Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta päätti 15.8.2017 § 77 kilpailuttaa akuuttivastaanottoon
tarvittavat lääkäripalvelut 1.1.2018 alkaen.

Akuuttivastaanoton lääkäripalvelujen hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa 29.8.2017, linkki ohessa

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-018888  

Vastaukset kysymyksiinPäivitetty: 13.09.2017 07:32