Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Palveluohjaus - Asiakasohjausyksikkö Alviina

Palveluohjaaja auttaa ikääntyneitä löytämään tarvitsemiaan tietoja sekä antaa tukea ja ohjaa oikean henkilön puheille.  Kysellä voi mm:

  • kotihoidosta
  • ateriapalveluista
  • kotiin tuotavista yksityisistä palveluista
  • kodin muutostöistä
  • neuvoa etuuksien täyttämisissä
  • apuvälineistä, turvapuhelimista
  • vanhusneuvostosta
  • muista mieltä painavista asioista

Palveluohjaaja kuuntelee ikääntyneiden näkökantoja asioista, niin toivomuksia kuin ehdotuksiakin.

Yhteystiedot:

Palveluohjaaja Päivi Joensuu puh. (06) 2412 2277
Palveluohjaaja Heli Saukko puh. (06) 2412 2277
Palveluohjaaja Eija Puoliväli puh. (06) 2412 2277
Palveluohjaaja Katariina Joutsen puh. (06) 2412 2277

Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi
 

Ilmoituksen varainen sosiaalipalvelutoiminta Järvi-Pohjanmaan alueella

Arvonlisäverottomien tukipalvelujen tuottajat

 Päivitetty: 21.06.2021 09:43