Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVASSA

haettavana  SAIRAANHOITAJAN TOIMI asumispalveluyksikkö Wilhelmiinassa

29.3.2018 klo 15.00 mennessä (jatkettu haku, aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan)

Sairaanhoitaja toimii moniammatillisen tiimin jäsenenä ja tiimivastaavana, vastaten sairaanhoidosta sekä laadukkaasta hoitotyöstä ja sen kehittämisestä. Asiakaslähtöisyys ja kuntoutumista edistävä toimintamalli ovat toimintamme kulmakiviä. Arvostamme kiinnostustasi kehittää omaa ammattitaitoasi ja joustavaa työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena on  terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus, sairaanhoitaja AMK tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Eduksi luetaan alan työkokemus.

Tehtävän ensisijainen sijoittumispaikka on Asumispalveluyksikkö Wilhelmiinassa. Työ on kaksivuorotyötä painottuen päivävuoroihin. Palkkaus KVTES:n mukainen. Toimessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Toimeen valitun on enne tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista. (Tartuntatautilaki 48§). Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka. Työ alkaa 9.4.2018 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa vs. peruspalvelujohtaja Marita Ylilahdelle, Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi. Aikaisemmat hakemukset tehtävään huomioidaan. 

Lisätietoja antavat:  vs. hoidon ja hoivan palvelujohtaja Birgitta Luoma-aho 044 4659551 ja Wilhelmiinan palveluvastaava Leila Lahti 044 5501924. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. 

 Alajärvellä 15.3.2018

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 29.3.2018 klo 15.00 mennessä

PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJAN toimi KOTIHOITOON 9.4.2018 alkaen

Järvi-Pohjanmaan perusturva tuottaa sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut Alajärvellä ja Vimpelissä. Asukkaita alueella on noin 13 000. Etsimme kotihoitoon psykiatriaan erikoistunutta sairaanhoitajaa, jonka pääasialliset tehtävät ovat psykiatristen asiakkaiden hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi, hoitosuhdetyöskentely, lääkehoidon toteuttaminen ja seuranta sekä yhteistyö asiakkaan, hänen läheistensä ja viranomaisverkoston kanssa sekä kuntoutuksen ohjaus ja suunnittelu. Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu myös verkostotyö sekä kotikäynnit. Psykiatrinen kotihoito toimii samassa tiimissä somaattisen kotihoidon kanssa, jakaen tehtäviä joustavasti.

Haemme joukkoomme sairaanhoitajaa, jolla on hyvät yhteistyötaidot, joustavuutta, sopeutumiskykyä ja kykyä työskennellä päivittäin muuttuvassa työympäristössä. Arvostamme kiinnostustasi kehittää omaa ammattitaitoasi ja psykiatrisen kotihoidon toimintaa. Psykiatrisen hoitotyön ja kuntouttavan työotteen kokemus ja alan lisäkoulutus ovat eduksi sairaanhoitajan toimen hyvälle hoitamiselle. Love-lääkehoidon tentti tulee suorittaa hyväksyttävästi koeajan aikana.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus, sairaanhoitaja AMK tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Eduksi luetaan kokemus mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka. Palkkaus KVTES:n mukainen. Toimessa noudatetaan 4 kk koeaikaa. Toimeen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista (Tartuntatautilaki 48§). Työ alkaa 9.4.2018.

Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa vs. peruspalvelujohtaja Marita Ylilahdelle, Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi

Lisätietoja antavat: Hoidon ja hoivan palvelujohtaja Birgitta Luoma-aho 044 4659 551 ja kotihoidon palveluvastaava Mira-Susanna Uitto 044-2970243

Alajärvellä 13.3.2018

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tervetuloa Etelä-Pohjanmaalle!

Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus tuottaa terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Alajärven ja Vimpelin noin 13.000 asukkaalle. Yhteistoiminta-alueen pääterveyskeskus sijaitsee Alajärvellä, jossa ovat myös 27-paikkainen akuuttiosasto sekä laboratorio ja röntgen. Yleislääkäripalvelujen lisäksi Alajärvellä on saatavilla myös sisätautilääkärin, röntgenlääkärin sekä urologin palveluja. Terveysasemat sijaitsevat Lehtimäellä ja Vimpelissä.

Lääkärin virkoja alueella on yhteensä 9. Hyvä perehdytys ja työkavereiden vahva tuki takaavat mahdollisuudet menestyä ja kehittyä työssä. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue kuuluu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin. Ilta- ja yöpäivystys tapahtuu Seinäjoella. 
Olemme mukana Etelä-Pohjanmaan SOTE:n valmistelutyössä.

Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksessa julistetaan haettavaksi 9.4.2018 klo 12.00 mennessä

KAKSI TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN  VIRKAA  1.5.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan

Virkaan vaaditaan lail­listetun lääkärin pätevyys sekä hyvä suomen kielen taito. Palkkaus on  KVTES:n ja LS:n  mukaan. Palkkatoiveesta neuvotellaan. Myös osa-aikaisuus on mahdollista.

Hakemus tehdään ensisijaisesti Kuntarekryn sähköisen järjestelmän hakulomakkeella. Paperimuotoinen  hakemus on mahdollista toimittaa vs. peruspalvelujohtaja Marita Ylilahdelle  osoitteella Järvi-Pohjanmaan perusturva, Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi.

Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.  Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Työpaikkamme on savuton.

Lisätiedot: terveyspalvelujohtaja Ioannis Stogiannidis, puh. 040 156 3766 ja
vs. peruspalvelujohtaja  Marita Ylilahti, puh. 044 2970 265, e-mail: etunimi.sukunimi@alajarvi.fi

Lisätietoja: www.jarvipohjanmaanperusturva.fi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana

LÄHIHOITAJAN sijaisuudet

  1. ajalle 2.4.-31.7.2018
  2. ajalle 2.4.-31.8.2018
  3. ajalle 2.4.-30.9.2018

asumispalveluyksikkö Kultakämmenessä

Lähihoitaja toimii moniammatillisen tiimin jäsenenä. Asiakaslähtöisyys ja kuntoutumista edistävä toimintamalli ovat toimintamme kulmakiviä.

Työ on kolmivuorotyötä. Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Toimen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n sääntöjen mukaisesti. Koeaika 2 kk. Sijaisuuteen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §: n mukainen rokotesuoja.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta.

Hakuaika päättyy 21.3.2018 klo 12.00. Järvi-Pohjanmaa on savuton työpaikka.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Paperimuotoinen hakemus, jonka yhteyteen suositellaan liitettäväksi CV, on mahdollista toimittaa postitse osoitteella:

Alajärven kaupunki, vs. hoidon ja hoivan palvelujohtaja Birgitta Luoma-aho, Keskuskatu 10 a 24, 62900 Alajärvi

Lisätietoja antaa asumispalveluyksikön palveluvastaava Maritta Toppinen 040 7697 703, maritta.toppinen(at)alajarvi.fi.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Sijaisuudet

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee lähihoitajia ja sairaanhoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin. Jos sinua kiinnostaa vanhustyö asumisyksiköissä,
kotihoidossa tai nopeatempoisempi työ akuuttiosastolla, päivystyksessä tai vastaanotolla kirjaudu sijaiseksi Kuntarekry.fi sijaisrekisterin kautta.

Alajärvi, vastaanottopalvelut, päivystys: aino.ylitalo@alajarvi.fi  sairaanhoitajat

Alajärvi, akuuttiosasto: birgitta.luoma-aho@alajarvi.fi, ari.ojajarvi@alajarvi.fi,  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kultakämmen: maritta.toppinen@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, Vimpeli, kotihoito: mira-susanna.uitto@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi (Lehtimäki), asumispalveluyksikkö Wilhelmiina: leila.lahti@alajarvi.fi  lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kaupinkartano: elina.niskakangas@alajarvi.fi sairaanhoitajat, lähihoitajat

Vimpeli, asumispalveluyksikkö Venla ja Väinö sekä Kuntoutus- ja Intervalliyksikkö: tuula.kantola@vimpeli.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajatPäivitetty: 15.03.2018 11:47