Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Itsehoito-ohjeita

Itsehoito-ohjeita
Omat valinnat ja elintavat vaikuttavat merkittävästi terveyteen ja hyvinvointiin sekä sairauksista toipumiseen. Ne ovat olennaisia myös terveysongelmien ennaltaehkäisyssä.

Järvi-Pohjanmaan terveyskeskukselta saat tarvittavaa ohjausta ja tärkeää terveystietoa, mutta  voit tutustua erilaisiin itsehoitokeinoihin myös omatoimisesti. Alla on koottu materiaalia, joka neuvoo oman terveyden edistämisessä.

 

 

Duodecim Terveyskirjasto

Luotettavaa tietoa terveydestä.

Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä ja sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville. Tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan terveydenhuollon ammattilaisen antamaa henkilökohtaista informaatiota vaan täydentämään sitä. Sisällöt täydentyvät ja kehittyvät jatkuvasti uusien päivitysten myötä.

 

Hyvis

Asiantuntijoiden tarkastamaa tietoa hyvinvoinnista ja terveydestä.

Keski-Suomen Hyvis.fi -sivustolle on koottu tietoa alueen terveydenhuollosta, paljon terveyteen liittyviä testejä sekä materiaalia ja linkkejä kaikeinikäisille ja erilaisiin elämäntilanteisiin. Hyvis.fi mahdollistaa myös kirjautumista vaativan sähköisen asioinnin muissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

 

Omahoitopolut

Testaa oletko terveellä polulla.

Omahoitopolut.fi on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuottama verkkopalvelu, joka tarjoaa luotettavaa tietoa ja testejä terveydestä ja hyvinvoinnista. Omahoitopolut on jaettu neljään eri aiheeseen: Lasten terve kasvu, Päihteet ja mielenterveys, Sydän- ja verisuonisairaudet + diabetes ja muistisairaudet sekä Ikäihmisten toimintakyky.

 

Itselääkitys (Käypä hoito -suositus)

Turvallista itselääkintää.

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Suosituksissa käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Itselääkityksen Käypä hoito -suosituksissa kerrotaan kuinka itselääkityksellä voidaan hoitaa monia sairauksia tai oireita turvallisesti. Itselääkityksen tulee kuitenkin olla lyhytaikaista.

 

 Päivitetty: 02.06.2020 07:21