Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Tehostettu palveluasuminen/Ryhmäkodit

Tehostettu palveluasuminen on suunnattu paljon apua, hoivaa ja valvontaa tarvitseville henkilöille, joilla on fyysistä, psyykkistä ja/tai sosiaalista toimintakyvyn alentumista niin paljon, etteivät he selviydy kotona asumisesta itsenäisesti, omaisten, kotihoidon tai yksityisen palvelutuottajan apujen tuella. Tehostettua palveluasumista järjestetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella ja asukasvalinnat tehdään moniammatillisesti. 

Tehostetun palveluasumisen yksiköissä asukkailla on oma huone ja lisäksi yhteisiä tiloja. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden.

Tehostettua palveluasumista tuotetaan Järvi-Pohjanmaalla sekä omana toimintana että ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta.

Tehostetun palveluasumisen yksiköt

Asumispalveluyksikkö Kultakämmen, Alajärvi
Palveluvastaava Maritta Toppinen puh. 06 2412 7673, 040 769 7703

Aaltokoti  040 660 1833
Järvikoti  040 352 1139
Lainekoti 040 352 1131
Lampikoti 040 352 1556

Asumispalveluyksikkö Wilhelmiina , Alajärvi (Lehtimäki) 
Puh. 044 0252342
Palveluvastaava Jelena Herrala p. 06 2412 2523, 044 5501 924     

Asumispalveluyksikkö  Venla ja Väinö-koti, Vimpeli
Venla puh. 044 4659 780
Väinö  puh. 040 3591 613, 06-2412 6370
Va. palveluvastaava Maija Riihimäki  puh. 040 6886 201

Kuntoutus- ja Intervalliosasto, Vimpeli
Puh. 040 3591 612, 06- 2412 7540
Intervalliosaston asukaspuhelin 040 6638 998
Palveluvastaava Tuula Kantola  040 0114 423

Ryhmäkodit (ei yöhoivaa)

Kaupinkartano, Alajärvi
Mäntykoti p. 040 868 7222
Koivu-Pihlaja p. 040 839 0750

Helmiina, Lehtimäki

Kotihoidon palveluvastaava p. 040 622 7007
Kotiutushoitaja Saija Järvelä puh. 040 1678 185
Asiakasohjausyksikkö Alviina, puh. 06 2412 2277, arkisin klo 9-14

Tarkastuskäyntien yhteenveto

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ja lyhytaikaisen perhehoidon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaenPäivitetty: 31.05.2021 14:29