Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa

  • jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
  • asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa
  • lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa
  • lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteessa

Lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaaksi ohjaudutaan palvelutarpeen arvion kautta. Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen asiakas voi saada apua ja tukea neuvolan, päivähoidon ja koulun ohella myös palvelu- tai sosiaaliohjaajalta, sosiaalityöntekijältä, lapsiperheiden kotipalvelusta tai perhetyöstä. Lapsi, nuori tai perhe voi myös saada tukihenkilön tai -perheen.

Omavalvonta lapsiperheiden sosiaalityö

 

Tuen tarpeen arviointi

Jokaisella kuntalaisella on sosiaalihuoltolain mukaan oikeus tuen tarpeen arviointiin. Lapsiperheiden sosiaalityössä arviointeja tekevät sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat yhteistyössä asiakkaan, tämän läheisten ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa.

Arvioinnin aloittaminen edellyttää asiakkaan suostumusta, jos arviointia koskeva yhteydenotto on tullut muualta kuin asiakkaalta itseltään.

Tuen tarpeen arviointi voi tulla esille myös lastensuojeluilmoituksen kautta. Viranomaisilla ja muilla ammattihenkilöillä on velvollisuus tehdä ilmoitus ja myös yksityishenkilöt voivat tehdä ilmoituksen, jos heille herää huoli lapsen tilanteesta.

Lastensuojeluilmoitus on pyyntö selvittää lapsen tilanne ja tutkia, tarvitseeko lapsi tai perhe lastensuojelun tukea. Välittömän tuen tarve selvitetään heti, ja sosiaalityöntekijän on seitsemän arkipäivän sisällä päätettävä, tehdäänkö lapsen tilanteessa perusteellinen tuen tarpeen arviointi. Lastensuojeluilmoitus ei itsessään tee kenestäkään lastensuojelun asiakasta.

 

Arviointi tehdään yhdessä asiakkaan kanssa

Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään asiakkaan elämäntilanne, tuen tarve ja tarpeelliset palvelut. Arvioinnissa huomioidaan asiakkaan mielipide ja näkemys palveluntarpeesta. Sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja tekee yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja tuen tarpeista sekä kirjaa johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä.

Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen asiakas voi saada apua neuvolan, päivähoidon ja koulun ohella myös palvelu- tai sosiaaliohjaajalta, sosiaalityöntekijältä, lapsiperheiden kotipalvelusta tai perhetyöstä. Lapselle tai nuorelle voidaan myös nimetä tukihenkilö tai -perhe.

Jos tuen tarpeen arvioinnin aikana käy ilmi, että lapsella on tarvetta lastensuojelun asiakkuuteen, on asiakkaalla mahdollisuus saada tukea lastensuojelun sosiaalityöntekijältä, tehostetusta perhetyöstä tai muista avohuollon palveluista.

Yhteydenotto lapsen / perheen tuen tarpeen arvioimiseksi tehdään yhdessä perheen kanssa
Yhteydenottolomake sosiaalihuoltoon

Lastensuojeluilmoitus tehdään, kun lapsen tilanteesta herää huoli ja lapsen lastensuojelun tarve tulee selvittää
Lastensuojeluilmoitus

 

Yhteydenotot ja ilmoitukset käsittelevät sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja.

Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä / jättää yhteydenottopyynnön sosiaalityöntekijälle ja sosiaaliohjaajalle tai sosiaalitoimiston neuvonta- ja ajanvarausnumeroon p. 06 2412 2525 (soittoaika ma-pe klo 9-11 ja 12–14)

Sosiaalityöntekijä
p. 040 7590102
etunimi.sukunimi@alajarvi.fi

Sosiaaliohjaaja Johanna Rauhala
p. 040 7497756
johanna.rauhala(at)alajarvi.fi

 Päivitetty: 03.01.2020 16:26