Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Pitkäaikaissairaan terveys- ja hoitosuunnitelma

pitkaaikaissairausbanneri

Pitkäaikaissairaan vuosikäyntiaika hoitajan tai lääkärin vastaanotolle sovitaan yksilöllisesti. Vastaanotto tapahtuu suunnitellun kaava mukaan. Pitkäaikaissairaalle laaditaan vastaanotolla terveys- ja hoitosuunnitelma.

Varaa aika hoitajan vastaanotolle hoitosuunnitelmaa varten. Hoitajan vastaanotolla käydään läpi sairautesi hoitoa, seurantaa ja omahoitoa sekä tarvittaessa valmistellaan lääkärin vastaanottokäyntiä. Täytä omahoitolomake, jossa tiedot myös voimassa olevasta lääkityksestäsi ja ota täytetty lomake mukaan vastaanotolle. Seuraa verenpainearvojasi ja kirjaa ne ylös verenpainelomakkeelle. Ota mukaan diabeteshoitajan vastaanotolle verensokerin seurantavihko. Käy ennen vastaanottoa verikokeissa, jotka sinulle on tarvittaessa määrätty ajanvarauksen yhteydessä. Terveys- ja hoitosuunnitelma on sinua varten.

 

 hoitosuunnitelmasydan

 

Terveys- ja hoitosuunnitelma

 • On tarkoitettu pitkäaikaissairautta sairastavien potilaiden hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
 • Kokoaa yhteen ihmisen terveysongelmiin liittyvät tiedot riippumatta siitä, missä häntä on hoidettu
 • Suunnitelma, jonka potilas ja ammattilainen tekevät yhdessä
 • Potilaan rooli oman hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa korostuu
 • Toimii omahoidon tukena
 • Sisältää omahoidon ja ammattilaisen antaman tuen osuuden
 • Mahdollistaa suunnitellun hoidon jatkumisen hoitopaikan vaihtuessa. Kuntalaisilla on oikeus julkiseen perusterveyshuoltoon väliaikaisen oleskelun aikana toisella paikkakunnalla. Tämä edellyttää omassa terveyskeskuksessa laadittua hoitosuunnitelmaa, joka korvaa maksusitoumuksen. (Terveydenhuoltolaki 1.5.2011)
 • Päivitetään tarvittaessa
 • Hoitosuunnitelman sisältö:
  • Hoidon tarve
  • Hoidon tavoite
  • Hoidon toteutus ja keinot
  • Tuki, seuranta ja arviointi
  • Suunnitelman vastuuhenkilö
  • Lisätiedot (Lääkitys, Diagnoosit)


Päivitetty: 18.07.2014 09:32