Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Muutoksia Järvi-Pohjanmaan perusturvan asiakasmaksuihin

Vuoden 2022 alusta lähtien osa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin tulee pieniä muutoksia. Asiakasmaksujen enimmäismääriin ja maksukaton euromäärään tulee muutoksia seuraavasti: kansaneläkeindeksillä tarkistettuihin euromääriin tulee noin 1,36 prosentin korotus ja työeläkeindeksillä tarkistettuihin euromääriin noin 1,78 prosentin korotus. Tulosidonnaisia maksuja koskevia vähimmäiskäyttövaroja sekä kotihoidon maksujen tulorajoja nostetaan, mikä alentaa maksuja.

1.1.2022 lähtien maksukattoon lasketaan mukaan mm. seuraavat maksut: terveyskeskuksen lääkäripalvelujen maksut, suun terveydenhuollon maksut (pois lukien hammasprotetiikan kulut), terapiat, tilapäisen kotisairaalahoidonmaksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut, yö- ja päivähoidon maksut sekä kuntoutushoidon maksut. Asiakkaan tulee seurata maksukaton täyttymistä itse.

Täältä liitteestä löytyy ne asiakasmaksut, jotka muuttuvat 1.1.2022 alkaen:Päivitetty: 07.01.2022 14:22