Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Kotiin annettavat palvelut

Kotihoidon palveluja saavat ikäihmiset, vammaiset ja sairaat. Ikäihmisten kotihoidon  tavoitteena on tukea kotona selviytymistä järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kartoitamme avun- ja palvelutarpeen kotikäynnillä ja toimintakyvyn arvioinnilla. Otamme huomioon ikäihmisen omat voimavarat ja suunnittelemme palvelut yhdessä ikäihmisen kanssa.

Myönnämme kotihoidon palveluja Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan hyväksymien kriteerien mukaan. Kotihoidosta peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen sekä lautakunnan vahvistamat maksut. 

Kotiin annettavia palveluja ovat:

  • kotihoidon tukipalvelut (ateria- ja turvapalvelu, päivätoiminta)

  • kotihoito (avustaminen päivittäisissä toimissa, sairaanhoito)

Yhteystiedot:

Asiakasohjausyksikkö Alviina, p. (06) 2412 2277

Kotihoidon palveluvastaava Minna Koskinen
puh. (06) 2412 2243, 044 297 0243
Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi

Kotiin annettavien palveluiden ja ikäihmisten palveluasumisen asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen

 Päivitetty: 21.05.2021 11:07