Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVASSA on haettavana 7.5.2021 klo 15.00 mennessä

LÄHIHOITAJAN TOIMI   Alajärven terveyskeskuksen akuuttiosastolla. Työ alkaa 14.5.2021 tai sopimuksen mukaan.                      

Järvi-Pohjanmaan akuuttiosasto on yhteistoiminta-alueen perusterveydenhuollon lyhytaikaishoidon osasto, joka tarjoaa palveluita ensisijaisesti Alajärven, Vimpelin ja Lappajärven kuntien asukkaille. Potilaat tulevat jatkohoitoon pääasiassa erikoissairaanhoidosta, päivystyspoliklinikalta ja kiirevastaanotolta. Akuuttiosasto toimii tiiviissä yhteistyössä alueen kotisairaalan kanssa
ja toimii alueen saattohoitopotilaiden tukiosastona.

 Lähihoitaja toimii vastuullisesti ja moniammatillisesti asiakkaan hoitoon liittyvien asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa. Lähihoitajalta edellytetään hyviä yhteistyötaitoja, aktiivista ja itsenäistä työskentelyotetta sekä halua kehittää laadukasta hoitotyötä. Arvostamme joustavaa työotetta ja kiinnostustasi kehittää omaa ammattitaitoasi.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Aikaisempi kokemus vastaavanlaisesta hoitotyöstä katsotaan eduksi. Toimen ehdot ja palkkaus KVTES:n mukainen.
Toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista. (Tartuntatautilaki 48§). Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka.

Hakemukset Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta, www.kuntarekry.fi

Lisätietoja antavat: akuuttiosaston vs .palveluvastaava Hannele Korpela p. 040 1663 882, hannele.korpela@jarvi-pohjanmaa.fi 
hoidon ja hoivan palvelujohtaja Marita Ylilahti, p. 044 4659 551, marita.ylilahti@jarvi-pohjanmaa.fi

 Alajärvellä 19.4.2021

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa (Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli) on haettavana pe 30.4.2021 klo 15.00 mennessä määräaikainen
TERVEYDENHOITAJAN SIJAISUUS lastenneuvolaan ajalle 1.6. - 31.12.2021 alkusijoituspaikkana Alajärven toimipiste. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhoitajan tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 sekä asetuksen 564/1994 edellyttämä pätevyys. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta. Työhön lastenneuvolassa kuuluu perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemista ja monialaista yhteistyötä eri lapsiperhetoimijoiden kanssa.

Työskentely lastenneuvolassamme tarjoaa sinulle mahdollisuuden monipuoliseen ja itsenäiseen työhön positiivisessa ja kannustavassa työtiimissä. Toivomme sinulta aktiivista työotetta, tiimityöskentelytaitoja sekä hyvää organisointikykyä.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa.

Terveydenhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa asetuksessa (559/94) tarkoitettu koulutus.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Noudatamme 4 kk koeaikaa. Työpaikkamme on savuton.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Terveydenhoitaja toimii Lappajärven ja Vimpelin kuntien sekä Alajärven kaupungin alueella.

Hakemukset Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta.

Lisätietoja antavat vt.peruspalvelujohtaja Jaakko Anttila p. 040 670 1501, jaakko.annttila@jarvi-pohjanmaa.fi
ja avohoidon palveluvastaava Birgitta Luoma-aho p. 044 465 9551, birgitta.luoma-aho@jarvi-pohjanmaa.fi

Alajärvellä 15.4.2021 Järvi-Pohjanmaan perusturva

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVASSA on haettavana

Palveluvastaavan virka asumispalveluyksikössä 1.6.2021 alkaen

Järvi-Pohjanmaan perusturva järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alajärven kaupungin sekä Lappajärven ja Vimpelin kuntien n. 15 500 asukkaalle. Etsimme Vimpelissä sijaitsevaan Venla ja Väinö-kotiin palveluvastaavaa, jolle laadukas hoiva- ja hoitotyö, ikäihmistä osallistava ja kunnioittava palvelutoiminta on sydämen asia.

Arvostamme vankkaa työkokemusta, dementiaosaamista, yhteistyökykyisyyttä, muutosvalmiutta sekä itsenäistä päätöksentekokykyä ja kykyä kehittää yksikön toimintaa. Palveluvastaavan tehtäviin kuuluu lähiesimiehenä toimiminen, toiminnan kehittäminen, talouden hallinta sekä henkilöstöhallinnon tehtävät.

Viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ammattikorkeakorkeakoulututkinto tai vastaava opistotason tutkinto ja alan tuntemus, kokemusta johtamisesta ja mahdollisia johtamisopintoja. Edellytämme tartuntalain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka.

Virka täytetään 1.6.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta. Palkkaus KVTES:n mukainen.

Tiedusteluihin vastaavat palveluvastaava Elina Niskakangas (elina.niskakangas@jarvi-pohjanmaa.fi) ja hoidon ja hoivan palvelujohtaja Marita Ylilahti (marita.ylilahti@jarvi-pohjanmaa.fi).

Hakemukset on toimitettava 3.5 2021 klo 15.00 mennessä sähköisesti Kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi). Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Perusturvalautakunta

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVASSA haettavana

PALVELUVASTAAVAN VIRKA 1.6.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan

Haemme ammattilaista Alajärven terveyskeskuksen akuuttiosastolle palveluvastaavan virkaan. Alajärven akuuttiosasto on 25-paikkainen vuodeosasto. Osasto toimii akuuttihoitotyön periaatteella, pitkäaikaispotilaita ei osastolla ole. Kotiutushoitaja ja kotisairaalatoiminta sisältyvät tiiviisti osaston toimintaan. Palveluvastaavana tehtäviisi kuuluvat lähiesimiestyö ja hoitohenkilökunnan osaamisen johtaminen sekä laadukkaan hoitotyön kehittäminen. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää sinulta kehittämismyönteisyyttä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme kokemusta vastaavasta esimiestyöstä.

Edellytämme sinulta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaisen laillistuksen ja ylempää AMK-tutkintoa tai vastaavaa opistotason koulutusta sekä mahdollista muuta johtamisen ja esimiestyön lisäkoulutusta.

Valitun tulee ennen viran vastaanottamista toimittaa vaadittava lääkärinlausunto terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen rokotussuoja. Palkkaus KVTES:n mukainen. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka. 

Hakemukset Kuntarekryn kautta 3.5.2021 klo 15.00 mennessä. Kyselyihin vastaavat vs palveluvastaava Hannele Korpela  (hannele.korpela@jarvi-pohjanmaa.fi) ja hoidon ja hoivan palvelujohtaja Marita Ylilahti (marita.ylilahti@jarvi-pohjanmaa.fi)

Perusturvalautakunta

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVASSA on haettavana 3.5.2021 klo 15.00 mennessä

LÄHIHOITAJAN TOIMI 1.6.2021 alkaen asumispalveluyksikkö Wilhelmiinassa Alajärven Lehtimäellä                             

Tule mukavaan joukkoomme tuottamaan laadukasta hoitoa ja hoivaa asukkaillemme. Sydämen asiamme on asukkaiden toimintakyvyn tukeminen ja ilon tuominen jokaiseen päivään. Olet hakemamme henkilö, jos omaat hyvät yhteistyötaidot, aktiivisen, itsenäisen ja joustavan työskentelyotteen ja halun kehittää ikääntyvien hoitotyötä ja omaa osaamistasi.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Aikaisempi kokemus vastaavanlaisesta hoivatyöstä katsotaan eduksi. Toimen ehdot ja palkkaus KVTES:n mukainen. Toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista. (Tartuntatautilaki 48§). Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka. 

Hakemukset Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta, www.kuntarekry.fi 

Lisätietoja antaa Wilhelmiinan palveluvastaava Jelena Herrala p. 044 5501 924, jelena.herrala@jarvi-pohjanmaa.fi

 Perusturvalautakunta

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa (Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli) on haettavana ke 28.4.2021 klo 15.00 mennessä TERVEYDENHOITAJAN SIJAISUUS koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon ajalle

4.6.2021 -13.4.2022 alkusijoituspaikkana Lappajärven toimipiste. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat lasten ja nuorten terveyttä edistäviä ja ehkäiseviä palveluita, joiden tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren oppimista, hyvinvointia sekä fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto on keskeinen osa perusterveydenhuollon ehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa.

Työhön kuuluu mm. itsenäinen vastaanoton pitäminen, koululaisten, opiskelijoiden ja kutsunnanalaisten terveystarkastukset sekä moniammatillinen yhteistyö opiskelijoiden terveyden edistämiseksi sekä perheiden hyvinvoinnin tukemista. Tehtävään valittavalta edellytetään joustavuutta ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Moniammatillinen ja verkostomainen työskentely yhdessä mm. koulun opetushenkilöstön, koululääkärin, psykologin ja kuraattorin kanssa kuuluu olennaisena osana työhösi.

Työskentely kouluterveydenhuollossa on monipuolista ja haastavaa, joten toivomme sinulta aktiivista ja itsenäistä työotetta sekä hyvää paineensieto- ja organisointikykyä.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa.

Terveydenhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa asetuksessa (559/94) tarkoitettu koulutus.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Noudatamme 4 kk koeaikaa. Työpaikkamme on savuton.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Terveydenhoitaja toimii Lappajärven ja Vimpelin kuntien sekä Alajärven kaupungin alueella.

Hakemukset Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta. 

Lisätietoja antavat vt. peruspalvelujohtaja Jaakko Anttila p. 040 6701 501, jaakko.anttila@jarvi-pohjanmaa.fi
avohoidon palveluvastaava Birgitta Luoma-aho p. 044 4659 551, birgitta.luoma-aho@jarvi-pohjanmaa.fi

Alajärvellä 12.4.2021 Järvi-Pohjanmaan perusturva

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus (Alajärven kaupunki, Vimpelin kunta, Lappajärven kunta) tuottaa suun terveydenhuollon palvelut alueen n. 15.400 asukkaalle. Yhteistoiminta-alueen pääterveyskeskus sijaitsee Alajärvellä, jonne on valmistunut uudet hammashoidon tilat heinäkuulla 2017. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue kuuluu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin. Kehitämme jatkuvasti suun terveydenhuollon palveluja ja tuemme työntekijöitä kehittymään työssään. Etsimme nyt suuhygienistiä vahvistamaan tiimiämme.

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 30.4.2021 klo 12.00 mennessä

Suuhygienistin toimi 1.7.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Toimialueena on Alajärvi, Vimpeli ja Lappajärvi, mutta tehtävät sijoittuvat aluksi pääasiassa Vimpelin ja Alajärven hammashoitoloihin.

Kelpoisuusvaatimuksena on erikoishammashoitajan, hammashuoltajan tai suuhygienistintutkinto terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaisesti.

Työnkuvaan kuuluu suuhygienistin työ. Arvostamme itsenäistä työotetta, positiivista asennetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Aikaisempi kokemus suuhygienistin työstä sekä kiinnostus tai kokemus oikomishoidon toimenpiteisiin katsotaan hyväksi.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Noudatamme 6 kk koeaikaa. Työpaikkamme on savuton. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista (Tartuntatautilaki 48§).

Lisätietoja antaa vt. peruspalvelujohtaja, vastaava hammaslääkäri Jaakko Anttila p. 040 6701 501 jaakko.anttila@jarvi-pohjanmaa.fi ,
palveluvastaava Taina Paananen, p. 050 4016 277 taina.paananen@jarvi-pohjanmaa.fi

Hakemus pyydetään toimittamaan Kuntarekryn sähköisen järjestelmän hakulomakkeen kautta (www.kuntarekry.fi).

Alajärvellä 31.3.2021 Perusturvalautakunta

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturva tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alajärvelle, Vimpelille ja Lappajärvelle. Asukkaita alueella on noin 15.500.

Tarjolla on 2 virkalääkärin paikkaa sekä sijaisuuksia, jotka sopivat esim. YEK-vaiheen tk-palveluun tai muun kuin yleislääketieteen erikoistumisen terveyskeskuspalveluun. Joustavuutta tuo mahdollisuus itse vaikuttaa työpäivien rakenteeseen. Ulkopuolisiin koulutuksiin lääkärikunta pääsee tasapuolisesti.

Haemme myöskin kesälääkäreitä vastaanotolle sekä osastolle. LK5, LK6 tai LL.

Työaika on 38,25 tuntia/viikko, mutta voidaan myös sopia osa-aikaisuudesta sekä etätyönä. Potilastietojärjestelmä on Effica. Kilpailukykyinen palkka.

Olemme panostaneet viime vuosina erityisesti nuorten lääkäreiden ohjaamiseen. Seniorilääkäri vastaa lääkäreiden tutoroinnista. Hyvä konsultaatio mahdollisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.
Soita tai lähetä sähköpostia niin annamme lisätietoja:

Terveyspalvelujohtaja Ioannis Stogiannidis, p. 040 156 3766, ioannis.stogiannidis(at)jarvi-pohjanmaa.fi

Apulaisylilääkäri Leena Uusitalo, p. 044 465 9502, leena.uusitalo(at)jarvi-pohjanmaa.fi

Kurkkaa Facebook/Alajarvi ja kotisivut löytyvät www.jarvipohjanmaanperusturva.fi

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sijaisuudet

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee lähihoitajia ja sairaanhoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin. Jos sinua kiinnostaa vanhustyö asumisyksiköissä,
kotihoidossa tai nopeatempoisempi työ akuuttiosastolla, kiirevastaanotolla tai vastaanotolla kirjaudu sijaiseksi Kuntarekry.fi sijaisrekisterin kautta.

Alajärvi, vastaanottopalvelut, kiirevastaanotto: birgitta.luoma-aho@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat

Alajärvi, akuuttiosasto: hannele.korpela@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kultakämmen: maritta.toppinen@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli, kotihoito: minna.koskinen@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi (Lehtimäki), asumispalveluyksikkö Wilhelmiina: marita.vilmila@jarvi-pohjanmaa.fi  lähihoitajat

Vimpeli, asumispalveluyksikkö Venla ja Väinö: elina.niskakangas@jarvi-pohjanmaa.fi, lähihoitajat, sairaanhoitajat

Vimpeli, Kuntoutus- ja Intervalliyksikkö: tuula.kantola@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajatPäivitetty: 20.04.2021 08:01