Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Kotiin annettavat palvelut

Kotihoidon palveluja saavat ikäihmiset, vammaiset ja sairaat. Ikäihmisten kotihoidon  tavoitteena on tukea kotona selviytymistä järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kartoitamme avun- ja palvelutarpeen kotikäynnillä ja toimintakyvyn arvioinnilla. Otamme huomioon ikäihmisen omat voimavarat ja suunnittelemme palvelut yhdessä ikäihmisen kanssa.

Myönnämme kotihoidon palveluja Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan hyväksymien kriteerien mukaan. Kotihoidosta peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen sekä lautakunnan vahvistamat maksut. 

Kotiin annettavia palveluja ovat:

  • kotihoidon tukipalvelut (ateria- ja turvapalvelu, päivätoiminta)

  • kotihoito (avustaminen päivittäisissä toimissa, sairaanhoito)

Yhteystiedot:

Asiakasohjausyksikkö Alviina, p. (06) 2412 2277

Kotihoidon palveluvastaava Minna Koskinen
puh. (06) 2412 2243, 044 297 0243
Lääkärintie 1, 62900 AlajärviPäivitetty: 22.10.2020 13:11