Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

HALUATKO MUUTTAA ASUMAAN KEHITYSVAMMAISTEN UUTEEN PALVELUASUMISEN YKSIKKÖÖN?

Alajärven rannalle terveyskeskuksen läheisyyteen (Lääkärintielle) on valmistumassa elokuuhun 2019 mennessä uusi kehitysvammaisen palveluasumisen yksikkö.

Yksikkö on palveluasumisen yksikkö, jossa kehitysvammainen henkilö saa apua ja tukea päiväaikaan henkilöstöltä. Yksikössä ei ole yövalvontaa. Asuminen on ryhmämuotoista, asukkailla on kotinaan oma huone, minikeittiö ja kylpyhuone. Muut tilat ovat yhteisiä. Asumisyksikössä on 8 yksiötä ja rakennuksen päädyssä erillisillä sisäänkäynneillä on kaksi kaksiota. Palveluasumisen yksikkö valmistuu elokuussa 2019 mennessä.

Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Mikäli koet, että uusi asumisyksikkö voisi olla tulevaisuudessa Sinun kotisi, voit kysyä lisätietoa ja pyytää hakemuslomake Järvi-Pohjanmaan perusturva vammaispalveluista vs. sosiaaliohjaaja Saila Piriltä ja/tai aikuispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Merja Mäkitalolta.

Hakemuslomake löytyy myös Järvi-Pohjanmaan perusturvan internet-sivuilta www.jarvi-pohjanmaa.fi / sosiaali- ja perhepalvelut / vammaispalvelut.

Hakuaika 19.2-29.3.2019

Asukkaat valitaan hakemusten perusteella huomioiden asukkaan ja hänen omaisensa tai laillisen edustajan mielipide ja toive sekä kyky asua palveluasumisen yksikössä. Asukkaaksi valituille järjestetään muuttovalmennusta ennen uuteen yksikköön muuttamista. Yksikössä on mahdollisuus käydä tutustumassa sovitusti ennen hakuajan aikana, yhteydenotto tutustumisen osalta vammaispalveluihin.Päivitetty: 20.02.2019 07:51