Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 25.5.2018 klo 12.00 mennessä (hakuaikaa jatkettu)

PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJAN toimi KOTIHOITOON 18.6.2018 alkaen

Järvi-Pohjanmaan perusturva tuottaa sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut Alajärvellä ja Vimpelissä. Asukkaita alueella on noin 13 000. Etsimme kotihoitoon psykiatriaan erikoistunutta sairaanhoitajaa, jonka pääasialliset tehtävät ovat psykiatristen asiakkaiden hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi, hoitosuhdetyöskentely, lääkehoidon toteuttaminen ja seuranta sekä yhteistyö asiakkaan, hänen läheistensä ja viranomaisverkoston kanssa sekä kuntoutuksen ohjaus ja suunnittelu. Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu myös verkostotyö sekä kotikäynnit. Psykiatrinen kotihoito toimii samassa tiimissä somaattisen kotihoidon kanssa, jakaen tehtäviä joustavasti.

Haemme joukkoomme sairaanhoitajaa, jolla on hyvät yhteistyötaidot, joustavuutta, sopeutumiskykyä ja kykyä työskennellä päivittäin muuttuvassa työympäristössä. Arvostamme kiinnostustasi kehittää omaa ammattitaitoasi ja psykiatrisen kotihoidon toimintaa. Psykiatrisen hoitotyön ja kuntouttavan työotteen kokemus ja alan lisäkoulutus ovat eduksi sairaanhoitajan toimen hyvälle hoitamiselle. Love-lääkehoidon tentti tulee suorittaa hyväksyttävästi koeajan aikana.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus, sairaanhoitaja AMK tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Eduksi luetaan kokemus mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka. Palkkaus KVTES:n mukainen. Toimessa noudatetaan 4 kk koeaikaa. Toimeen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista (Tartuntatautilaki 48§). Työ alkaa 18.6.2018 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa vs. peruspalvelujohtaja Marita Ylilahdelle, Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi

Lisätietoja antavat: Hoidon ja hoivan palvelujohtaja Birgitta Luoma-aho 044 4659 551 ja kotihoidon palveluvastaava Mira-Susanna Uitto 044-2970243

Alajärvellä 3.5.2018

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus (Alajärven kaupunki, Vimpeli kunta) tuottaa suun terveydenhuollon palvelut alueen n. 13 300 asukkaalle. Yhteistoiminta-alueen pääterveyskeskus sijaitsee Alajärvellä, jonne on valmistunut uudet hammashoidon tilat heinäkuulla 2017. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue kuuluu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin. Olemme mukana Etelä-Pohjanmaan SOTE:n valmistelutyössä.

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 26.5.2018 klo 12.00 mennessä.

Hammashoitajan toimi   1.8.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Toimialueena on Alajärvi ja Vimpeli (vuoden 2019 alusta myös Lappajärvi)

HAMMASHOITAJALTA edellytämme terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaista oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä.

Työhön kuuluvat hammashoitajan toimenkuvaan sisältyvät tehtävät. Arvostamme innokkuutta ja valmiutta oman työn ja työyhteisön toiminnan  kehittämiseen tiimissä  sekä positiivista asennetta ja hyviä yhteistyötaitoja.
Hammashoitaja liikkuu tarvittaessa koko Järvi-Pohjanmaan alueella,  joten ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus ovat välttämättömiä tehtävän hoidossa.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Noudatamme 4 kk koeaikaa. Työpaikkamme on savuton. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista (Tartuntatautilaki 48 §).

Lisätietoja antaa vastaava hammashoitaja Taina Paananen, p. 050-4016277 taina.paananen@alajarvi.fi tai vastaava hammaslääkäri Eija Puoliväli p. 040-6701501
Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa vs. peruspalvelujohtaja Marita Ylilahdelle, Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi. Paperihakemukseen tulee liittää ansioluettelo.

Alajärvellä  24.4.2018

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sijaisuudet

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee lähihoitajia ja sairaanhoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin. Jos sinua kiinnostaa vanhustyö asumisyksiköissä,
kotihoidossa tai nopeatempoisempi työ akuuttiosastolla, päivystyksessä tai vastaanotolla kirjaudu sijaiseksi Kuntarekry.fi sijaisrekisterin kautta.

Alajärvi, vastaanottopalvelut, päivystys: aino.ylitalo@alajarvi.fi  sairaanhoitajat

Alajärvi, akuuttiosasto: birgitta.luoma-aho@alajarvi.fi, ari.ojajarvi@alajarvi.fi,  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kultakämmen: maritta.toppinen@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, Vimpeli, kotihoito: mira-susanna.uitto@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi (Lehtimäki), asumispalveluyksikkö Wilhelmiina: leila.lahti@alajarvi.fi  lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kaupinkartano: elina.niskakangas@alajarvi.fi sairaanhoitajat, lähihoitajat

Vimpeli, asumispalveluyksikkö Venla ja Väinö sekä Kuntoutus- ja Intervalliyksikkö: tuula.kantola@vimpeli.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajatPäivitetty: 14.05.2018 12:34