Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

ASIAKASOHJAUSYKSIKKÖ ALVIINA

Järvi-Pohjanmaan alueella (Alajärvi, Vimpeli, Lappajärvi) toimii asiakasohjausyksikkö Alviina, joka vastaa ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjauksesta ja palvelutarpeen arvioinnista, oikea-aikaisten ja riittävien palveluiden järjestämisestä yhdessä ikääntyneen ja/tai omaistensa kanssa. Palveluiden suunnittelun lähtökohtana on voimavaralähtöisyys. Tarkoituksena on tukea alueen ikäihmisten kotona selviytymistä ja löytää yhdessä arjen sujumisen ratkaisuja palvelutarjottimelta. Palvelutarjottimelta löytyy alueen hoivapalveluntuottajia (mm. yksityisiä ja kolmas sektori).

Palveluohjauksen keskeinen sisältö on neuvonta, ohjaus, tuen antaminen ja asioiden koordinointi. Palveluohjaus ja -neuvonta ja palvelutarpeen arviointi ovat maksutonta.

Asiakasohjausyksikön toimintaan kuuluu

 • yleistä hyvinvointia ja terveyttä edistävä ohjaus ja neuvonta
 • hyvinvointia edistävä ryhmätoiminta 75-vuotta täyttäneille
 • tukipalveluiden järjestäminen
  • ateriapalvelu, turvapuhelinpalvelu, kuntouttava päivätoiminta
 • palvelukokonaisuuden suunnittelu sekä palvelupäätösten tekeminen
  • kotihoito
  • yli 65-vuotiaiden omaishoidon palvelutarpeenarvioinnit ja –seurannat
 • palveluasumisen hakemukset ja hakemusten käsittely ja palvelupäätösten tekeminen
 • ikääntyneiden perhehoito
 • intervallijaksojen koordinointi

Joensuu Päivi, asiakasohjaaja, 06-2412 2277, paivi.joensuu(at)jarvi-pohjanmaa.fi, arkisin klo 9-14
Saukko Heli, asiakasohjaaja, 06-2412 2277, heli.saukko(at)jarvi-pohjanmaa.fi, arkisin klo 9-14
Puoliväli Eija, asiakasohjaaja, 06-2412 2277, eija.puolivali(at)jarvi-pohjanmaa.fi, ma-to klo 9-14 
Joutsen Katariina, asiakasohaaja, 06-2412 2277, katariina.joutsen(at)jarvi-pohjanmaa.fi, arkisin klo 9-14         

(palveluarvio, asiakasohjaus, omais- ja perhehoito)
(palveluarviot, asiakasohjaus, hyvinvointia edistävä)

Asiakasohjausyksikön palveluohjaajat tekevät kotikäyntejä. Pyrimme soittamaan takaisin mahdollisimman pian.

Otathan yhteyttä, jos tarvitset palveluohjausta, kotihoidonpalveluita, asumispalvelua, omaishoidontukea tai muuten vain olet huolissasi arjessa selviytymisestä.Päivitetty: 04.01.2021 07:31