Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva järjestää ja tuottaa edelleen sosiaali- ja terveyspalvelut alajärveläisille sekä vimpeliläisille asiakkaille entiseen tapaan.
Järvi- Pohjanmaan sote-palvelut löytyvät osoitteesta www.jarvi-pohjanmaanperusturva.fi sekä osoitteesta www.palveluvaaka.fi

Järvi-Pohjanmaan perusturvan tulevaisuuden visio ja strategia on:
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä syrjäytymisen, sairauksien, vammojen ja ennaltaehkäisy.
Sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan lähipalveluna laadukkaasti ja taloudellisesti palveluja määrittelevät lait, asetukset ja hoitosuositukset huomioiden.Päivitetty: 09.12.2016 13:40