Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Kuntoutustyöryhmä on terveyskeskuksessa 1-2  kuukauden välein kokoontuva moniammatillinen työryhmä, joka käsittelee lääkinnällisen kuntoutuksen asiakasasioita, maksusitoumuspyyntöjä terapioihin sekä kalliiden apuvälineiden hankintasuosituksia.



Päivitetty: 18.02.2016 12:38