Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Huoli-ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta

Huoli-ilmoitus tehdään, kun herää huoli sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan.

Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan iäkkään hyvinvointia ja auttamaan arjessa selviytymistä.

Kuka ilmoituksen tekee?

Ilmoituksen voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen.  Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että ikäihminen saa tarvitsemansa huolenpidon silloinkin, kun hän ei sitä itse osaa tai ymmärrä pyytää. Huoli voi liittyä esimerkiksi muuttuneeseen käytökseen, terveyteen tai jaksamiseen.

Kenelle ilmoitus tehdään?

Ilmoituksen voi tehdä myös kirjallisesti lomakkeella

Huoli-ilmoitus iäkkään ihmisen palveluntarpeesta

 Päivitetty: 09.12.2020 09:44