Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta päätti  20.6.2017 § 65 kilpailuttaa työterveyshuollon palvelujen tuottamiseksi
tarvittavat lääkäri- ja psykologipalvelut 1.1.2018 alkaen.

Työterveyshuollon palvelujen hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa 16.8.2017, linkki ohessa

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-018047

Vastaukset saapuneisiin kysymyksiin, linkki ohessa

VastauksetPäivitetty: 31.08.2017 14:40