Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus (Alajärven kaupunki, Vimpelin kunta ja Lappajärven kunta) tuottaa suun terveydenhuollon palvelut alueen n. 15.500 asukkaalle. Yhteistoiminta-alueen pääterveyskeskus sijaitsee Alajärvellä, lisäksi toiminta-alueella on hammashoitolat Lehtimäen kaupunginosassa, sekä Vimpelin ja Lappajärven kunnissa. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue kuuluu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys tapahtuu Seinäjoella.

Pitkäaikaisen suuhygienistin jäätyä eläkkeelle Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 30.11.2021 klo 14.00 mennessä

Suuhygienistin toimi 3.1.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Toimialueena on Alajärvi, Vimpeli ja Lappajärvi, mutta tehtävät sijoittuvat aluksi pääasiassa Vimpelin ja Alajärven hammashoitoloihin.

Työntekijät ovat viihtyneet työpaikassamme. Alajärven hammashoitola on täysin remontoitu v. 2017 ja muissakin toimipisteissä on asianmukaiset tilat ja välineistö. Käytössä on Lifecare-potilastietojärjestelmä.

Työnkuvaan kuuluu suuhygienistin työ. Arvostamme itsenäistä työotetta, positiivista asennetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Aikaisempi kokemus suuhygienistin työstä sekä kiinnostus tai kokemus oikomishoidon toimenpiteisiin katsotaan eduksi. Kuuntelemme myös suuhygienistien omia toiveita työnkuvasta.

Kelpoisuusvaatimuksena on erikoishammashoitajan, hammashuoltajan tai suuhygienistintutkinto terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaisesti. Palkkaus määräytyy SOTE sopimuksen mukaan.

Noudatamme 6 kk koeaikaa. Työpaikkamme on savuton. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista (Tartuntatautilaki 48§).

Hakemus pyydetään toimittamaan Kuntarekryn sähköisen järjestelmän hakulomakkeen kautta (www.kuntarekry.fi).

Lisätiedot: suun terveydenhuollon palveluvastaava Taina Paananen, p. 050-4016277 taina.paananen@jarvi-pohjanmaa.fi

vt. peruspalvelujohtaja Jaakko Anttila, p. 040 670 1501, jaakko.anttila@jarvi-pohjanmaa.fi

Lisätietoja: www.jarvipohjanmaanperusturva.fi

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana

PERHEOHJAAJAN SIJAISUUS 1.1.-31.12.2022

Haemme perheohjaajaa systeemisellä työotteella toimivaan lapsiperheiden ja lastensuojelun palveluiden kokonaisuuteen. Tehtävässä pääset työskentelemään perhekeskukseen aallonharjalle systeemisen viitekehyksen ohjaamana. Perhepalveluissa uudistamme rohkeasti monella saralla, joten mikäli näet itsesi tekemässä tulevaisuutta ja jaat tiimimme arvot, voi tehtävä olla sinulle.

Perhesosiaalityö, lastensuojelu ja perhetyö on organisoitu moniammatillisiin tiimeihin (Airo, Purje ja Luotsi).  Varhaiseen tukeen ja sosiaalihuollon asiakkaisiin painottuneessa Purjeessa työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja ja kolme perheohjaajaa. Lastensuojelun asiakkaisiin painottuneessa Luotsissa työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää ja kaksi perheohjaajaa. Perheohjaajan sijaisuus sijoittuu Purjeeseen tai Luotsiin, valittavan toive huomioiden. Perheterapeutti, koordinaattori/perhetyön vastaava ja johtava sosiaalityöntekijä toimivat molempien tiimien tukena. Airossa huolehditaan lapsiperheiden kotipalveluasiakkaista ja tuotetaan varhaisen tuen perhetyötä, tiimiin kuuluu neljä perhetyöntekijää tukenaan perhetyön vastaava. Asiakkaat ja yhteistyötahot osallistuvat viikoittaisiin asiakastiimeihin. Yhteistyö muiden tiimien ja verkostojen välillä on päivittäistä. Purjeessa, Luotsissa ja Airossa asiakkaat ovat yhteisiä ja kannamme yhdessä vastuuta siitä, että perheet saavat tukea ilman viiveitä.

Järvi-Pohjanmaan perhetyön palvelumuotoja ovat lapsiperheiden kotipalvelu, varhaisen tuen perhetyö, sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö, lastensuojelun tehostettu perhetyö sekä ammatillinen tukihenkilötoiminta. Organisaatiomme arvojen mukaisesti työskentelyssä painotetaan läpinäkyvyyttä ja vahvaa asiakasosallisuutta, tavoitteet työskentelylle asetetaan yhdessä perheen, verkoston, sosiaalityön ja perhetyön kesken. Purje, Luotsi ja Airo -tiimit mahdollistavat jatkuvan kollegiaalisen ja moniammatillisen tuen työlle.

Perheohjaajan työote on ohjauksellinen; mallintaminen, yhdessä tekeminen, puheeksi ottaminen sekä keskustelut ovat perhetyössä arkipäivää. Monitoimijainen yhteistyö perheen luonnollisten verkostojen sekä eri viranomaisten kanssa kuuluvat perheohjaajan työnkuvaan. Myös ryhmämuotoinen työskentely on Järvi-Pohjanmaalla tuttua, syksyllä käynnistyi alueen kuudes Ihmeelliset vuodet vanhemmuusryhmä, jonka ohjaajina toimivat perhetyön sekä kasvatus- ja perheneuvolan ammattilaiset. Tuoreen koulutuksen myötä ohjaajaresurssi vahvistuu lastenneuvolan terveydenhoitajalla. Lisäksi alueella toteutetaan erilaisia tunnetaitoryhmiä.

Työntekijät ovat kuvanneet työyhteisöämme rennoksi ja viihtyisäksi, johon on helppo tulla. Tehtävässä saat asianmukaisen perehdytyksen ja työllesi johdon täyden tuen. Perhekeskuksessa tukenasi on moniammatillinen, ammattitaitoinen ja kehittämismyönteinen joukko osaajia mm. kasvatus- ja perheneuvolasta, perhesosiaalityöstä sekä aikuisten palveluista. Työvälineet ovat ajanmukaiset ja suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen. Systeemiseen työskentelyn juurruttamisen ja työssä jaksamisen tukena työntekijöillä on käytössä säännöllinen työnohjaus, joka on koettu hyväksi. Liikunta- ja kulttuurisetelit sekä edulliset lounassetelit ovat osa henkilöstöetuja.

Toimen sijoituspaikka on perhekeskus, Alajärvi ja työ toteutuu pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7-19, tarvittaessa teemme viikonlopputyötä. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön. Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukaisesti perheohjaajan tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.

Olemme perheystävällinen työpaikka ja myös osa-aikainen mahdollisuus työhön huomioidaan. Perheohjaajan tehtäväkohtainen palkka on 2454,74€, työaika on 38,25h/ viikko, liukuva työaika. Tehtävässä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote tehtävää vastaanotettaessa.

Tiedusteluihin vastaa: sosiaaliohjaaja, perhetyön vastaava Emmi Tietäväinen, emmi.tietavainen@jarvi-pohjanmaa.fi, p. 040 142 7717 ja perhepalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Satu Mäki-Fossi, satu.maki-fossi@jarvi-pohjanmaa.fi, puh. 040 630 2625.

Hakemukset toimitettava 12.11.2021 klo 15.00 mennessä sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastattelut toteutetaan viikoilla 46 ja 47.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin ja Lappajärven kunnista (väestöpohja noin 15 500). Perhesosiaalityö ja lastensuojelu ovat osa perhepalveluja yhteistoiminta-alueen kehittyvässä perhekeskuksessa, jossa kaikkien toimijoiden tavoitteena on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa.

Alajärvi  15.10.2021 perusturvalautakunta

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 27.10.2021 klo 9.00 mennessä

lähihoitajan sijaisuus ajalle 15.11.2021 – 31.12.2022.

Tule mukavaan joukkoomme Vimpelin kuntoutus- ja intervalliosastolle tuottamaan laadukasta kuntoutusta, hoitoa ja hoivaa kuntoutukseen tuleville asiakkaillemme. Sydämen asiamme on asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen sekä ilon tuominen jokaiseen kanssamme vietettyyn päivään.

Kuntoutusosastolla tarjotaan tilapäistä ympärivuorokautista kuntoutusta, hoitoa ja hoivaa 20 asiakkaalle. Toimitilat ovat uudet ja viihtyisät.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Aikaisempi kokemus hoivatyöstä katsotaan eduksi. Toimen ehdot ja palkkaus SOTE sopimuksen mukaiset. Toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista (Tartuntatautilaki 48§). Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka.

Hakemukset Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta , www.kuntarekry.fi

Lisätietoja antaa palveluvastaava Tuula Kantola 040 011 4423, tuula.kantola@jarvi-pohjanmaa.fi

Alajärvi 13.10.2021

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana

LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA 1.12.2021 alkaen tai joustavasti sopimuksen mukaan.

Haemme lastensuojelun sosiaalityöntekijää Luotsi-tiimiin.

Tehtävässä pääset työskentelemään perhekeskukseen aallonharjalle systeemisen viitekehyksen ohjaamana. Perhepalveluissa uudistamme rohkeasti monella saralla, joten mikäli näet itsesi tekemässä tulevaisuutta ja jaat tiimimme arvot, voi tämä tehtävä olla sinulle.

Perhesosiaalityö, lastensuojelu ja perhetyö on organisoitu moniammatillisiin tiimeihin (Airo, Purje ja Luotsi).  Varhaiseen tukeen ja sosiaalihuollon asiakkaisiin painottuneessa Purjeessa työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja ja kolme perheohjaajaa. Lastensuojelun asiakkaisiin painottuneessa Luotsissa työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää ja kaksi perheohjaajaa. Perheterapeutti, koordinaattori/perhetyön vastaava ja johtava sosiaalityöntekijä toimivat molempien tiimien tukena. Airossa huolehditaan lapsiperheiden kotipalveluasiakkaista ja tuotetaan varhaisen tuen perhetyötä. Asiakkaat ja yhteistyötahot osallistuvat viikoittaisiin asiakastiimeihin. Yhteistyö muiden tiimien ja verkostojen välillä on päivittäistä. Tiimin asiakkaat ovat yhteisiä ja kannamme yhdessä vastuuta siitä, että perheet saavat tukea ilman viiveitä.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijänä Luotsissa vastaat lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon suunnitelmallisesta sosiaalityöstä yhteistyössä asiakkaan ja moniammatillisen verkoston kanssa. Asiakasmääräsi on alle 35, aloittaessasi mahdollisesti lähempänä 20 asiakasta. Asiakassuunnitelmat ovat ajan tasalla.

Työntekijät ovat kuvanneet työyhteisöämme rennoksi ja viihtyisäksi. Tehtävässä saat työllesi johdon täyden tuen. Perhekeskuksessa tukenasi on moniammatillinen, ammattitaitoinen ja kehittämismyönteinen joukko osaajia mm. kasvatus- ja perheneuvolasta, perhetyöstä sekä aikuisten palveluista. Alueellamme on kehitetty vahvasti varhaisen tuen palveluja ja niitä on saatavilla hyvin. Työvälineet ovat ajanmukaiset ja suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen. Opintojen loppuun saattamista tuetaan 20 palkallisessa opintopäivällä. Systeemiseen työskentelyn juurruttamisen tukena tiimillä on käytössä säännöllinen työnohjaus, joka on koettu hyväksi. Perhekeskukseen jalkautuvat konsultaatiotiimit ja lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä kokoontuvat säännöllisesti, lisäksi käytössämme on tarvittaessa lakiasiantuntijapalvelu. Liikunta- ja kulttuurisetelit sekä edulliset lounassetelit ovat osa henkilöstöetuja. Henkilökohtaisesta perehdytyssuunnitelmasta vastaa johtava sosiaalityöntekijä. Yksikössämme on mahdollisuus etätyöhön. Olemme valmiit keskustelemaan joustavista työajoista ja autamme tarvittaessa myös asunnon etsimisessä.

Aloitus 1.12.2021 tai joustavasti sopimuksen mukaan. Tehtäväkohtainen palkkaus on 3 650,10 €. Työaika on 37 h 45 min/vk. Viran sijoituspaikka on Alajärvi, mutta alueemme muilla toimipisteillä työskentely on myös mahdollista. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön. Tehtävässä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote tehtävää vastaanotettaessa.

Kelpoisuusvaatimuksena on laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä 817/2015 mukainen pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä sekä Valviran ammattihenkilölaillistus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan määräaikaisesti täyttää sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, jolla on hyväksytysti suoritettuna sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelu.

Tiedusteluihin vastaa (poissa vk 42): perhepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä Satu Mäki-Fossi satu.maki-fossi@jarvi-pohjanmaa.fi, p. 040 630 2625 tai sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari sirpa.tuomela-jaskari@jarvi-pohjanmaa.fi, p. 044 297 0254.

Hakemukset toimitettava 27.10.2021 klo 9.00 mennessä sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastatteluja voidaan toteuttaa jo hakuprosessin aikana.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin ja Lappajärven kunnista (väestöpohja noin 15 500). Perhesosiaalityö ja lastensuojelu ovat osa perhepalveluja yhteistoiminta-alueen kehittyvässä perhekeskuksessa, jossa kaikkien toimijoiden tavoitteena on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa.

Alajärvi 12.10.2021 perusturvalautakunta

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 22.10.2021 klo 15.00 mennessä
KAKSI SAIRAANHOITAJAN TOIMEA. Ensisijaisena sijoituspaikkana toimilla on Alajärven akuuttiosasto.

Haemme Alajärven terveyskeskuksen akuuttiosastolle kahta perusterveydenhuollon akuutista hoidosta ja kuntoutuksesta kiinnostunutta sairaanhoitajaa vakituisiin toimiin. Työ alkaa 1.11.2021 tai sopimuksen mukaan.

Järvi-pohjanmaan akuuttiosasto on yhteistoiminta-alueen perusterveydenhuollon lyhytaikaishoidon osasto, joka tarjoaa palveluita ensisijaisesti Alajärven kaupungin, Vimpelin ja Lappajärven kuntien asukkaille. Potilaat tulevat osastolle jatkohoitoon pääasiassa erikoissairaanhoidosta, päivystyspoliklinikalta ja kiirevastaanotolta. Akuuttiosasto toimii tiiviissä yhtistyössä alueen kotisairaalan kanssa ja saattohoitopotilaiden tukiosastona.

Akuuttiosaston hoitotyössä korostuu asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen, vahvistaminen ja palauttaminen.  Työyhteisömme arvostaa laadukasta potilaan hoitotyötä, potilaan aitoa kohtaamista ja kuuntelua sekä kuntouttavaa työotetta. 

Hakijoilta edellytetään erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista työskentelyotetta ja sopeutumiskykyä toimia erilaisissa tilanteissa. Arvostamme joustavaa työotetta ja kiinnostusta kehittää omaa ammattitaitoa. Perusterveydenhuollon tuntemus, kokemusta vastaavista tehtävistä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn katsotaan hakijalle eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus, sairaanhoitaja AMK tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto.

Toimien ehdot ja palkkaus määräytyvät SOTE sopimuksen sääntöjen mukaisesti. Toimissa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Toimeen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antavat hoitotyön johtaja Birgitta Luoma-aho puh. 044 4659551 birgitta.luoma-aho@jarvi-pohjanmaa.fi

ja akuuttiosaston palveluvastaava Anna Ylitalo p. 040 1663882, anna.ylitalo@jarvi-pohjanmaa.fi

 Alajärvellä 11.10.2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee

HOITAJAA vakituiseen työsuhteeseen 15.11.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Sijoituspaikkana kehitysvammaisten tehostettu palveluasumisyksikkö Hoitokoti Sateenkaari Alajärvellä.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista sekä Vimpelin ja Lappajärven kunnista (asukasluku n. 15 500). Alueellamme toimii kaksi perusturvan omaa tehostetun palveluasumisen hoitokotia (Alajärvellä ja Vimpelissä), jotka tarjoavat ympärivuorokautista hoitoa ja kodin vaikeasti kehitysvammaisille henkilöille.

Tarjoamme Sinulle monipuolista ja mielenkiintoista hoitajan työtä Sateenkaaren kodinomaisessa asumisyksikössä sekä mukavassa työyhteisössä, jossa on 13 asumispaikkaa vaikeasti kehitysvammaisille henkilöille sekä lisäksi 1 paikka intervallihoidon tarpeeseen.

Työhösi kuuluu kehitysvammaisten asukkaiden fyysisestä-, psyykkisestä- ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä viriketoiminnasta vastaaminen. Työ on 3-vuorotyötä, ja osittain fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavaa. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, innostuneisuutta, paineensietokykyä, vastuullisuutta sekä asiakaslähtöistä työotetta ja kykyä toimia yhteistyössä tiimin kanssa erilaisissa tilanteissa.

Oletko juuri Sinä etsimämme henkilö?

Kelpoisuusehtona tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa (lähihoitaja), Järvi-Pohjanmaan perusturvan lähihoitajalta vaadittavia lääkelupia, hygieniapassia sekä tartuntatautilain 48§ mukaista rokotussuojaa. Lääkelupien puuttuessa, ne voidaan tenttiä töiden alettua.

Kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi. Palkkaus perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimukseen (SOTE-sopimus).

Liikunta- ja kulttuurisetelit ovat osa henkilöstöetujamme. Tarvittaessa autamme myös asunnon etsimisessä. Savuton Järvi-Pohjanmaa.

Tiedusteluihin vastaa:palveluvastaava Anne-Mari Oksa 06 2412 2350 tai 040 753 5133,anne-mari.oksa@jarvi-pohjanmaa.fi

Hakuaika päättyy 18.10.2021 klo 9.00. Tehtävään haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta. 
Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä ke 20.10.2021 klo 9-11.

Alajärvi 29.9.2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sijaisuudet

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee lähihoitajia ja sairaanhoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin. Jos sinua kiinnostaa vanhustyö asumisyksiköissä,
kotihoidossa tai nopeatempoisempi työ akuuttiosastolla, kiirevastaanotolla tai vastaanotolla kirjaudu sijaiseksi Kuntarekry.fi sijaisrekisterin kautta.

Alajärvi, vastaanottopalvelut, kiirevastaanotto: birgitta.luoma-aho@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat

Alajärvi, akuuttiosasto: hannele.korpela@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kultakämmen: maritta.toppinen@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli, kotihoito: minna.koskinen@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi (Lehtimäki), asumispalveluyksikkö Wilhelmiina: jelena.herrala@jarvi-pohjanmaa.fi  lähihoitajat

Vimpeli, asumispalveluyksikkö Venla ja Väinö: maija.riihimaki@jarvi-pohjanmaa.fi, lähihoitajat, sairaanhoitajat

Vimpeli, Kuntoutus- ja Intervalliyksikkö: tuula.kantola@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajatPäivitetty: 15.10.2021 12:58