Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa asumispalveluyksikkö Venlassa ja Väinössä on haettavana  6.11.2019 mennessä

3 LÄHIHOITAJAN SIJAISUUTTA AJALLE 1.12.2019 -30.9.2020

Lähihoitaja toimii moniammatillisen tiimin jäsenenä. Asiakaslähtöisyys ja kuntoutumista edistävä toimintamalli ovat toimintamme kulmakiviä. Työ on kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Toimen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n sääntöjen mukaisesti.  Koeaika on   4 kk. Lisäksi kaikilla valituilla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §: n mukainen rokotesuoja.

Tehtäviin haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta.  Järvi-Pohjanmaa on savuton työpaikka.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa Venlan ja Väinön palveluvastaava Elina Niskakangas puh. 040 6886 201 elina.niskakangas@alajarvi.fi

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa asumispalveluyksikkö Venlassa ja Väinössä  on haettavana  6.11.2019 mennessä

      LÄHIHOITAJAN TOIMI 1.12.2019 alkaen

Lähihoitaja toimii moniammatillisen tiimin jäsenenä. Asiakaslähtöisyys ja kuntoutumista edistävä toimintamalli ovat toimintamme kulmakiviä. Työ on kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Toimen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n sääntöjen mukaisesti.  Koeaika on   4 kk. Vakituiseen toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §: n mukainen rokotesuoja.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta.   Järvi-Pohjanmaa on savuton työpaikka.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa Venlan ja Väinön palveluvastaava Elina Niskakangas puh. 040 6886201 elina.niskakangas@alajarvi.fi

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana

hoitajan sijaisuudet (2) ajalle 01.01.-31.03.2020 (jatko mahdollinen)

kehitysvammaisten autettu asumisyksikkö hoitokoti Sateenkaari Alajärvi

Hoitokoti Sateenkaari on 13-paikkainen asumisyksikkö vaikeasti kehitysvammaisille, lisäksi yksi paikka on varattu intervallihoidon tarpeisiin.

Työ näissä sijaisuuksissa on pääasiassa yhden asukkaan hoitamista, mutta tehtäviin kuuluu osallistua myös hoitokodin muihin tehtäviin ja hoitotyöhön osana hoitokodin muuta hoitohenkilökuntaa. Työ sijaisuuksissa on lähtökohtaisesti kaksivuorotyötä (tarpeen vaatiessa kolmivuorotyötä).

Kelpoisuusehtona sijaisuuksiin edellytetään lähihoitajan tutkintoa tai muuta kouluasteista tutkintoa (esim. perushoitaja tai kehitysvammaisten hoitaja), voimassaolevia lääkehoidon lupia (hoitokodilla vaaditaan: LOP-teoria ja -laskut, PKV sekä GER-osiot; kys. osioiden näytöt annetaan hoitokodilla) sekä elintarvikealan hygieniapassia ja lisäksi tartuntatautilain mukaiset rokotukset tulee olla voimassa. Kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi.

Haemme työtiimiimme luotettavaa, joustavaa, hyvät vuorovaikutustaidot omaavaa, innostunutta ja vastuullista ammattilaista.Tarjoamme vaihtelevan ja mielenkiintoisen työn kodinomaisissa tiloissa. Palkkaus KVTES:n mukainen. Savuton Järvi-Pohjanmaa

Hakemukset 6.11.2019 klo 9:00 mennessä. Sijaisuuksiin haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta.

Tiedusteluihin vastaa palveluvastaava Anne-Mari Oksa p. 06 2412 2350, anne-mari.oksa@alajarvi.fi

_____________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 1.11.2019 klo 12.00 mennessä

Lähihoitajan sijaisuus ajalle 2.12.2019-30.9.2020 Kultakämmeneen

Lähihoitaja toimii moniammatillisen tiimin jäsenenä. Tehostetun asumispalveluyksikön hoitotyössä korostuu asukkaiden toimintakyvyn ja yksilöllisyyden tukeminen.
Lähihoitajalta edellytetään hyviä yhteistyötaitoja, aktiivista työskentelyotetta ja kiinnostusta kehittää omaa ammattitaitoa. Työ on kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Toimen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n sääntöjen mukaisesti. Koeaika 4 kk. Valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §: n mukainen rokotesuoja.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Järvi-Pohjanmaa on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa palveluvastaava Maritta Toppinen p.040 7697 703,  maritta.toppinen@alajarvi.fi

Alajärvellä 15.10.2019

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 1.11.2019 klo 12.00 mennessä

Sairaanhoitajan toimi 2.12.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan Kultakämmeneen

Haemme sairaanhoitajaa, joka kokee vanhustyön omakseen ja jolle vanhustyön ja oman ammattitaidon kehittäminen on tärkeää. Sairaanhoitaja toimii tiimivastaavana 10 asukkaan ja 6-7 lähihoitajan kodissa. Tehostetun asumispalveluyksikön hoitotyössä korostuu asukkaiden toimintakyvyn ja yksilöllisyyden tukeminen.
Sairaanhoitajalta edellytetään hyviä yhteistyötaitoja ja aktiivista työskentelyotetta. Työ on kaksivuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto. Toimen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n sääntöjen mukaisesti. Koeaika 4 kk. Valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §: n mukainen rokotesuoja.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla peruspalvelujohtajalle: tanja.penninkangas@alajarvi.fi.
Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Järvi-Pohjanmaa on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa palveluvastaava Maritta Toppinen p.040 7697 703,  maritta.toppinen@alajarvi.fi

Alajärvellä 11.10.2019

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana

KASVATUS- JA PERHENEUVOLAN PSYKOLOGIN SIJAISUUS 18.11.2019 alkaen tai sopimuksen mukaisesti 2.4.2020 saakka

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin ja Lappajärven kunnista (väestöpohja yht. noin 16 000). Järvi-Pohjanmaan kasvatus- ja perheneuvola on osa perhepalveluja yhteistoiminta-alueen kehittyvässä perhekeskuksessa, jossa kaikkien toimijoiden tavoitteena on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa. Tarjoamme Sinulle haasteellista ja monipuolista lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävää tutkimus-, hoito- ja konsultaatiotyötä sekä verkostotyötä.

Perheneuvolan psykologin työ koostuu perheneuvolan ja mahdollisesti koulupsykologin työtehtävistä, sisältäen lasten ja nuorten kognitiivisia ja tunne-elämän tutkimuksia, tukikäyntejä ja perhetyöskentelyä. Monitoimijainen yhteistyö perheen luonnollisten verkostojen sekä eri viranomaisten kanssa kuuluvat myös psykologin työnkuvaan. Koulupsykologin toimenkuvaan kuuluu lisäksi yhteistyö koulujen kanssa (mm. oppilashuoltopalavereihin osallistuminen sekä tarvittaessa oppilaiden tapaamiset kouluilla). Tärkeää on myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen kehittämistyö yhdessä koulujen ja kuraattoreiden kanssa.

Kasvatus- ja perheneuvolassa työskentelee 4 psykologia, perheneuvoja sekä sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja. Työskentelylle on tiimin vahva tuki ja erityispalvelujen jalkautuvat konsultaatiotiimit toimivat säännöllisesti. Perhekeskuksessa tukenasi on kasvatus- ja perheneuvolan tiimin ohella kokenut, ammattitaitoinen ja kehittämismyönteinen joukko osaajia mm. lapsiperheiden sosiaalityöstä ja lastensuojelusta, perhetyöstä sekä aikuissosiaalityön palveluista. Myös ryhmämuotoinen työskentely on Järvi-Pohjanmaalla tuttua, parhaillaan käynnistyy kolmas Ihmeelliset vuodet vanhemmuusryhmä, jonka ohjaajina toimivat perhetyön sekä kasvatus- ja perheneuvolan ammattilaiset. Osallistumme aktiivisesti myös maakunnalliseen ja kansalliseen kehittämistyöhön.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/94) mukainen psykologin pätevyys. Terapiakoulutus/muu erityisosaaminen sekä kokemus lasten ja perheiden kanssa työskentelystä katsotaan eduksi. Arvostamme työntekijässämme monipuolista työkokemusta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aktiivista työotetta sekä kykyä parityöskentelyyn että itsenäiseen työskentelyyn. Pätevien hakijoiden puuttuessa toimeen voidaan valita määräaikaisesti psykologiopintojen loppuvaiheessa oleva.

Osana perhekeskuskehittämistä alueellamme on kehitetty vahvasti varhaisen tuen palveluja ja niitä on saatavilla hyvin. Työvälineet ja juuri remontoidut työtilat ovat ajanmukaiset. Suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen. Olemme valmiit keskustelemaan joustavista työajoista ja autamme tarvittaessa myös asunnon etsimisessä. Palkkaus on kilpailukykyinen perustuen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES).

Sijaisuus täytetään 18.11.2019 tai sopimuksen mukaan. Työaika on 38 h 15 min. Viran sijoituspaikka on Alajärvi. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön. Tehtävässä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote tehtävää vastaanotettaessa.

Tiedusteluihin vastaavat: psykologi Paula Hietala p. 040 5312 655 tai sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari p. 044 2970 254 / 06 2412 2525

Hakemukset toimitettava 28.10.2019 klo 9.00 mennessä sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastatteluajankohdasta ollaan yhteydessä hakijaan jo mahdollisesti hakuvaiheen aikana.

Alajärvi  9.10.2019 Perusturvalautakunta

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana

LAPSIPERHEIDEN JA LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA (1) 18.11.2019 alkaen tai sopimuksen mukaisesti.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin ja Lappajärven kunnista (väestöpohja yht. noin 16 000). Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu ovat osa perhepalveluja yhteistoiminta-alueen kehittyvässä perhekeskuksessa, jossa kaikkien toimijoiden tavoitteena on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa. Tarjoamme Sinulle haasteellista ja monipuolista lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävää sosiaalityön asiantuntijatyötä. Tehtävässä pääset näköalapaikalle, kun Järvi-Pohjanmaan lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityössä kääntyy uusi sivu. Olemme siirtymässä systeemisen viitekehyksen mukaiseen moniammatilliseen työskentelyyn.

Työssä pääset toteuttamaan monipuolista tehtävänkuvaa, johon kuuluvat lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaiset lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävät; palvelutarpeen arviointi ja lastensuojelutarpeen selvitykset, suunnitelmallinen sosiaalihuollon sosiaalityö ja lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö yhteistyössä asiakkaan ja moniammatillisen verkoston kanssa. Osana yksikkömme kokonaisvaltaista uudistamista valittavan työntekijän työnkuvaa ja työn painottumista voidaan tarkastella huomioiden työntekijän osaaminen ja kiinnostus.

Työ toteutetaan neljän sosiaalityöntekijän ja neljän osittain määräaikaisten sosiaaliohjaajien voimin. Perhepalvelujen sosiaalityötä johtaa johtava sosiaalityöntekijä. Asiakastyön tukena yksikön käytettävissä on perheterapeutti. Työssäsi saat työyhteisön tuen ja johdon, joka on sitoutunut laadukkaan sosiaalityön kehittämiseen ja esteiden raivaamiseen. Perhekeskuksessa tukenasi on lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun tiimin ohella kokenut, ammattitaitoinen ja kehittämismyönteinen joukko osaajia mm. kasvatus- ja perheneuvolasta, perhetyöstä sekä aikuissosiaalityön palveluista.

Painotamme vaikuttavuutta ja tavoitteenamme on kehittää edelleen lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityötä tehokkaaksi työmuodoksi yhdessä muiden toimijoiden ja THL:n kanssa. Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityö siirtyy vaiheittain lokakuusta 2019 alkaen systeemiseen työskentelyyn. Uudenlainen malli luo työntekijälle entistä paremmat mahdollisuudet lähellä perhettä toteutuvaan muutostyöskentelyyn ja puitteet, jotka tukevat työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistyön sujumista, palveluiden yhteensovittamista, ammatillisuuden kasvua sekä osaamisen jakamista. Uudenlaisen työskentelytavan rinnalla työmäärän kohtuullistaminen ja prosessien selkeyttäminen etenevät. Osallistumme aktiivisesti maakunnalliseen ja kansalliseen kehittämistyöhön.

Kelpoisuusvaatimuksena on laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä 817/2015 mukainen pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä sekä Valviran ammattihenkilölaillistus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan määräaikaisesti täyttää sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, jolla on hyväksytysti suoritettuna sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelu.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä reflektointi- ja vuorovaikutustaitoja, myönteistä asennetta, paineensietokykyä, asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työotetta sekä luovuutta ja rohkeutta löytää ratkaisuja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Työ vaatii sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, että valmiuksia tiimi- ja parityöhön. Arvostamme kokemusta monipuolisesta sosiaalityöstä.​

Osana perhekeskuskehittämistä alueellamme on kehitetty vahvasti varhaisen tuen palveluja ja niitä on saatavilla hyvin. Työvälineet ovat ajanmukaiset, suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen ja opintojen loppuun saattamista tuetaan. Haussa on parhaillaan systeemiseen työskentelyyn perehtynyt työnohjaaja. Omana toimintana käytössämme on hyvin resursoitu perhetyö, jossa palvelumuotoilu on käynnissä. Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä ja nuorisopsykiatrian jalkautuva konsultaatiotiimi kokoontuvat säännöllisesti, lisäksi käytössämme on tarvittaessa lakimiespalvelu. Liikunta- ja kulttuurisetelit sekä edulliset lounassetelit ovat osa henkilöstöetuja. Henkilökohtaisesta perehdytyssuunnitelmasta vastaa johtava sosiaalityöntekijä. Olemme valmiit keskustelemaan joustavista työajoista ja autamme tarvittaessa myös asunnon etsimisessä. Yksikössämme on mahdollisuus etätyöhön. Tehtäväkohtaista palkkausta on juuri tarkastettu ja se on 3541,06 €.

Virka täytetään 18.11.2019 tai sopimuksen mukaan. Työaika on 38 h 15 min. Viran sijoituspaikka on Alajärvi, mutta hakijan toive alueen muissa toimipisteessä työskentelyyn huomioidaan. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön. Tehtävässä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote tehtävää vastaanotettaessa.

Tiedusteluihin vastaavat: perhepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä Satu Mäki-Fossi satu.maki-fossi@alajarvi.fi tai 040 630 2625 sekä sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari: sirpa.tuomela-jaskari@alajarvi.fi tai p. 044 2970 254 / 06 2414 2525

Hakemukset toimitettava 28.10.2019 klo 9.00 mennessä sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastatteluajankohdasta ollaan yhteydessä hakijaan jo mahdollisesti hakuvaiheen aikana.

Alajärvi  9.10.2019 Perusturvalautakunta

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perhekeskuksessa on haettavana

PERHEOHJAAJAN TOIMEN SIJAISUUS 18.11.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan

Järvi-Pohjanmaan perhetyö on osa perhepalveluja yhteistoiminta-alueen kehittyvässä perhekeskuksessa, jossa kaikkien toimijoiden tavoitteena on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa. Tarjoamme Sinulle monipuolisen, haastavan ja antoisan työn lasten ja perheiden parissa sekä mahdollisuuden osallistua perhetyön meneillään olevaan kehittämiseen. Perhekeskuksessa tukenasi on perhetyön tiimin ohella kokenut, ammattitaitoinen ja kehittämismyönteinen joukko osaajia mm. lapsiperheiden sosiaalityöstä ja lastensuojelusta, kasvatus- ja perheneuvolasta sekä aikuissosiaalityön palveluista.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue (väestöpohja yht. noin 16 000) muodostuu Alajärven kaupungista ja Vimpelin sekä Lappajärven kunnista. Haemme organisaatioomme perheohjaajaa sijaisuuteen 1.11.2019-29.8.2020. Perhetyön tiimiin kuuluvat tiimivastaava, 5 perheohjaajaa ja 3 perhetyöntekijää. Resurssia on viime aikoina lisätty merkittävästi, jotta voidaan vahvistaa perheiden varhaista tukemista. Osana lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityön kehittämisprosessia, perhetyö osallistuu systeemisen toimintamallin meneillään olevaan koulutukseen sekä mallin käyttöönottoon. Osallistumme aktiivisesti myös maakunnalliseen ja kansalliseen kehittämistyöhön.

Perhetyö on ammatillista, tavoitteellista ja suunnitelmallista työtä lapsiperheiden kanssa. Järvi-Pohjanmaan perhetyön palvelumuotoja ovat sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö ja lastensuojelun tehostettu perhetyö sekä lapsiperheiden kotipalvelu. Työskentelyssä pyritään läpinäkyvyyteen ja vahva asiakasosallisuus sekä perheiden sitoutuminen työskentelyyn ovat lähtökohtia tavoitteiden saavuttamiselle. Perheohjaajan työote on ohjauksellinen; mallintaminen, yhdessä tekeminen sekä keskustelut ovat perhetyössä arkipäivää. Monitoimijainen yhteistyö perheen luonnollisten verkostojen sekä eri viranomaisten kanssa kuuluvat perheohjaajan työnkuvaan. Myös ryhmämuotoinen työskentely on Järvi-Pohjanmaalla tuttua, parhaillaan on käynnissä kolmas Ihmeelliset vuodet vanhemmuusryhmä, jonka ohjaajina toimivat perhetyön sekä kasvatus- ja perheneuvolan ammattilaiset.

Arvostamme hakijan kokemusta lasten ja perheiden kanssa työskentelystä sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain asiakasprosessin tuntemus sekä menetelmäosaaminen katsotaan eduksi. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön. Tehtävään annetaan perehdytys.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukainen tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.

Perheohjaajan sijaisuus alkaa 18.11.2019 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus on kilpailukykyinen perustuen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Tehtävässä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote tehtävää vastaanotettaessa.

Tiedusteluihin vastaavat: perhetyön tiimivastaava Emmi Tietäväinen p. 040 142 7717 ja perhepalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Satu Mäki-Fossi puh. 040 630 2625.

Hakuaika päättyy 28.10.2019 klo 9.00. Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastattelut toteutetaan 29.10. klo 8-12 ja 30.10. klo 11.30-13.30.

Alajärvi 9.10.2019 Perusturvalautakunta

____________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                           

Järvi-Pohjanmaan perusturva tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alajärvelle, Vimpelille ja Lappajärvelle. Asukkaita alueella on noin 16.000. 

Tarjolla on 2 virkalääkärin paikkaa sekä sijaisuuksia, jotka sopivat esim. YEK-vaiheen tk-palveluun tai muun kuin yleislääketieteen erikoistumisen terveyskeskuspalveluun. Joustavuutta tuo mahdollisuus itse vaikuttaa työpäivien rakenteeseen. Ulkopuolisiin koulutuksiin lääkärikunta pääsee tasapuolisesti.

Haemme myöskin kesälääkäreitä vastaanotolle sekä osastolle. LK5, LK6 tai LL.

Työaika on 38,25 tuntia/viikko, mutta voidaan myös sopia osa-aikaisuudesta sekä etätyönä. Potilastietojärjestelmä on Effica. Kilpailukykyinen palkka.

Olemme panostaneet viime vuosina erityisesti nuorten lääkäreiden ohjaamiseen. Seniorilääkäri vastaa lääkäreiden tutoroinnista. Hyvä konsultaatio mahdollisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.
Soita tai lähetä sähköpostia niin annamme lisätietoja:

Terveyspalvelujohtaja Ioannis Stogiannidis, p. 040 156 3766, ioannis.stogiannidis(at)alajarvi.fi

Apulaisylilääkäri Leena Uusitalo, p. 044 465 9502, leena.uusitalo(at)vimpeli.fi

Kurkkaa Facebook/Alajarvi ja kotisivut löytyvät www.jarvipohjanmaanperusturva.fi

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sijaisuudet

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee lähihoitajia ja sairaanhoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin. Jos sinua kiinnostaa vanhustyö asumisyksiköissä,
kotihoidossa tai nopeatempoisempi työ akuuttiosastolla, kiirevastaanotolla tai vastaanotolla kirjaudu sijaiseksi Kuntarekry.fi sijaisrekisterin kautta.

Alajärvi, vastaanottopalvelut, kiirevastaanotto: birgitta.luoma-aho@alajarvi.fi  sairaanhoitajat

Alajärvi, akuuttiosasto: minna.koskinen@alajarvi.fi, ari.ojajarvi@alajarvi.fi,  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kultakämmen: maritta.toppinen@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli, kotihoito: elina.niskakangas@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi (Lehtimäki), asumispalveluyksikkö Wilhelmiina: leila.lahti@alajarvi.fi  lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kaupinkartano: anne.yliaho@alajarvi.fi sairaanhoitajat, lähihoitajat

Vimpeli, asumispalveluyksikkö Venla ja Väinö sekä Kuntoutus- ja Intervalliyksikkö: tuula.kantola@vimpeli.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajatPäivitetty: 23.10.2019 10:38