Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Perusturvaltk 21.5.2019 § 49

Kehitysvammaisten asumisyksiköissä ja toimintakeskuksissa perittävien ateriamaksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/734) annetun lain mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Kuntaliiton mukaan päivä- ja työtoiminnassa annetut ateriat ja niistä perittävät maksut ovat rinnastettavissa tavanomaisiin ruokamenoihin, jotka syntyvät kaikille kehitysvammaisuudesta riippumatta. Päätöksen mukaan niiltä asiakkailta, jotka eivät osallistu ruuan valmistukseen ja joiden erityishuolto-ohjelmaan ei kyseistä toimintaa ole kirjattu, ateriamaksuna voidaan periä ruuan raaka-ainekulut ja aterian valmistamisesta sekä säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset. Ateriamaksun perusteena oleviin kustannuksiin kuuluvat siten myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoiman, veden, energian ja kuljetusten käyttämisestä. Sen sijaan asiakkailta, jotka osallistuvat aterioiden valmistamiseen ja joille kyseinen toiminta on erityishuolto-ohjelmaan kirjattu, voidaan periä ateriakuluina vain raaka-ainekulut sekä aterian valmistuksesta aiheutuvat sähkö- ja vesikustannukset.

Perusturvalautakunta on päättänyt kehitysvammaisten ateriamaksuista 1.7.2015 alkaen kokouksessaan 19.5.2015 § 49. Perusturvalautakunta on päättänyt Lehtimäen toimintakeskuksen ateriamaksun tarkistamisesta 1.10.2017 alkaen kokouksessaan 19.9.2017 § 83 toimintakeskuksen muuttuneen käytännön vuoksi. Perusturvalautakunnan päätöksiin (19.5.2015 § 49 ja 19.9.2017 § 83) liittyvät aterioiden todelliset kustannukset perustuvat vuoden 2014 ja Lehtimäen toimintakeskuksen ateriamaksun osalta vuoden 2016 tilinpäätöksiin.

Perusturva on pyytänyt teknistä toimea laskemaan aterioiden todelliset kustannukset vastaamaan nykytilannetta vuoden 2018 tilinpäätöksen pohjalta perusturvan kehitysvammaisten asumisyksiköiden ja toimintakeskusten osalta.

Perusturvalautakunta päättää vammaisten ja kehitysvammaisten ateriamaksuista vuodelle 2019 seuraavasti:

1) Asumispalveluissa asiakkailta peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, joka sisältää raaka-ainekustannusten lisäksi myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoiman, veden, energian ja kuljetusten käyttämisestä, mikäli asiakas ei tosiasiallisesti kykene valmistamaan itse ruokaansa. Oman tuotannon asumispalveluissa ja ostetuissa asumispalveluissa peritään enintään Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan teknisten toimien ruokapalvelukeskusten määrittämä kohtuullinen aterian hinta. Hinta sisältää myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoiman, veden, energian ja kuljetusten käyttämisestä. Palvelun tuottamisesta perittävä hinta ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Tehostetun palveluasumisen ympärivuorokautisissa asumisyksiköissä Sateenkaaressa Alajärvellä ja Tuulikellossa Vimpelissä ateriat ostetaan kaupungin/kunnan ravitsemuspalveluista. Tehostetun palveluasumisen yksikössä Joelinkodissa Lappajärvellä ateriat ostetaan ostopalveluna Attendolta.

Palveluasumisen yksikössä (ohjattu asuminen) Alarinteessä valmistetaan aamupala, lounas, päivällinen ja iltapalat henkilökunnan toimesta tällä hetkellä. Asukkaat eivät ole todellisuudessa osallistuneet aterioiden valmistamiseen. Monipuolisen ja ravintorikkaan ateriapalvelun varmistamiseksi ateriat tilataan 1.6.2019 lähtien kaupungin ravitsemuspalveluista. Palveluasumisen yksikössä (ohjattu asuminen) Puronmutkassa ateriat ostetaan palvelutuottajan Puronmutkan toimesta kunnan ravitsemuspalveluista.

2) Oman tuotannon päivä- ja työtoiminnassa peritään Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan teknisten toimien ruokapalvelukeskusten toimittaman aterian maksu ja ostopäivätoiminnassa palveluntuottajan ilmoittama kohtuullinen maksu, joka on enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

Toimintakeskuksissa Alajärvellä ja Lehtimäellä ateriat ostetaan kaupungin ravitsemuspalveluista. Vimpelin toimintakeskuksessa ateria ostetaan palveluntuottajan toimesta kunnan ravitsemuspalveluista. Lappajärven toimintakeskuksen ateria ostetaan ostopalveluna Attendolta.

Ateriahinnat määräytyvät toteutuneiden kustannusten mukaan. Asukas maksaa kaikissa asumisyksiköissä ja toimintakeskuksissa vain toteutuneista aterioista.

Nykyiset voimassa olevat hinnat 1.7.2015/1.10.2017 alkaen

 

Sateenkaari

Alarinne

Tuulikello

Alajärven toimintakeskus

Lehtimäen toimintakeskus

Aamupala

0,53

0,79

0,70

 

 

Välipala

0,53

*)0,79

0,70

 

 

Iltapala

0,53

0,79

0,70

 

 

Päivällinen

1,58

2,36

2,11

 

 

Lounas (tuodaan)

6,24

 

6,24

 

 

Lounas + kahvi

 

**)6,60  

 

6,60

***)6,28

Yhteensä

9,41

11,33

10,45

6,60

6,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Välipala tarjoillaan viikonloppuisin.

**) Lounas tarjoillaan toimintakeskuksessa. Lounas kuljetetaan terveyskeskuksen keittiöltä.

***) Lehtimäen toimintakeskuksen ateriamaksu 1.10.2017 alkaen 6,28 €/ateria/asiakas (ltk 19.9.2017 § 83).

Esitys ateriamaksuista 1.6.2019 alkaen

Kehitysvammaisten asumisyksiköissä ja toimintakeskuksissa perittävät ateriamaksut 1.6.2019 alkaen

 

Sateen-kaari

Ala-rinne

Joelin-koti

Tuuli-kello

Vimpelin Puron-mutka

Alajärven toiminta-keskus

Lehti-mäen toiminta-keskus

Lappa-järven toiminta-keskus

Vimpelin toiminta-keskus

Uusi asumis-palvelu-yksikkö

Aamupala

1,00

1,00

 

1,00

 

 

 

 

 

1,00

Lounas

6,00

6,00

 

6,00

 

6,63

6,63

6,63

6,63

6,00

Päiväkahvi

0,95

0,95

 

0,95

 

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

Päivällinen

5,05

5,05

 

5,05

         

5,05

Iltapala

1,00

1,00

 

1,00

 

 

 

 

 

1,00

Yhteensä

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

7,58

7,58

7,58

7,58

14,00

Valmistelija:    vs. talouspäällikkö Sanna Matintupa p. 06 2412 7741, sanna.matintupa(at)alajarvi.fi,
vs. peruspalvelujohtaja, Marita Ylilahti p. 040 2970 265, marita.ylilahti(at)alajarvi.fi,
sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari, p. 044 2970 254, sirpa.tuomela-jaskari(at)alajarvi.fi

Vs. peruspalvelujohtaja: Perusturvalautakunta päättää vahvistaa vammaisten ja kehitysvammaisten ateriamaksut vuodelle 2019 esityksen mukaisesti.

Perusturvaltk: Merkittiin, että sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela – Jaskaria kuultiin asiantuntijana tämän pykälän osalta.
Perusturvalautakunta hyväksyi vammaisten ja kehitysvammaisten ateriamaksut esitetyn mukaisesti.

Kuulostellaan, että onko vammaispalveluissa sellaisia asiakkaita, joille jää pakollisten menojen jälkeen alle 150 €/kk käyttörahaa. Pakollisilla menoilla tarkoitetaan vuokraa, ateria- ja ylläpitomaksua.
__________Päivitetty: 27.05.2019 14:36