Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Perhepalvelut

Järvi-Pohjanmaan perhepalvelujen tavoitteena on tukea ja auttaa perheitä suunnitelmallisesti ja moniammatillisesti yhdessä perheen kanssa. Perhepalvelujen työmuotoja ovat sosiaalihuoltolain mukainen lapsiperheiden sosiaalityö, lapsiperheiden kotipalvelu, lastensuojelu (mm. lasta ja perhettä tukevat palvelut ja tukitoimet sekä sijaishuolto) kasvatus- ja perheneuvolapalvelut (mm. tutkimus- ja terapiapalvelut, puheterapia sekä lapsen isyys, huoltajuus ja elatusasiat), perhetyö (varhaisen tuen perhetyö ja lastensuojelun perhetyö).

Lapsiperheiden sosiaaliohjaus ja neuvonta

Lapsiperheiden sosiaalityö on varhaisen tuen palvelu, jonka saamiseksi voit ottaa yhteyttä,
kun tarvitset apua ja neuvontaa:

  • jokapäiväisen elämän pulmista selviytymiseen

  • asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa

  • lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteessa

  • lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa

Tuen tarpeen arviointi

Jokaisella kuntalaisella on sosiaalihuoltolain mukaan oikeus palvelutarpeen arviointiin. Lapsiperheiden sosiaalityössä arviointeja tekee perhepalvelujen sosiaaliohjaaja yhteistyössä asiakkaan, tämän läheisten ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa. Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään asiakkaan elämäntilanne, tuen tarve ja tarpeelliset palvelut. Arvioinnissa huomioidaan asiakkaan mielipide ja näkemys palveluntarpeesta. Sosiaaliohjaaja tekee yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja tuen tarpeista sekä kirjaa johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä.Tuen tarpeen arvioinnin jälkeen asiakas voi saada apua neuvolan, päivähoidon ja koulun ohella esimerkiksi  sosiaaliohjaajalta, sosiaalityöntekijältä, lapsiperheiden kotipalvelusta tai perhetyöstä. Lapselle, nuorelle tai perheelle voidaan myös nimetä tukihenkilö tai -perhe.

Ilmoituksen lapsen / perheen tuen tarpeen arvioimiseksi voi tehdä yhteydenottolomakkeella: Yhteydenottolomake sosiaalihuoltoon

Esite lapsiperheiden sosiaalityöstä (tulossa!)

Omavalvonta perhetyö

Yhteydenotto:
Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä / jättää yhteydenottopyynnön sosiaaliohjaajalle sosiaalitoimiston neuvonta- ja ajanvarausnumeroon p. 06 2412 2525 (soittoaika ma-pe klo 9-11 ja 12–14)

Sosiaaliohjaaja
Johanna Rauhala
johanna.rauhala(at)alajarvi.fi

 Päivitetty: 23.04.2018 15:03