Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain mukaan jokaisella 75 vuotta täyttäneellä tai Kansaneläkelaitoksen (KELA) erityishoitotukea saavalla on oikeus seitsemän (7) arkipäivän kuluessa yhteydenotosta saada palvelutarpeen arviointi. Määräaika koskee henkilöitä, jotka eivät vielä ole sosiaalipalvelujen piirissä sekä henkilöitä, jotka ovat palvelujen piirissä, mutta joiden palvelujen tarve on muuttunut.

Palvelutarpeen arviointia voi pyytää henkilö itse, omainen, viranomainen tai joku muu asiakkaan tilanteen tunteva henkilö. Arviointi toteutetaan asiakkaan suostumuksella hänen kodissaan. Kotikäynti on maksuton. Palvelutarpeen arvioinnin tekee alueen kotihoidon sairaanhoitaja. Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään erilaisia mittareita, joilla mitataan mm. arjessa selviytymistä ja fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Mikäli palveluntarvetta ilmenee, asiakas ohjataan kotihoidon tai muiden palveluiden piiriin.

Palvelutarpeen arviointipyynnöt  Asiakasohjausyksikkö Alviinasta, puh. 06 2412 2277 (arkisin klo 8-15), Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi

Kotihoidon palvelujen piirissä jo olevat asiakkaat ottavat yhteyttä kotihoidon sairaanhoitajiin.

 Päivitetty: 19.11.2018 08:19