Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Perheneuvola

Kasvatus- ja perheneuvonta on sosiaalihuollon moniammatillinen palvelu, jonka tehtävänä on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Kasvatus- ja perheneuvontaa annetaan lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun ja myönteisen kehityksen edistämiseksi ja kuntouttamiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi sekä lapsiperheiden suoriutumisen ja omien voimavarojen vahvistamiseksi.

Ota yhteyttä perheneuvolaan, kun

 • olet huolissasi lapsesi käyttäytymisestä tai tunne-elämään liittyvistä asioista
 • haluat keskustella vanhemmuudesta, kasvatuksesta tai lapsesi kehityksestä
 • lapsellasi on pulmia päivähoidossa, koulussa, vapaa-ajalla tai kavereiden kanssa
 • kotona on ristiriitoja, joihin toivot selvittelyapua
 • perheessä on kohdattu menetyksiä tai muita vaikeita elämäntilanteita
 • perheessä harkitaan avioeroa tai perheenjäsenet tarvitsevat tukea erosta selviytymiseen

Perheneuvolapalvelut ovat maksuttomia ja niihin voi hakeutua oma-aloitteisesti tai esim. terveydenhoitajan tai koulukuraattorin lähetteellä.

JEESI-puhelin eli matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta tarjoava numero 
p. 040 621 2322 (ti klo 8.15-9.30)

JEESI-puhelimessa vastaavat perheneuvolan psykologit, perheneuvojat tai sosiaalityöntekijä. Perheneuvolan puhelinaika tarjoaa kuntalaisille matalan kynnyksen keskusteluapua perhe-elämän pulmiin, lasten kasvatukseen tai perheen ihmissuhteisiin liittyen sekä konsultaatiotukea yhteistyötahoille. Muina aikoina työntekijät tavoittaa omista numeroista.

Työmuodot ja palvelut

 • Tutkimus- ja terapiapalveluita lapsille, nuorille, perheille ja pariskunnille
 • Lasten kasvuun, kehitykseen ja tunne-elämään liittyvä tutkimus, ohjaus ja neuvonta
 • Perheiden, perhetilanteiden ja vanhemmuuden tutkiminen, tukeminen ja hoito
 • Perhe-, pari-, yksilö- ja vuorovaikutusterapiat
 • Yksilötukikäynnit
 • Lasten ja vanhempien ryhmät
 • Erikoislääkärin konsultaatiot
 • Moniammatilliset työryhmät
 • Perheasiain sovittelu
 • Mahdollisuus myös kotikäynteihin
 • Koulupsykologin palvelut

Teemme työtä yhdessä lapsen ja koko perheen kanssa. Toisinaan tarvitaan yhteistyötä lapsen opettajan, terveydenhoitajan, sosiaalityön tai päivähoidon työntekijän kanssa. Nämä yhteydenpidot tapahtuvat yhteistyössä perheen kanssa.

Koulupsykologin toimenkuva

Koulupsykologin työn tavoitteena on tukea oppilaiden psyykkistä hyvinvointia ja ehkäistä ja ratkoa koulunkäyntiin liittyviä pulmia yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja opettajien kanssa. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä mm., kun oppilas kaipaa keskustelutukea tai tarvitsee selvitystä

 • tunne-elämän vaikeuksiin (huolet, masentunut mieliala, pelot, ym.)
 • elämän kriisitilanteisiin
 • oppimisvaikeuksiin
 • tarkkaavaisuuden ja työskentelyn pulmiin
 • vuorovaikutussuhteisiin

Nuori voi ottaa itse yhteyttä koulupsykologiin ja käydä juttelemassa koulupsykologin kanssa halutessaan myös vanhempien tietämättä. Vanhemmat voivat olla yhteydessä koulupsykologiin lapsensa asioissa. Myös opettajat tai esim. terveydenhoitaja voivat ohjata oppilaan koulupsykologin vastaanotolle. Koulupsykologikäynnit ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Koulupsykologi osallistuu tarvittaessa oppilaiden oppimisvaikeuksien selvittelyyn ja voi huoltajien suostumuksella tehdä oppilaalle psykologiset oppimisvalmius- tai tarkkaavaisuustutkimukset. Koulupsykologin antama tuki on useimmiten lyhytkestoista. Oppilas ja perhe voidaan tarvittaessa ohjata eteenpäin saamaan koulun ulkopuolista tukea. Koulupsykologi osallistuu myös koulun ennaltaehkäisevän, yhteisöllisen oppilashuollon suunnitteluun oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Omavalvonta kasvatus- ja perheneuvola

Yhteystiedot ja ajanvaraus
Perhekeskus / perheneuvola (2. krs.), Alvar Aallon tie 2, Alajärvi

Vastaanottoja järjestetään eri toimipisteissä Alajärvellä (ml. Lehtimäen toimipiste), Lappajärvellä ja Vimpelissä.

Psykologi Kati Puumala p. 044 297 0372
Psykologi Emmi Pippola p. 040 3572569 (toimivapaalla)
Psykologi Paula Hietala p. 040 531 2655
Psykologi Mari Toppinen p. 044 297 0316
Psykologi Kaisa Oksa p. 040 635 8882
Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja, psykoterapeutti Sari Vesala p. 044 297 0276
Perheneuvoja Miina Myllyperkiö p. 044 297 0374
Perheneuvoja Teija Tuomela p. 040 142 6140

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jarvi-pohjanmaa.fiPäivitetty: 21.09.2021 11:41