Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee vammaisten toimintakeskukseen Alajärvelle

OSA-AIKAISTA (50%) OHJAAJAA SIJAISUUTEEN 10.2.-31.12.2020

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin kunnasta ja Lappajärven kunnasta (asukasluku n. 16 000). Alueellamme on kolme toimintakeskusta Alajärvellä, Lehtimäellä ja Lappajärvellä, jotka tarjoavat päivätoimintaa vammaisille. Toimintakeskusten yhteisenä toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukasta ja monipuolista työ- ja viriketoimintaa erityisasiakkaille. Haemme osa-aikaisen ohjaajan sijaista Alajärven toimintakeskukseen.

Ohjaajan tehtävänä on vastata toimintakeskuksen työ- ja erilaisista viriketoiminnoista sekä mahdollisten avotyöpaikkojen ohjauksesta. Ohjaajalta vaaditaan yhteistyökykyä, joustavuutta, positiivista asennetta sekä ideointikykyä. Eduksi katsotaan käsityötaidot puutyön ohjauksessa. Työssä onnistumisen taitoja ovat empatiakyky, kuuntelu ja hyvät vuorovaikutustaidot. Tehtävään annetaan perehdytys ja tukena on kokenut tiimi.

Kelpoisuusehtona tehtävään edellytetään soveltuvaa ammatillista perustutkintoa tai AMK-tasoista tutkintoa sekä kokemusta ohjaajan tehtävistä. Palkkaus on alueella kilpailukykyinen perustuen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Tehtävässä sovelletaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta.

Tiedusteluihin vastaa: toimintakeskusten palveluvastaava Hannu Yli-Hynnilä p. 040 551 0435 tai hannu.yli-hynnila(at)alajarvi.fi

Hakuaika päättyy 31.1.2020 klo 16.00 mennessä. Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Alajärvi 17.1.2020  Perusturvalautakunta

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 31.1.2020 mennessä

2 lähihoitajan sijaisuutta ajalle 24.2.-31.8.2020 Vimpeliin Intervalli- ja kuntoutusosastolle

Intervalli- ja kuntoutusosasto tarjoaa lyhytaikaista asumispalvelua, joten asukkaitten vaihtuvuus on aktiivista. Lähihoitaja toimii moniammatillisen tiimin jäsenenä. Asiakaslähtöisyys ja kuntoutumista edistävä toimintamalli ovat toimintamme kulmakiviä. Lähihoitajalta edellytetään hyviä yhteistyötaitoja, aktiivista työskentelyotetta ja kiinnostusta kehittää omaa ammattitaitoa.

Työ on kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Toimien ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES: n sääntöjen mukaisesti. Koeaika 4 kk. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §: n mukainen rokotesuoja.

Tehtävään haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Järvi-Pohjanmaa on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa: palveluvastaava Tuula Kantola puh. 040 0114423, tuula.kantola(at)vimpeli.fi

Vimpelissä 14.01.2020

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana

LAPSIPERHEIDEN JA LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAT (2) 1.3.2020 alkaen tai sopimuksen mukaisesti.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin ja Lappajärven kunnista (väestöpohja yht. noin 16 000). Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu ovat osa perhepalveluja yhteistoiminta-alueen kehittyvässä perhekeskuksessa, jossa kaikkien toimijoiden tavoitteena on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa. Tarjoamme Sinulle haasteellista ja monipuolista lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävää sosiaalityön asiantuntijatyötä. Tehtävässä pääset näköalapaikalle, kun Järvi-Pohjanmaan lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityössä kääntyy uusi sivu. Olemme siirtymässä systeemisen viitekehyksen mukaiseen moniammatilliseen työskentelyyn.

Työssä pääset toteuttamaan monipuolista tehtävänkuvaa, johon kuuluvat lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaiset lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävät; suunnitelmallinen sosiaalihuollon sosiaalityö ja lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö yhteistyössä asiakkaan ja moniammatillisen verkoston kanssa. Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi on osana yksikkömme kokonaisvaltaista uudistamista tarkoitus keskittää nykyiselle työntekijälle.

Työ toteutetaan neljän sosiaalityöntekijän ja kahden sosiaaliohjaajan voimin. Perhepalvelujen sosiaalityötä johtaa johtava sosiaalityöntekijä. Asiakastyön tukena yksikön käytettävissä on perheterapeutti. Työssäsi saat työyhteisön tuen ja johdon, joka on sitoutunut laadukkaan sosiaalityön kehittämiseen ja esteiden raivaamiseen. Perhekeskuksessa tukenasi on lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun tiimin ohella kokenut, ammattitaitoinen ja kehittämismyönteinen joukko osaajia mm. kasvatus- ja perheneuvolasta, perhetyöstä sekä aikuissosiaalityön palveluista.

Painotamme vaikuttavuutta ja tavoitteenamme on kehittää edelleen lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityötä tehokkaaksi työmuodoksi yhdessä muiden toimijoiden ja THL:n kanssa. Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityö siirtyy vaiheittain lokakuusta 2019 alkaen systeemiseen työskentelyyn. Uudenlainen malli luo työntekijälle entistä paremmat mahdollisuudet lähellä perhettä toteutuvaan muutostyöskentelyyn ja puitteet, jotka tukevat työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistyön sujumista, palveluiden yhteensovittamista, ammatillisuuden kasvua sekä osaamisen jakamista. Uudenlaisen työskentelytavan rinnalla työmäärän kohtuullistaminen ja prosessien selkeyttäminen etenevät. Osallistumme aktiivisesti maakunnalliseen ja kansalliseen kehittämistyöhön.

Kelpoisuusvaatimuksena on laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä 817/2015 mukainen pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä sekä Valviran ammattihenkilölaillistus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan määräaikaisesti täyttää sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, jolla on hyväksytysti suoritettuna sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelu.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä reflektointi- ja vuorovaikutustaitoja, myönteistä asennetta, paineensietokykyä, asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työotetta sekä luovuutta ja rohkeutta löytää ratkaisuja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Työ vaatii sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, että valmiuksia tiimi- ja parityöhön. Arvostamme kokemusta monipuolisesta sosiaalityöstä.​

Osana perhekeskuskehittämistä alueellamme on kehitetty vahvasti varhaisen tuen palveluja ja niitä on saatavilla hyvin. Työvälineet ovat ajanmukaiset, suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen ja opintojen loppuun saattamista tuetaan 20 palkallisessa opintopäivällä. Systeemiseen työskentelyn tukena tiimillä on käytössä säännöllinen konsultaatio. Lisäksi mahdollisuus työnohjaukseen. Omana toimintana käytössämme on hyvin resursoitu perhetyö, jossa palvelumuotoilu on käynnissä. Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä ja nuorisopsykiatrian jalkautuva konsultaatiotiimi kokoontuvat säännöllisesti, lisäksi käytössämme on tarvittaessa lakimiespalvelu. Liikunta- ja kulttuurisetelit sekä edulliset lounassetelit ovat osa henkilöstöetuja. Henkilökohtaisesta perehdytyssuunnitelmasta vastaa johtava sosiaalityöntekijä. Olemme valmiit keskustelemaan joustavista työajoista ja autamme tarvittaessa myös asunnon etsimisessä. Yksikössämme on mahdollisuus etätyöhön. Tehtäväkohtainen palkkaus on 3541,06 €. Lisäksi rekrytointilisä on mahdollinen.

Virka täytetään 1.3.2020 tai sopimuksen mukaan. Työaika on 38 h 15 min. Viran sijoituspaikka on Alajärvi, mutta hakijan toive alueen muissa toimipisteessä työskentelyyn huomioidaan. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön. Tehtävässä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote tehtävää vastaanotettaessa.

Tiedusteluihin vastaa: perhepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä Satu Mäki-Fossi satu.maki-fossi@alajarvi.fi, p. 040 630 2625 tai sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari sirpa.tuomela-jaskari@alajarvi.fi, p. 044 297 0254.

Hakemukset toimitettava 31.1.2020 klo 16.00 mennessä sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastatteluajankohdasta ollaan yhteydessä hakijaan jo mahdollisesti hakuvaiheen aikana.

Alajärvi 10.1.2020 Perusturvalautakunta

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on uudelleen haettavana 31.1.2020 mennessä

AIKUISSOSIAALITYÖN JA VAMMAISPALVELUJEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN YHTEINEN VIRKA 1.3.2020 alkaen tai sopimuksen mukaisesti

Järvi-Pohjanmaan perusturvan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista sekä Vimpelin ja Lappajärven kunnista (asukasluku n. 16 000). Haemme sosiaali- ja perhekeskukseen aikuissosiaalityöhön ja vammaispalveluihin sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan 1.3.2020 alkaen tai sopimuksen mukaisesti. Pätevien hakijoiden puuttuessa  tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti sosiaaliohjaajan pätevyyden omaavalla henkilöllä. Viransijaisuuden kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaaliohjaajan pätevyys.

Sosiaalityöntekijän tehtävään aikuissosiaalityössä kuuluvat palvelutarpeen arvioinnit, pitkäaikaistyöttömien tilanteiden arviointi yhdessä muiden tahojen kanssa, aktivointityö ja harkinnanvaraisen toimeentulotukipäätösten tekeminen. Vammaispalveluissa tehtävään sisältyy erityishuolto-, vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalityö (palvelutarve, palvelusuunnitelmat, päätöksenteko, yhteistyö eri sidosryhmien kanssa).  Työn osittaisen liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön. Tehtävään annetaan perehdytys ja tukena on kokenut tiimi.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. Edellytämme lisäksi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sosiaalityön työkokemusta, lakien tuntemusta sekä itsenäistä ja oma-aloitteista työskentelyotetta.

Palkkaus on kilpailukykyinen perustuen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen sijaisuuden vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tiedusteluihin vastaa: aikuispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Merja Mäkitalo p. 044 2970 231 

Hakemukset on toimitettava 31.1.2020 klo 16.00 mennessä  sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Alajärvi 10.1.2020 Perusturvalautakunta

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee lasten ja perheiden kanssa työskentelystä kiinnostunutta

PUHETERAPEUTTIA SIJAISUUTEEN 1.2.2020-31.12.2021 väliselle ajalle.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin ja Lappajärven kunnista (väestöpohja yht. noin 16 000). Haemme organisaatioomme puheterapeuttia, joka sijoittuu organisaatiossamme perhepalveluihin / kasvatus- ja perheneuvolaan. Perhepalvelujen muita työmuotoja ovat perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lapsiperheiden sosiaalityö, sekä lastensuojelu. Järvi-Pohjanmaan kasvatus- ja perheneuvola on osa perhepalveluja yhteistoiminta-alueen kehittyvässä perhekeskuksessa, jossa kaikkien toimijoiden tavoitteena on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa.

Puheterapeutin työ painottuu pääasiassa alle kouluikäisiin lapsiin. Lisäksi työhön kuuluu aikuisneurologisten asiakkaiden puheen, kielen ja nielemisen arviointi ja -kuntoutustyötä. Työ sisältää monipuolisesti ohjausta, arviointia ja kuntoutusta sekä moniammatillista yhteistyötä. Lähiverkostoina toimivat lastenneuvolat, päivähoidon yksiköt, koulut, psykologit, toimintaterapeutit, lääkärit sekä lasten kuntoutustyöryhmä. Lisäksi yhteistyötä tehdään aikuisten kuntoutustyöryhmän ja Alajärven terveyskeskuksen akuuttiosaston henkilökunnan kanssa.

Arvostamme hakijan kokemusta lasten ja perheiden kanssa työskentelystä sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kykyä työskennellä aikuisten ja lasten kanssa. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on suotavaa. Tehtävään annetaan perehdytys ja tukena on kokenut tiimi. Yksikössä työskentelee kaksi puheterapeuttia.

Kelpoisuusehtona on laillistetun puheterapeutin tutkinto (559/1994). Palkkaus on alueella kilpailukykyinen perustuen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa huomioimme sijaisuuden täytössä myös opintojen loppusuoralla olevat hakijat.

Osana perhekeskuskehittämistä alueellamme on kehitetty vahvasti varhaisen tuen palveluja ja niitä on saatavilla hyvin. Työvälineet ja työtilat ovat ajanmukaiset. Suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen. Liikunta- ja kulttuurisetelit sekä edulliset lounassetelit ovat osa henkilöstöetuja. Olemme valmiit keskustelemaan joustavista työajoista ja autamme tarvittaessa myös asunnon etsimisessä.

Sijaisuus täytetään tammikuussa 2020 tai sopimuksen mukaan. Työaika on yleistyöaika (KVTES). Viran sijoituspaikka on Alajärven terveyskeskus. Tehtävässä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote tehtävää vastaanotettaessa.

Tiedusteluihin vastaa: puheterapeutti Hanna Anttila p. 040 187 2203 ja perhepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä Satu Mäki-Fossi p. 040 630 2625, etunimi.sukunimi@alajarvi.fi .

Hakuaika päättyy ke 29.1.2020 klo 16.00 mennessä. Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Alajärvi 3.1.2020 Perusturvalautakunta

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on uudelleen  haettavana

PÄIHDETYÖNTEKIJÄN VIRKA  1.2.2020 alkaen

Järvi-Pohjanmaan perusturvan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin kunnasta ja Lappajärven kunnasta (asukasluku n. 16 000). Aikuisten psykososiaaliset palvelut sijoittuvat Järvi-Pohjanmaan perusturvan aikuispalveluihin. Aikuispalveluiden tiimiin kuuluu päihdetyöntekijän lisäksi johtava sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijä sekä palveluohjaaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Tarjoamme Sinulle haasteellista ja monipuolista arviointi-, hoito,- ja konsultaatio- ja verkostotyötä.

Päihdetyöntekijä tekee itsenäistä vastaanottotyötä eri riippuvuuksista kärsivien hoidon ja omaisten tukemisen osalta. Päihdetyöntekijän työhön kuuluu hoidon-/palvelutarpeen arviointi, asiakkaiden ohjaus, tukeminen ja motivointi. Asiakkaiden tilannetta arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Toiminta on ns. matalan kynnyksen palvelua. Päihdetyöntekijälle varataan aika joko suoraan ottamalla yhteyttä, tai asiakkaat tulevat jonkun toisen tahon lähettämänä. Päihdetyöntekijä tekee tiivistä yhteistyötä oman organisaation / alueen (esim. psykiatrinen poliklinikka) sekä koko maakunnan päihdetyön verkoston kanssa. Päihdetyöntekijä osallistuu myös työhön liittyviin tiimeihin ja erilaisiin työryhmiin. Päihdetyöntekijä voi vetää ryhmiä, sekä käydä päihteisiin liittyen asiantuntijana erilaisissa tilanteissa.

Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä, asiakaslähtöistä työotetta, vastuuntuntoisuutta ja luotettavuutta sekä luovuttaa löytää ratkaisuja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa yhteistyössä tiimin jäsenten ja yhteistyötahojen kanssa. Työ vaatii sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, että valmiuksia tiimi- ja parityöhön. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön.

Toimi on kokopäiväinen ja vakituinen. Työ on kokopäivätyötä ja työaika on työsuhteen alussa 38,75 h/vko. Työn aloitus on 1.2.2020 tai sopimuksen mukaan. Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukainen tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Arvostamme hakijan suuntautumista ja/tai kokemusta päihde- ja mielenterveystyöstä ja/ aikuisten parissa työskentelystä.

Palkkaus perustuu kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Koeajan aikana valitun tulee suorittaa hyväksytysti LOVe-lääkehoidon opinnot. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tiedusteluihin vastaa: 7.1.2020 alkaen sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari p.044 2970 254, sirpa.tuomela-jaskari(at)alajarvi.fi tai  aikuispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Merja Mäkitalo p. 044 2970 231 merja.makitalo(at)alajarvi.fi

Hakemukset tulee toimittaa 15.1.2020 klo 16.00 mennessä  sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Aikaisemmat hakemukset huomioidaan virkaa täytettäessä.

Alajärvi 19.12.2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVASSA ON HAETTAVANA
7 VAKINAISTA LÄHIHOITAJIEN TOIMEA 17.1.2020 klo 15.00 mennessä

Haemme 7 lähihoitajaa vakinaiseen työsuhteiseen, joista 6 on varahenkilöstön toimea.  Alkusijoituspaikkoina varahenkilöstön toimet ovat asumispalveluyksikkö Kultakämmen Alajärvellä ja Kotihoidossa 2 toimea. Asumispalveluyksikkö Wilhelmiina Lehtimäellä ja Venla ja Väinökoti Vimpelissä 1 toimi sekä lisäksi Venla ja Väinökodissa lähihoitajan toimi. Työ alkaa 1.2.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Asiakkaiden hoitotyössä korostuu toimintakyvyn ylläpitäminen ja kuntouttava työote. Lähihoitaja toimii vastuullisesti ja moniammatillisesti asiakkaan hoitoon liittyvien asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa. Lähihoitajalta edellytetään hyviä yhteistyötaitoja, aktiivista ja itsenäistä työskentelyotetta sekä halua kehittää laadukasta hoitotyötä. Arvostamme joustavaa työotetta ja kiinnostustasi kehittää omaa ammattitaitoasi.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Toimien ehdot ja palkkaus KVTES:n mukainen. Toimessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Toimeen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista. (Tartuntatautilaki 48§). Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta. 

Lisätietoja antavat: kotihoidon palveluvastaava Mira-Susanna Uitto puh. 044 2970243 , mira-susanna.uitto@alajarvi.fi
                               Kultakämmenen palveluvastaava Maritta Toppinen puh. 040 7697703, maritta.toppinen@alajarvi.fi
                               Wilhelmiinan palveluvastaava Leila Lahti puh. 044 5501924 ma-ke, leila.lahti@alajarvi.fi
                               Venla ja Väinökodin palveluvastaava Elina Niskakangas puh. 040 68860201, elina.niskakangas@alajarvi.fi
                               vs. hoidon ja hoivan palvelujohtaja Birgitta Luoma-aho puh. 044 4659551, birgitta.luoma-aho@alajarvi.fi

 Alajärvellä 19.12.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 17.1.2020 klo 15.00 mennessä

FYSIOTERAPEUTIN TOIMI 1.2.2020 ALKAEN KOTIHOITOON

Järvi-Pohjanmaan perusturvaan haetaan fysioterapeuttia toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen kotihoidon kotikuntoutustiimiin. Tavoitteena on asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen kotikuntoutuksella, jotta asiakkaan selviytyminen omassa asuinympäristössään mahdollistuisi. Fysioterapeutin tehtävänä on toteuttaa kuntoutuksen arviointia, suunnittelua ja toimenpiteitä asiakkaan toiminta- ja liikuntakyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Fysioterapeutti tekee myös apuvälinekartoituksia ja avustaa niiden hankinnassa. Fysioterapeutti toimii tiiviissä yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähipiirin sekä kotihoidon kanssa. Ammatillisena tukena kotihoidossa työskentelee fysioterapeutti. Tarjoamme mahdollisuuden kehittää omaa työtä sekä työnkuvaa.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityön osaamista ja vastuullista päätöksentekotaitoa sekä myös reipasta, positiivista ja avointa asennetta työtä ja asiakkaita kohtaan. Työ on päivätyötä. Yksiköissämme on käytössä Lifecare-potilastietojärjestelmä ja mobiilikirjaaminen.

Kelpoisuusehtona on fysioterapeutin tutkinto (AMK) tai aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti. Työ alkaa 1.2.2020 tai sopimuksen mukaan.

Toimeen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista. (Tartuntatautilaki 48§).  Toimessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta.

Lisätietoja antavat:
vs. hoidon ja hoivan palvelujohtaja Birgitta Luoma-aho puh. 044 4659 551, birgitta.luoma-aho@alajarvi.fi
fysioterapeutti Kimmo Koivisto puh.  040 6373 113, kimmo.koivisto@alajarvi.fi

Alajärvellä 19.12.2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                      

Järvi-Pohjanmaan perusturva tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alajärvelle, Vimpelille ja Lappajärvelle. Asukkaita alueella on noin 16.000. 

Tarjolla on 2 virkalääkärin paikkaa sekä sijaisuuksia, jotka sopivat esim. YEK-vaiheen tk-palveluun tai muun kuin yleislääketieteen erikoistumisen terveyskeskuspalveluun. Joustavuutta tuo mahdollisuus itse vaikuttaa työpäivien rakenteeseen. Ulkopuolisiin koulutuksiin lääkärikunta pääsee tasapuolisesti.

Haemme myöskin kesälääkäreitä vastaanotolle sekä osastolle. LK5, LK6 tai LL.

Työaika on 38,25 tuntia/viikko, mutta voidaan myös sopia osa-aikaisuudesta sekä etätyönä. Potilastietojärjestelmä on Effica. Kilpailukykyinen palkka.

Olemme panostaneet viime vuosina erityisesti nuorten lääkäreiden ohjaamiseen. Seniorilääkäri vastaa lääkäreiden tutoroinnista. Hyvä konsultaatio mahdollisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.
Soita tai lähetä sähköpostia niin annamme lisätietoja:

Terveyspalvelujohtaja Ioannis Stogiannidis, p. 040 156 3766, ioannis.stogiannidis(at)alajarvi.fi

Apulaisylilääkäri Leena Uusitalo, p. 044 465 9502, leena.uusitalo(at)vimpeli.fi

Kurkkaa Facebook/Alajarvi ja kotisivut löytyvät www.jarvipohjanmaanperusturva.fi

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sijaisuudet

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee lähihoitajia ja sairaanhoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin. Jos sinua kiinnostaa vanhustyö asumisyksiköissä,
kotihoidossa tai nopeatempoisempi työ akuuttiosastolla, kiirevastaanotolla tai vastaanotolla kirjaudu sijaiseksi Kuntarekry.fi sijaisrekisterin kautta.

Alajärvi, vastaanottopalvelut, kiirevastaanotto: birgitta.luoma-aho@alajarvi.fi  sairaanhoitajat

Alajärvi, akuuttiosasto: minna.koskinen@alajarvi.fi, ari.ojajarvi@alajarvi.fi,  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kultakämmen: maritta.toppinen@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli, kotihoito: elina.niskakangas@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi (Lehtimäki), asumispalveluyksikkö Wilhelmiina: leila.lahti@alajarvi.fi  lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kaupinkartano: anne.yliaho@alajarvi.fi sairaanhoitajat, lähihoitajat

Vimpeli, asumispalveluyksikkö Venla ja Väinö sekä Kuntoutus- ja Intervalliyksikkö: tuula.kantola@vimpeli.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajatPäivitetty: 17.01.2020 11:34