Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Akuuttiosasto

Akuuttiosasto on 25 paikkainen lyhytaikaista ympärivuorokautista osastohoitoa tarjoava yksikkö.

 • Osasto jaettu kahteen moduuliin:
  • Moduuli 1, potilashuoneet 1-11: 06-2412 7777
  • Moduuli 2, potilashuoneet 13-20: 06-2412 7771
  • Potilaan vointia koskevat tiedustelut klo 12 jälkeen moduulien numeroista.
    
 • Akuuttiosaston palveluvastaava: 040-166 3882
 • Kotiutushoitaja: 040-167 8185
 • Fysioterapeutti: 0400-716 880
 • Osastosihteeri: 06-2412 7758
 • Osastonlääkärille voi varata soitto- tai tapaamisajan hoitajien kautta.
   
 • Potilaille voi soittaa numeroon 06-2412 7715. Hoitaja vastaa ja vie puhelimen potilaalle.

 • Potilaat tulevat osastolle päivystyksen tai terveyskeskuksen lääkärinvastaanoton kautta sekä erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon.
 • Osastolla hoidetaan Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen akuuttia hoitoa tarvitsevia potilaita (esimerkiksi hengenahdistusta, rintakipuja tai erilaisia tulehduksia), lisäksi seuranta- ja jatkohoitopotilaita, kuntoutuspotilaita sekä saattohoitopotilaita. Osasto toimii tukiosastona palliatiivisille potilaille.
 • Osastolla annetaan myös päihdehuoltolain edellyttämää katkaisuhoitoa.

Henkilökunta: osastolääkäri, palveluvastaava, osastosihteeri, sairaanhoitajia, lähihoitajia, kotiutushoitaja ja fysioterapeutti.

 • Lääkäri, palveluvastaava, kotiutushoitaja, fysioterapeutti ja osastosihteeri ovat tavattavissa osastolla arkisin virka-aikaan.
 • Lääkärin kierrot arkipäivisin osastolla 8.30-12 välillä. Virka-ajan ulkopuolella konsultoidaan tarvittaessa joko oman tk:n kiirevastaanoton tai Seinäjoen päivystyksen lääkäreitä.
 • Kotiutushoitaja käy keskustelemassa potilaan kanssa ja ottaa tarvittaessa yhteyttä omaisiin ja/tai häntä hoitavaan yksikköön (esim. kotihoito, tehostetun palveluasumisen yksiköt) kartoittaakseen tilannetta ja sopiakseen kotiutukseen liittyvistä asioista. Hoitojaksot akuuttiosastolla ovat pääsääntöisesti lyhyitä, joten jatkohoidon/kotiutuksen suunnittelu aloitetaan jo potilaan tultua osastolle.
 • Fysioterapeutti suunnittelee ja toteuttaa potilaiden hoitoa yhdessä lääkärin ja hoitohenkilökunnan kanssa, antaa ohjausta ja kartoittaa apuvälinetarpeita.
 • Osastolla toimii myös osa-aikainen hygieniahoitaja sekä laitoshuoltajia.
 • Erilaisissa sosiaalietuusasioissa ohjaa Järvi-Pohjanmaan perusturvan sosiaali- ja perhepalveluiden sosiaalityöntekijä, johon ollaan tarvittaessa yhteydessä.
 • Lisäksi osastolla tarvittaessa mahdollisuus puhe- ja toimintaterapeutin palveluihin.
 • Yhteistyö seurakuntien kanssa: eri seurakuntien edustajat vierailevat osastolla suunnitellusti keskiviikkoisin klo 17-18. Vierailun aikana potilailla ja omaisilla on mahdollisuus keskustella seurakunnan työntekijän kanssa tai nauttia ehtoollista. Potilas, omaiset ja henkilökunta voivat pyytää käyntiä myös muina aikoina ottamalla yhteyttä seurakuntaan.

Osastolle tullessa ota mukaan omat hygieniavälineet, mm. partakone sekä käytössä olevat astmasuihkeet ja silmätipat. Osastolle voi ottaa mukaan oman kännykän.

Akuuttiosastolla voi vierailla klo 13-19 välillä. Toivomme ystävällisesti vierailuaikoja noudatettavan. Saattohoitopotilaiden luona vierailuaika on vapaa.

Korona-ajan vierailuohjeet akuuttiosastolla:
- vierailusta on sovittava etukäteen soittamalla osastolle
- vierailija käyttää suu-nenäsuojusta ja huolehtii hyvästä käsihygieniasta
- vierailijalla ei saa olla flunssan oireita
- mahdollisuuksien mukaan myös potilaalle suu-nenäsuojus
- turvavälien noudattaminen (paitsi saattohoitotilanteissa tai vakavissa tilanteissa)

Yhteystiedot:

 • Osasto sijaitsee Alajärven terveyskeskuksen yhteydessä osoitteessa Lääkärintie 1.

 

 • Kulku osastolle rakennuksen joenpuoleisesta päädystä vuodeosasto 1:n ovesta (ei päivystyksen kautta). Osasto sijaitsee toisessa kerroksessa.

 

 


 Päivitetty: 25.11.2021 08:23