Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Yleinen edunvalvonta

Maistraatti tai käräjäoikeus voi määrätä edunvalvojan henkilölle, joka ei itse kykene valvomaan etuaan tai oikeuksiaan sairauden, vanhuuden tai muun seikan vuoksi. Edunvalvoja on päämiehensä luottohenkilö. Hän puolustaa päämiehensä etua ja edustaa tätä asioissa, jotka on määrätty hänen hoidettavakseen.

Edunvalvojan tehtävän sisällöstä päättää maistraatti tai käräjäoikeus. Useinmiten edunvalvoja määrätään huolehtimaan päämiehensä omaisuudesta ja taloudellisista asioista.

Holhousviranomaisena toimii maistraatti. Maistraatti valvoo edunvalvojan toimintaa mm. tarkastamalla tilit ja myöntämällä luvat päämiehen puolesta tehtäviin tärkeimpiin oikeustoimiin.

Lisää tietoa osoitteesta www.maistraatti.fi

Alajärven ja Vimpelin yleinen edunvalvonta on järjestetty yhteisenä palveluna.

Yhteydenotot ja ajanvaraukset
arkisin kello 09.00-11.00

Yleinen edunvalvoja Pirkko Mikkolanaho
puh. (06) 2412 2258
pirkko.mikkolanaho(at)alajarvi.fi

Edunvalvontasihteeri Mari Matila
puh. (06) 2412 2241
mari.matila(at)alajarvi.fiPäivitetty: 04.03.2020 12:52