Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus (Alajärven kaupunki, Vimpelin kunta ja Lappajärven kunta) tuottaa suun terveydenhuollon palvelut alueen n. 15.500 asukkaalle. Yhteistoiminta-alueen pääterveyskeskus sijaitsee Alajärvellä, lisäksi toiminta-alueella on hammashoitolat Lehtimäen kaupunginosassa, sekä Vimpelin ja Lappajärven kunnissa. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue kuuluu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys tapahtuu Seinäjoella.

Pitkäaikaisen suuhygienistin jäädessä eläkkeelle Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 15.8.2021 klo 21.00 mennessä

Suuhygienistin toimi 1.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Toimialueena on Alajärvi, Vimpeli ja Lappajärvi, mutta tehtävät sijoittuvat aluksi pääasiassa Vimpelin ja Alajärven hammashoitoloihin.

Työntekijät ovat viihtyneet työpaikassamme. Alajärven hammashoitola on täysin remontoitu v. 2017 ja muissakin toimipisteissä on asianmukaiset tilat ja välineistö. Käytössä on Lifecare-potilastietojärjestelmä.

Työnkuvaan kuuluu suuhygienistin työ. Arvostamme itsenäistä työotetta, positiivista asennetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Aikaisempi kokemus suuhygienistin työstä sekä kiinnostus tai kokemus oikomishoidon toimenpiteisiin katsotaan eduksi. Kuuntelemme myös suuhygienistien omia toiveita työnkuvasta.

Kelpoisuusvaatimuksena on erikoishammashoitajan, hammashuoltajan tai suuhygienistintutkinto terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaisesti. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Noudatamme 6 kk koeaikaa. Työpaikkamme on savuton. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista (Tartuntatautilaki 48§).

Hakemus pyydetään toimittamaan Kuntarekryn sähköisen järjestelmän hakulomakkeen kautta (www.kuntarekry.fi).

Lisätiedot: suun terveydenhuollon palveluvastaava Taina Paananen, p. 050-4016277 taina.paananen@jarvi-pohjanmaa.fi

vt. peruspalvelujohtaja Jaakko Anttila, p. 040 670 1501, jaakko.anttila@jarvi-pohjanmaa.fi

Lisätietoja: www.jarvipohjanmaanperusturva.fi

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana

VAMMAISPALVELUIDEN SOSIAALIOHJAAJAN SIJAISUUS ajalle 1.9. – 31.12.2021

Haemme sosiaaliohjaajaa Järvi-Pohjanmaan perhekeskuksen vammaispalveluihin. Sosiaaliohjaajana olet osa vammaispalveluiden tiimiä, johon kuuluu sosiaalityöntekijä ja johtava sosiaalityöntekijä. Lisäksi Järvi-Pohjanmaan perusturvan vammaispalveluissa on kaksi tehostetun palveluasumisen yksikköä, 2 palveluasumisen yksikköä sekä 3 toimintakeskusta. Yhteistyö perhekeskuksen muiden tiimien ja verkostojen (mm. ikäpalvelut) välillä on päivittäistä. 

Sosiaaliohjaajana työhösi kuuluu asiakkaiden ohjaus, neuvonta ja palvelutarpeen arviointi sekä palvelukokonaisuuden suunnittelu, palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien tekeminen. Viran hoitoon kuuluu vammaispalvelulain mukaisten hakemusten käsittely ja päätöksenteko.  

Pätevyysvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) mukainen kelpoisuus sosionomi AMK sekä Valviran ammattihenkilölaillistus. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä reflektointi- ja vuorovaikutustaitoja, myönteistä asennetta, paineensietokykyä, asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työotetta sekä luovuutta ja rohkeutta löytää ratkaisuja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Työ vaatii sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, että valmiuksia tiimi- ja parityöhön sekä monialaiseen yhteistyöhön.

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen työtehtävän. Työssäsi saat työyhteisön ja johdon tuen. Perhekeskuksessa tukenasi on moniammatillinen, ammattitaitoinen ja kehittämismyönteinen joukko osaajia mm. lapsiperheiden, aikuisten ja ikäihmisten palveluista. Työvälineet ovat ajanmukaiset ja suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen. Henkilökohtaisesta perehdytyksestä vastaa johtava sosiaalityöntekijä. 

Sijaisuus täytetään 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan aiemmin. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Työaika on yleistyöaika (38 h15 min /vk). Sijaisuuden sijoituspaikka Alajärven perhekeskus. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön. 

Tiedusteluihin vastaa:  vammaispalveluiden sosiaaliohjaaja Saija Rantala  saija.rantala(at)jarvi-pohjanmaa.fi  p. 040-3586507 (12.7.2021 jälkeen) ja  johtava sosiaalityöntekijä Merja Mäkitalo merja.makitalo(at)jarvi-pohjanmaa.fi, p. 044 2970 231  (26.7.2021 jälkeen) 

Hakemukset toimitettava 28.7.2021 klo 15.00 mennessä sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. 

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin ja Lappajärven kunnista (väestöpohja noin 15 500). Vammaispalvelut ovat osa perhekeskusta, jossa kaikkien toimijoiden tavoitteena on tukea asiakkaita erilaisissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa. 

Alajärvi 23.6.2021

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana

KASVATUS- JA PERHENEUVOLAN PSYKOLOGIN VAKITUINEN TOIMI (1) JA VANHEMPAINVAPAAN SIJAISUUS (1). Vakituinen toimi täytetään 1.1.2022 alkaen ja vanhempainvapaan sijaisuus täytetään 1.10.2021 alkaen 31.12.2022 saakka, mahdollisesti jatkuen pidempään.

Oletko sinä puuttuva palanen iloiseen ja yhteishenkeä pursuavaan joukkoomme?
Kasvatus- ja perheneuvolassamme on hyvä kehittämisen meininki ja osallistumme aktiivisesti myös maakunnalliseen ja kansalliseen kehittämistyöhön. Perinteisten menetelmien rinnalla haistelemme jatkuvasti uusia tuulia, joista viimeisimpänä Käynti kerrallaan -työskentely.

Kasvatus- ja perheneuvolassa työskentelee 4 psykologia, perheneuvoja sekä sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja. Erityispalvelujen jalkautuvat konsultaatiotiimit toimivat säännöllisesti. Perheneuvolan psykologin työ koostuu perheneuvolan ja mahdollisesti koulupsykologin työtehtävistä, sisältäen lasten ja nuorten kognitiivisia ja tunne-elämän tutkimuksia, tukikäyntejä, perhetyöskentelyä ja konsultaatiotyötä. Yhteistyö perheen luonnollisten verkostojen sekä eri viranomaisten kanssa kuuluvat myös psykologin työnkuvaan. Koulupsykologin toimenkuvaan kuuluu lisäksi yhteistyö koulujen kanssa (mm. oppilashuoltopalavereihin osallistuminen sekä tarvittaessa oppilaiden tapaamiset kouluilla). Tärkeää on myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen kehittämistyö yhdessä koulujen ja kuraattoreiden kanssa.

Työntekijät ovat kuvanneet työyhteisöämme rennoksi ja viihtyisäksi. Tehtävässä saat työllesi johdon täyden tuen. Tehtävään annetaan perehdytys ja tukena on kokenut tiimi.  Perhekeskuksessa tukenasi on moniammatillinen, ammattitaitoinen ja kehittämismyönteinen joukko osaajia lasten ja aikuisten palveluista. Alueellamme on kehitetty vahvasti varhaisen tuen palveluja ja niitä on saatavilla hyvin. Työvälineet ovat ajanmukaiset, sinulla on oma työhuone ja suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen. Opintojen loppuun saattamista tuetaan 20 palkallisessa opintopäivällä. Liikunta- ja kulttuurisetelit sekä edulliset lounassetelit ovat osa henkilöstöetuja. Yksikössämme on mahdollisuus etätyöhön. Olemme valmiit keskustelemaan joustavista työajoista ja autamme tarvittaessa myös asunnon etsimisessä tai väliaikaisessa asumisjärjestelyssä., mikäli haluat tulla kauempaakin tutustumaan organisaatioomme ja työyhteisöömme. Palkkaus 3697,38 € (KVTES), lisäksi mahdolliset pitkät terapiakoulutukset voidaan huomioida palkkauksessa.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/94) mukainen psykologin pätevyys. Pätevien hakijoiden puuttuessa toimeen voidaan valita määräaikaisesti psykologiopintojen loppuvaiheessa oleva. Terapiakoulutus/muu erityisosaaminen sekä kokemus lasten ja perheiden kanssa työskentelystä katsotaan eduksi. Arvostamme hakijan monipuolista työkokemusta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aktiivista työotetta sekä kykyä parityöskentelyyn että itsenäiseen työskentelyyn. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön.

Vakituinen toimi täytetään 1.1.2022 alkaen ja vanhempainvapaan sijaisuus täytetään 1.10.2021 alkaen 31.12.2022 saakka, mahdollisesti jatkuen pidempään. Molemmissa aloitus sopimuksen mukaan. Työaika on 37 h 45 min. Viran sijoituspaikka on Alajärvi. Tehtävässä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote tehtävää vastaanotettaessa.

Tiedusteluihin vastaa: 9.7.2021 saakka perhepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä Satu Mäki-Fossi p. 040 630 2625, ja 2.8.2021 alkaen psykologi Kaisa Oksa p. 040 635 8882, etunimi.sukunimi@jarvi-pohjanmaa.fi.

Hakuaika päättyy 9.8.2021 klo 9.00. Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin ja Lappajärven kunnista (väestöpohja noin 15 500). Kasvatus- ja perheneuvola ml. puheterapiapalvelut ovat osa perhepalveluja yhteistoiminta-alueen kehittyvässä perhekeskuksessa, jossa kaikkien toimijoiden tavoitteena on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa.

Alajärvi 23.6.2021

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee lasten ja perheiden kanssa työskentelystä kiinnostunutta

PUHETERAPEUTTIA VAKITUISEEN TOIMEEN 1.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Toimi alkaa ensin opintovapaan sijaisuutena jatkuen 1.1.2022 alkaen vakituisena toimena. Puheterapeutti sijoittuu organisaatiossamme perhepalveluihin / kasvatus- ja perheneuvolaan.

Yksikössä työskentelee kaksi puheterapeuttia. Puheterapeutin työ painottuu pääasiassa alle kouluikäisiin lapsiin. Lisäksi työhön kuuluu aikuisneurologisten asiakkaiden puheen, kielen ja nielemisen arviointi ja -kuntoutustyötä. Työ sisältää monipuolisesti ohjausta, arviointia ja kuntoutusta sekä moniammatillista yhteistyötä. Lähiverkostoina toimivat lastenneuvolat, päivähoidon yksiköt, koulut, psykologit, toimintaterapeutit, lääkärit sekä lasten kuntoutustyöryhmä. Lisäksi yhteistyötä tehdään aikuisten kuntoutustyöryhmän ja terveyskeskuksen akuuttiosaston henkilökunnan kanssa.

Työntekijät ovat kuvanneet työyhteisöämme rennoksi ja viihtyisäksi. Tehtävässä saat työllesi johdon täyden tuen. Tehtävään annetaan perehdytys ja tukena on kokenut tiimi.  Perhekeskuksessa tukenasi on moniammatillinen, ammattitaitoinen ja kehittämismyönteinen joukko osaajia lasten ja aikuisten palveluista. Alueellamme on kehitetty vahvasti varhaisen tuen palveluja ja niitä on saatavilla hyvin. Työvälineet ovat ajanmukaiset, sinulla on oma työhuone ja suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen. Opintojen loppuun saattamista tuetaan 20 palkallisessa opintopäivällä. Liikunta- ja kulttuurisetelit sekä edulliset lounassetelit ovat osa henkilöstöetuja. Yksikössämme on mahdollisuus etätyöhön. Olemme valmiit keskustelemaan joustavista työajoista ja autamme tarvittaessa myös asunnon etsimisessä tai väliaikaisessa asumisjärjestelyssä., mikäli haluat tulla kauempaakin tutustumaan organisaatioomme ja työyhteisöömme. Palkkaus 3685,69 € (KVTES).

Kelpoisuusehtona on laillistetun puheterapeutin tutkinto (559/1994). Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa huomioimme sijaisuuden täytössä myös opintojen loppusuoralla olevat hakijat. Arvostamme hakijan kokemusta lasten ja perheiden kanssa työskentelystä sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kykyä työskennellä aikuisten ja lasten kanssa. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on suotavaa.

Tehtävä täytetään syyskuussa 2021 tai sopimuksen mukaan. Työaika on yleistyöaika. Viran sijoituspaikka on Alajärven terveyskeskus. Tehtävässä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote tehtävää vastaanotettaessa.

Tiedusteluihin vastaa: 9.7.2021 saakka perhepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä Satu Mäki-Fossi p. 040 630 2625, sekä 2.8.2021 alkaen puheterapeutti Hanna Anttila p. 040 187 2203, etunimi.sukunimi@jarvi-pohjanmaa.fi.

Hakuaika päättyy 9.8.2021 klo 9.00. Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin ja Lappajärven kunnista (väestöpohja noin 15 500). Kasvatus- ja perheneuvola ml. puheterapiapalvelut ovat osa perhepalveluja yhteistoiminta-alueen kehittyvässä perhekeskuksessa, jossa kaikkien toimijoiden tavoitteena on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa.

Alajärvi 23.6.2021

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVAN KOTIHOIDOSSA on haettavana 1 SAIRAANHOITAJAN TOIMI

Haemme uutta ammattilaista vakituiseen työsuhteeseen kotihoitoon. Järvi-Pohjanmaan perusturva järjestää kotihoidon palvelut Alajärven, Vimpelin ja Lappajärven alueella. Tulevaisuuden kotihoito digitalisoituu, asiakaslähtöisyys on avainsana ja henkilökunnan hyvinvointi on kehittämisen kohde. Oletko etsimämme henkilö kehittämään tulevaisuuden kotihoitoa?

Korostamme työssä asiakkaiden osallisuuden lisäämistä, toimintakyvyn ylläpitämistä ja asiakkaan kunnioittavaa kohtaamista. Edellytämme hyviä sosiaali- ja yhteistyötaitoja, aktiivista ja itsenäistä työskentelytapaa sekä halua kehittää laadukasta hoitotyötä. Arvostamme joustavaa työotetta ja kiinnostusta kehittää omaa ammattitaitoa. Kotihoidon sairaanhoitaja toimii tarvittaessa koko alueella, mutta alkusijoituspaikka määritellään.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto. Työ alkaa 1.8.2021 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus KVTES:n mukainen. Toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Toimeen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista. (Tartuntatautilaki 48§). Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka. Oman auton käyttö on suotavaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta 25.6.2021 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antavat: Kotihoidon palveluvastaava Minna Koskinen puh 044 2970 243, minna.koskinen@jarvi-pohjanmaa.fi    ja
vastaava sairaanhoitaja Tiina Kuoppala puh 040 622 7007, tiina.kuoppala@jarvi-pohjanmaa.fi

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVAN KOTIHOIDOSSA on haettavana 1 SAIRAANHOITAJAN PITKÄAIKAINEN SIJAISUUS

Haemme pitkäaikaista sairaanhoitajan sijaista kotihoitoon. Järvi-Pohjanmaan perusturva järjestää kotihoidon palvelut Alajärven, Vimpelin ja Lappajärven alueella. Tulevaisuuden kotihoito digitalisoituu, asiakaslähtöisyys on avainsana ja henkilökunnan hyvinvointi on kehittämisen kohde. Oletko etsimämme henkilö kehittämään tulevaisuuden kotihoitoa?

Korostamme työssä asiakkaiden osallisuuden lisäämistä, toimintakyvyn ylläpitämistä ja asiakkaan kunnioittavaa kohtaamista. Edellytämme hyviä sosiaali- ja yhteistyötaitoja, aktiivista ja itsenäistä työskentelytapaa sekä halua kehittää laadukasta hoitotyötä. Arvostamme joustavaa työotetta ja kiinnostusta kehittää omaa ammattitaitoa. Kotihoidon sairaanhoitaja toimii tarvittaessa koko alueella, mutta alkusijoituspaikka määritellään.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto. Työ alkaa 1.8.2021 tai sopimuksen mukaan ja kestää 30.9.2022 saakka. Palkkaus KVTES:n mukainen. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista. (Tartuntatautilaki 48§). Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka. Oman auton käyttö on suotavaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta 25.6.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antavat: Kotihoidon palveluvastaava Minna Koskinen puh 044 2970 243

minna.koskinen@jarvi-pohjanmaa.fi    

vastaava sairaanhoitaja Tiina Kuoppala puh 040 622 7007

tiina.kuoppala@jarvi-pohjanmaa.fi

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvan hyväksi haukutussa työyhteisössämme on haettavissa

HAMMASLÄÄKÄRIN SIJAISUUS/SYVENTÄVÄN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELIJAN PAIKKA 30.8.2021-31.12.2021,

30.7.2021 klo 12.00 mennessä.

Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus (Alajärven kaupunki, Vimpelin kunta ja Lappajärven kunta) tuottaa suun terveydenhuollon palvelut alueen n. 15.500 asukkaalle. Yhteistoiminta-alueen pääterveyskeskus sijaitsee Alajärvellä, lisäksi toiminta-alueella on hammashoitolat Lehtimäen kaupunginosassa, sekä Vimpelin ja Lappajärven kunnissa. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue kuuluu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys tapahtuu Seinäjoella.

Käytössämme on Lifecare-potilastietojärjestelmä sekä digitaalinen kuvantamisjärjestelmä. Alajärven hammashoitola on täysin remontoitu v. 2017 ja muissakin toimipisteissä on asianmukaiset tilat ja välineistö. Sijaisuus/harjoittelupaikka sijaitsee koko Järvi-Pohjanmaan toiminta-alueella. Eduksi katsotaan erinomainen suomen kielen taito.

Palkkauksena on kilpailukykyinen kiinteä kuukausipalkka, työsuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n lääkärisopimuksen mukaan.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Työpaikkamme on savuton.

Hakemus pyydetään toimittamaan Kuntarekryn sähköisen järjestelmän hakulomakkeen kautta (www.kuntarekry.fi).

Lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Jaakko Anttila, p. 040 670 1501, jaakko.anttila@jarvi-pohjanmaa.fi

Lisätietoja: www.jarvipohjanmaanperusturva.fi

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVASSA on haettavana 19.7.2021 klo 12.00 mennessä

LÄHIHOITAJAN SIJAISUUS 2.8.-31.12.2021 asumispalveluyksikkö Kultakämmenessä Alajärvellä            

Tule mukavaan joukkoomme tuottamaan laadukasta hoitoa ja hoivaa asukkaillemme. Sydämen asiamme on asukkaiden toimintakyvyn tukeminen ja ilon tuominen jokaiseen päivään. Työ on vastuullista ja saat toimia moniammatillisesti eri asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa. Olet hakemamme henkilö, jos omaat hyvät yhteistyötaidot, aktiivisen, itsenäisen ja joustavan työskentelyotteen ja halun kehittää ikääntyvien hoitotyötä ja omaa osaamistasi.

Toimivapaasijaisuudessa kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Toimen ehdot ja palkkaus KVTES:n mukainen. Sijaisuudessa noudatetaan 2 kk:n koeaikaa. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Myös oppisopimusjärjestelyt mahdollisia.

Toimivapaasijaisuuteen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista. (Tartuntatautilaki 48§). Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka. 

Hakemukset Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta, www.kuntarekry.fi 

Lisätietoja antavat:
Kultakämmenen palveluvastaava Maritta Toppinen puh. 040 769 7703, maritta.toppinen@jarvi-pohjanmaa.fi. (15.-18.6.2021) ja kotihoidon palveluvastaava Minna Koskinen puh.  044 2970 243, minna.koskinen@jarvi-pohjanmaa.fi, (21.6.-16.7.2021) 

 Alajärvellä 15.6.2021

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana

PERHEOHJAAJAN/ PERHETYÖNTEKIJÄN TOIMEN 1-2 SIJAISUUTTA 1.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaisesti aiemmin.

Haemme perheohjaajaa (1-2) systeemisellä työotteella toimiviin Purje- ja Luotsi-tiimeihin. Vaihtoehtoisesti haemme perheohjaajan (1) lisäksi perhetyöntekijää (1) vahvistamaan kynnyksettömiä palveluja toteuttavaa Airo-tiimiä.

Tehtävässä pääset työskentelemään perhekeskukseen aallonharjalle systeemisen viitekehyksen ohjaamana. Perhepalveluissa uudistamme rohkeasti monella saralla, joten mikäli näet itsesi tekemässä tulevaisuutta ja jaat tiimimme arvot (linkki), voi tehtävä olla sinulle.

Perhesosiaalityö, lastensuojelu ja perhetyö on organisoitu moniammatillisiin tiimeihin (Airo, Purje ja Luotsi).  Varhaiseen tukeen ja sosiaalihuollon asiakkaisiin painottuneessa Purjeessa työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja ja kolme perheohjaajaa. Lastensuojelun asiakkaisiin painottuneessa Luotsissa työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää ja kaksi perheohjaajaa. Perheterapeutti, koordinaattori/perhetyön vastaava ja johtava sosiaalityöntekijä toimivat molempien tiimien tukena. Airossa huolehditaan lapsiperheiden kotipalveluasiakkaista ja tuotetaan varhaisen tuen perhetyötä, tiimiin kuuluu kolme perhetyöntekijää tukenaan perhetyön vastaava. Asiakkaat ja yhteistyötahot osallistuvat viikoittaisiin asiakastiimeihin. Yhteistyö muiden tiimien ja verkostojen välillä on päivittäistä. Purjeessa, Luotsissa ja Airossa asiakkaat ovat yhteisiä ja kannamme yhdessä vastuuta siitä, että perheet saavat tukea ilman viiveitä.

Järvi-Pohjanmaan perhetyön palvelumuotoja ovat lapsiperheiden kotipalvelu, varhaisen tuen perhetyö, sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö, lastensuojelun tehostettu perhetyö sekä ammatillinen tukihenkilötoiminta. Organisaatiomme arvojen mukaisesti työskentelyssä painotetaan läpinäkyvyyttä ja vahvaa asiakasosallisuutta, tavoitteet työskentelylle asetetaan yhdessä perheen, verkoston, sosiaalityön ja perhetyön kesken. Purje, Luotsi ja Airo -tiimit mahdollistavat jatkuvan kollegiaalisen ja moniammatillisen tuen työlle.

Perheohjaajan työote on ohjauksellinen; mallintaminen, yhdessä tekeminen, puheeksi ottaminen sekä keskustelut ovat perhetyössä arkipäivää. Monitoimijainen yhteistyö perheen luonnollisten verkostojen sekä eri viranomaisten kanssa kuuluvat perheohjaajan työnkuvaan. Myös ryhmämuotoinen työskentely on Järvi-Pohjanmaalla tuttua, kevään aikana toteutui alueen viides Ihmeelliset vuodet vanhemmuusryhmä, jonka ohjaajina toimivat perhetyön sekä kasvatus- ja perheneuvolan ammattilaiset, syksyn koulutuksen myötä ohjaajaresurssi vahvistuu lastenneuvolan terveydenhoitajalla.

Perhetyöntekijän työnkuvassa korostuvat arjen auttaminen, yhdessä tekeminen ja perheen voimavaroja ja omaa selviytymistä tukien myös puolesta tekeminen. Lapsiperheiden kotipalvelu on alueella kysytty palvelu ja tärkeä tuki erityisesti vanhempien jaksamiseen. Lapsiperheiden kotipalvelun ohella perhetyöntekijät toteuttavat varhaisen tuen perhetyön jaksoja, joita perheet voivat hakea itse tai neuvolan, varhaiskasvatuksen tai perheneuvolan ohjaamana. Varhaisen tuen perhetyö on kynnyksetön palvelu, joka sisältää Käynti kerrallaan -ajattelua mukaillen, perheen tarve huomioiden 1-5 tapaamista. 

Työntekijät ovat kuvanneet työyhteisöämme rennoksi ja viihtyisäksi, johon on helppo tulla. Tehtävässä saat asianmukaisen perehdytyksen ja työllesi johdon täyden tuen. Perhekeskuksessa tukenasi on moniammatillinen, ammattitaitoinen ja kehittämismyönteinen joukko osaajia mm. kasvatus- ja perheneuvolasta, perhesosiaalityöstä sekä aikuisten palveluista. Työvälineet ovat ajanmukaiset ja suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen. Systeemiseen työskentelyn juurruttamisen ja työssä jaksamisen tukena työntekijöillä on käytössä säännöllinen työnohjaus, joka on koettu hyväksi. Liikunta- ja kulttuurisetelit sekä edulliset lounassetelit ovat osa henkilöstöetuja.

Toimen sijoituspaikka on perhekeskus, Alajärvi ja työ toteutuu pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7-19, tarvittaessa teemme viikonlopputyötä. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön. Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukaisesti perheohjaajan osalta tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto sekä perhetyöntekijän osalta lähihoitajan tehtäviin soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto.

Perheohjaajan (1) sijaisuus on ajalle 1.9.2021-28.2.2022 ja perheohjaajan (1) tai vaihtoehtoisesti perhetyöntekijän (1) sijaisuus on ajalle 1.9.-31.12.2021. Molempien sijaisuuksien aloitus voi olla sopimuksen mukaan jo aiemmin ja sijaisuuksien jatkolle on mahdollisuus vuonna 2022. Olemme perheystävällinen työpaikka ja myös osa-aikainen mahdollisuus työhön huomioidaan. Perheohjaajan tehtäväkohtainen palkka on 2454,74€, perhetyöntekijän tehtäväkohtainen palkka on 2226,38€. Molemmissa tehtävissä työaika on 38,25h/ viikko, liukuva työaika. Tehtävässä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote tehtävää vastaanotettaessa.

Tiedusteluihin vastaa: sosiaaliohjaaja, perhetyön vastaava Emmi Tietäväinen, emmi.tietavainen@jarvi-pohjanmaa.fi, p. 040 142 7717 ja perhepalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Satu Mäki-Fossi, satu.maki-fossi@jarvi-pohjanmaa.fi, puh. 040 630 2625.

Hakemukset toimitettava 28.6.2021 klo 9.00 mennessä sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastattelut toteutetaan viikoilla 26 ja 27.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin ja Lappajärven kunnista (väestöpohja noin 15 500). Perhesosiaalityö ja lastensuojelu ovat osa perhepalveluja yhteistoiminta-alueen kehittyvässä perhekeskuksessa, jossa kaikkien toimijoiden tavoitteena on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa.

Alajärvi perusturvalautakunta

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sijaisuudet

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee lähihoitajia ja sairaanhoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin. Jos sinua kiinnostaa vanhustyö asumisyksiköissä,
kotihoidossa tai nopeatempoisempi työ akuuttiosastolla, kiirevastaanotolla tai vastaanotolla kirjaudu sijaiseksi Kuntarekry.fi sijaisrekisterin kautta.

Alajärvi, vastaanottopalvelut, kiirevastaanotto: birgitta.luoma-aho@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat

Alajärvi, akuuttiosasto: hannele.korpela@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kultakämmen: maritta.toppinen@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli, kotihoito: minna.koskinen@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi (Lehtimäki), asumispalveluyksikkö Wilhelmiina: jelena.herrala@jarvi-pohjanmaa.fi  lähihoitajat

Vimpeli, asumispalveluyksikkö Venla ja Väinö: maija.riihimaki@jarvi-pohjanmaa.fi, lähihoitajat, sairaanhoitajat

Vimpeli, Kuntoutus- ja Intervalliyksikkö: tuula.kantola@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajatPäivitetty: 24.06.2021 08:56