Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Suun terveydenhuolto

Perushoidon, ennaltaehkäisevän ja oikomishoidon lisäksi hammashoidossa tehdään polikliinistä kirurgiaa, sekä oireita poistavaa purentaperäisten vaivojen hoitoa.

Arkipäivisin päivystävä hammaslääkäri ottaa vastaan kiireellistä hoitoa vaativat akuutit särkytapaukset. Myös vieraspaikkakuntalaiset saavat kiireellisen, ensiavullisen hammashoidon tarvittaessa.

Viikonloppuisin ja arkipyhinä kiireellinen hoito järjestetään Etelä-Pohjanmaan yhteisessä päivystyksessä Seinäjoella.

Alle kouluikäiset
Kaikki alle kouluikäiset kutsutaan suun terveystarkastukseen niinä vuosina, jolloin lapsi täyttää 1, 3 ja 5 vuotta, yksilöllisen tarpeen mukaan myös välivuosina. Tarpeen vaatiessa ohjataan hammaslääkärille.

Koululaiset
Koululaiset kutsutaan joka toinen vuosi, joko suuhygienistin tai hammaslääkärin suorittamaan suun terveyden tarkastukseen.

Valistushammashoitaja käy kouluissa ja esikouluissa pitämässä suun terveyden valistusta.

Opiskelijat
Alle 18-vuotiaille lähetetään kehote hakeutua suun terveystarkastukseen.

Oikominen
Oikomishoito on keskitetty oikojahammaslääkärille, joka arvioi oikomishoidon tarpeen.Päivitetty: 15.11.2019 09:39