Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Yhdessä asiakkaan kanssa etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen.

Aikuissosiaalityöstä saat apua

  • jos sinulla on vaikeuksia arkielämästä selviytymisessä

  • asumiseen liittyvissä asioissa

  • taloudellisissa asioissa

  • työttömyyden pitkittyessä

  • äkillisissä kriisitilanteissa

  • päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa

  • mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa

  • taloudellisissa asioissa

Sosiaaliohjaus

Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan asiakkaiden ohjaamista ja tukemista elämän eri tilanteissa. Sosiaaliohjauksen lähtökohtana on huomioida asiakkaan kokonaistilanne. Sosiaaliohjaajat tekevät yhteistyötä tarpeen mukaan eri tahojen kanssa.

Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus

Palvelutarpeen arviointia voi pyytää asiakas itse, hänen omaisensa, muu henkilö tai viranomainen. Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään asiakkaan kokonaistilanne (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, sosiaalinen verkosto ja asumiseen liittyvät kysymykset). Palvelutarpeen arviointi ei automaattisesti johda palvelujen myöntämiseen vaan jokaisesta palvelusta tehdään erillinen viranhaltijapäätös. Palvelutarpeen arviointi aloitetaan kiireettömissä tapauksissa 7 päivän kuluessa. Palvelutarpeen arviointi on maksutonta. Palveluohjauksellisella työotteella tarkoitetaan palveluiden varmistamista ja koordinoimista asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Asiakkaalla ja työntekijällä on yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on asiakkaan elämänlaadun parantaminen asiakkaan omia voimavaroja hyödyntäen.

Yhteydenotto ja ajanvaraus

Järvi-Pohjanmaalla aikuissosiaalityöstä vastaa aikuissosiaalityön tiimi

Yhteydenottopyynnön voi jättää sosiaalitoimiston neuvonta- ja ajanvarausnumeroon p. 06 2412 2525 (soittoaika ma-pe klo 9-11 ja 12–14).

Ilmoitus-lomake yli 18-vuotiaan sosiaalihuollon tarpeesta 

Omavalvontasuunnitelma, Aikuissosiaalityö

 

 Päivitetty: 09.06.2021 13:10