Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Alta löydätte kilpailutukseen liittyvät lisätietokysymykset :
  1. Onko kilpailutukseen mahdollisuus osallistua ryhmittymänä?  Kyllä on.
  2. Mikä on vasteaika esimerkiksi äkillisissä sairaustapauksissa? Vasteaikaa ei ole määritelty erikseen, sillä tarjouspyynnön mukaan palveluntuottajalla tulee olla varajärjestely äkillisiä sairaus- yms. tapauksia varten. Toimitustakuu koskee myös lääkärin sairastumista tai loukkaantumista.
  3. Onko sairaalan kiinteistössä tai läheisyydessä vuokrattavia asuntoja? Onko Tilaajalla ehdottaa järjestelyjä päivystävien lääkäreiden majoittamiseksi? Terveyskeskuksen läheisyydessä on hyvin vuokrattavia asuntoja. Lisäksi terveyskeskuksen yhteyteen on rakennettu erilliset tilat lyhytaikaista majoitusta varten, joita voi myös käyttää pientä korvausta vastaan.
  4. Miten tukipalvelut ovat saatavilla päivystysaikaan ja mitä pikadiagnostiikkaa on saatavilla? Tukipalveluina laboratorio ja röntgenpalvelut ovat avoinna arkisin klo 7.30-15.00.

    Pikadiagnostisesti oma mahdollisuus tehdä INR-, CRP-, hemoglobiini-, TNT-, verensokeri-,  ja virtsatutkimukset sekä strepto-viljely, Ekg-, ABI-tutkimus, sinuscan ja virtsan residuaalimittaus ultralla. 

  5. Kuka on nykyinen palveluntuottaja ja mitkä ovat tämänhetkiset päivystyspalveluista maksettavat hinnat? Nykyinen palvelutuottaja on Terveystalo Oy. Tämänhetkinen palvelun tuntihinta on 142,80 €. Palvelun tuntihinta sisältää kaikki palvelun tuottamisesta Palveluntuottajalle aiheutuvat kulut.
  6. Kuinka monta potilasta päivystyksessä käy keskimäärin arkipäivinä ja viikonloppuisin?  Vuonna 2020 (tammi-lokakuu) arkisin potilaita on käynyt keskimäärin 29 ja viikonloppuisin 15.
  7. Mikä on ollut keskimääräinen potilasvauhti tunnissa vuosina 2020 ja 2019?Keskimääräinen potilasvauhti tunnissa vuosina 2020 ja 2019 on ollut 4-5 asiakasta. 


Päivitetty: 20.10.2020 14:55