Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Järvi-Pohjanmaan vammaisneuvosto 2017-2021

Vammaisneuvoston keskeisenä tehtävänä on edistää ja seurata vammaisten henkilöiden kannalta kunnan eri aloilla tapahtuvaa toimintaa. Vammaisneuvosto voi tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämässä. Yhtenä tärkeänä osana tätä toimintaa on tiedottaminen.

Jäsen                                             Henkilökohtaiset varajäsenet                                           

Seppo Leppäaho  
Sisko Halonen Ulla Jokinen
Reijo Ojanen Jouko Nuolikoski
Anja Rentola Seppo Varila
Asko Järvenpää Melse-Marketta Tervonen
Aimo Rantala Anja Rantala
Ritva Koskela Erkki Ammesmäki
Pia Toivola    Aimo Rantala

Alajärven teknisen lautakunnan edustaja on Mervi Ukonmäki ja varalla Eeva-Liisa Kolonen.
Vimpelin teknisen lautakunnan edustaja on Loviisa Anttila
Perusturvalautakunnan edustaja on Martti Lassila ja varaedustaja Marjo Jokela.
Vammaisneuvoston sihteerinä toimii sosiaalityön palveluvastaava Merja Mäkitalo.Päivitetty: 03.05.2019 12:52