Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Aikuisten psykososiaalisten palvelujen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan asemaa, edistää mielenterveyttä ja päihteettömyyttä sekä ongelmien ehkäisyä perus- ja avohoitopalveluja painottaen. Palvelut ovat lähellä ihmisiä ja heidän arkeaan. Asiakkaan kokonaisvaltainen kuntoutus suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja työntekijän kanssa.

Mielenterveys- ja päihdetyön työntekijät pitävät asiakasvastaanottoa sekä erilaisia ryhmiä, tekevät kotikäyntejä, auttavat ja ohjaavat arkiaskareissa sekä lääkehoidossa, konsultoivat lääkäriä, antavat palveluohjausta sekä asioivat yhdessä asiakkaan kanssa. Päihdetyön avopalveluilla pyritään vastaamaan päihdekuntoutujien palvelutarpeeseen. Alajärven terveyskeskuksen akuuttiosastolla järjestetään selviämis- ja laitoskatkaisuhoito. Päihdelaitoskuntoutukseen on mahdollista saada maksusitoumus. Yhteistyötä tehdään myös erikoissairaanhoidon kanssa (esim. korvaushoidon suunnittelu opiaattiriippuvaiselle asiakkaalle).

Mikeva Oy:n Palvelukoti Windala tuottaa Järvi-Pohjanmaan perusturvalle psykiatrista tehostettua asumispalvelua. Windalan ylläpitävän kuntoutuksen lisäksi lyhytaikaiset aktiivikuntoutusjaksot tukevat asiakkaan selviytymistä kotona, ennaltaehkäisevät asiakkaan psyykkisen voinnin heikentymistä ja vahvistavat asiakkaan motivaatiota päihteettömään elämään.

Omavalvonta aikuisten psykosiaaliset palvelut

Yhteystiedot:

Mielenterveys- ja päihdetyön palveluohjaaja
Ulla Aninko-Rajala
Mikontie 1, 62900 Alajärvi
Puh. 044 297 0497
ulla.aninko-rajala(at)jarvi-pohjanmaa.fi

Linkit
Mielenterveystalo.fiPäivitetty: 02.06.2020 08:01