Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

 

Lifecare - Omapalvelu

Lifecare Omapalvelussa pääset ilman tunnistautumista tekemään lastensuojeluilmoituksen, yhteydenoton sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen sekä ilmoituksen sosiaalihuollon tarpeesta

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä sekä yksityishenkilö että viranomainen. Viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus ja ilmoitus tulee tehdä omalla nimellä. Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä. Asiakkaalla on oikeus saada tietää ilmoittaja, mikäli lastensuojeluilmoituksen tekijä on viranomainen tai ellei yksityishenkilön kohdalla toisin arvioida. Lastensuojeluilmoituksen voit tehdä tämän linkin kautta

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen tehdään yhteistyössä lapsen ja huoltajien tai aikuisen itsensä kanssa. Lapsen huoltaja voi myös itse tehdä yhteydenoton lapsestaan tai aikuinen/lapsi itsestään, jos hän kokee tarvitsevansa tukea. Yhteydenoton sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen voit tehdä tämän linkin kautta

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta (ainoastaan täysi-ikäisestä henkilöstä)

Jos suostumusta ei voida saada ja täysi-ikäinen henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, on ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta tehtävä salassapitosäännösten estämättä viipymättä. Ilmoituksen sosiaalihuollon tarpeesta (ainoastaan täysi-ikäisestä henkilöstä) voit tehdä tämän linkin kautta

Tunnistautumalla Omapalveluun voit tehdä Järvi-Pohjanmaan perusturvan sosiaalipalveluiden sähköisiä hakemuksia. Hakemuksen lähettämisen jälkeen voit seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa ja tarkastella omia päätöksiäsi ja maksujasi.

Mikäli sähköisen lomakkeen avaamisessa on ongelmia, tyhjennä selaimen välimuisti ja yritä uudelleen. Mikäli et silti onnistu, ole yhteydessä kotikuntasi sosiaalitoimistoon. Selaimena suositellaan käytettävän edgeä tai chromea.

Lifecare - Omapalvelusta löydät seuraavat sosiaalipalveluiden hakemukset

  • Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus
  • Lapsiperheiden palvelujen hakemus (lapsiperheiden kotipalvelu tai varhaisen tuen perhetyö)
  • Vammaispalveluhakemus
  • Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus
  • Omaishoidon tuen hakemus (Alle 65-vuotiaat)
  • Työikäisten palveluiden hakemus
  • Päihdehuollon palveluiden hakemus


Päivitetty: 27.08.2021 12:28