Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 5.10.2018 klo 12.00 mennessä

PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJAN toimi KOTIHOITOON 1.11.2018 alkaen

Järvi-Pohjanmaan perusturva tuottaa sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut Alajärvellä ja Vimpelissä. Asukkaita alueella on noin 13 000. Etsimme kotihoitoon psykiatriaan erikoistunutta sairaanhoitajaa, jonka pääasialliset tehtävät ovat psykiatristen asiakkaiden hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi, hoitosuhdetyöskentely, lääkehoidon toteuttaminen ja seuranta sekä yhteistyö asiakkaan, hänen läheistensä ja viranomaisverkoston kanssa sekä kuntoutuksen ohjaus ja suunnittelu. Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu myös verkostotyö sekä kotikäynnit. Psykiatrinen kotihoito toimii samassa tiimissä somaattisen kotihoidon kanssa, jakaen tehtäviä joustavasti. Kotihoito tarjoaa sairaanhoitajan palveluja 24.9. alkaen myös arki-iltaisin. tehtävään valitulla tulee olla valmius tehdä iltavuoro (ma-pe) 2-4 krt/kk.

Haemme joukkoomme sairaanhoitajaa, jolla on hyvät yhteistyötaidot, joustavuutta, sopeutumiskykyä ja kykyä työskennellä päivittäin muuttuvassa työympäristössä. Arvostamme kiinnostustasi kehittää omaa ammattitaitoasi ja psykiatrisen kotihoidon toimintaa. Psykiatrisen hoitotyön ja kuntouttavan työotteen kokemus ja alan lisäkoulutus ovat eduksi sairaanhoitajan toimen hyvälle hoitamiselle. Love-lääkehoidon tentti tulee suorittaa hyväksyttävästi koeajan aikana.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus, sairaanhoitaja AMK tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Eduksi luetaan kokemus mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka. Palkkaus KVTES:n mukainen. Toimessa noudatetaan 4 kk koeaikaa. Toimeen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista (Tartuntatautilaki 48§).

Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa vs. peruspalvelujohtaja Marita Ylilahdelle, Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi

Lisätietoja antavat: Vs. hoidon ja hoivan palvelujohtaja Birgitta Luoma-aho 044 4659 551 ja vs. kotihoidon palveluvastaava Elina Niskakangas 044 2970 243

Alajärvellä 13.9.2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sijaisuudet

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee lähihoitajia ja sairaanhoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin. Jos sinua kiinnostaa vanhustyö asumisyksiköissä,
kotihoidossa tai nopeatempoisempi työ akuuttiosastolla, päivystyksessä tai vastaanotolla kirjaudu sijaiseksi Kuntarekry.fi sijaisrekisterin kautta.

Alajärvi, vastaanottopalvelut, päivystys: aino.ylitalo@alajarvi.fi  sairaanhoitajat

Alajärvi, akuuttiosasto: birgitta.luoma-aho@alajarvi.fi, ari.ojajarvi@alajarvi.fi,  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kultakämmen: maritta.toppinen@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, Vimpeli, kotihoito: mira-susanna.uitto@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi (Lehtimäki), asumispalveluyksikkö Wilhelmiina: leila.lahti@alajarvi.fi  lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kaupinkartano: elina.niskakangas@alajarvi.fi sairaanhoitajat, lähihoitajat

Vimpeli, asumispalveluyksikkö Venla ja Väinö sekä Kuntoutus- ja Intervalliyksikkö: tuula.kantola@vimpeli.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajatPäivitetty: 13.09.2018 10:57