Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 23.8.2019 klo 12.00 mennessä

Lähihoitajan toimi 9.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan Kultakämmeneen

Lähihoitaja toimii moniammatillisen tiimin jäsenenä. Tehostetun asumispalveluyksikön hoitotyössä korostuu asukkaiden toimintakyvyn ja yksilöllisyyden tukeminen. Lähihoitajalta edellytetään hyviä yhteistyötaitoja, aktiivista työskentelyotetta ja kiinnostusta kehittää omaa ammattitaitoa. Työ on kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Toimen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n sääntöjen mukaisesti. Koeaika 4 kk. Valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §: n mukainen rokotesuoja.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla peruspalvelujohtajalle: tanja.penninkangas@alajarvi.fi.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Järvi-Pohjanmaa on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa

Vs. akuuttiosaston palveluvastaava Minna Koskinen p. 040 1663 882, minna.koskinen@alajarvi.fi
Palveluvastaava Maritta Toppinen p.040 7697 703,  maritta.toppinen@alajarvi.fi

Alajärvellä 7.8.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 23.8.2019 klo 12.00 mennessä

Sairaanhoitajan toimi 9.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan Kultakämmeneen

Haemme sairaanhoitajaa, joka kokee vanhustyön omakseen ja jolle vanhustyön ja oman ammattitaidon kehittäminen on tärkeää. Sairaanhoitaja toimii tiimivastaavana 10 asukkaan ja 6-7 lähihoitajan kodissa. Tehostetun asumispalveluyksikön hoitotyössä korostuu asukkaiden toimintakyvyn ja yksilöllisyyden tukeminen.
Sairaanhoitajalta edellytetään hyviä yhteistyötaitoja ja aktiivista työskentelyotetta. Työ on kaksivuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto. Toimen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n sääntöjen mukaisesti. Koeaika 4 kk. Valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §: n mukainen rokotesuoja.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla peruspalvelujohtajalle: tanja.penninkangas@alajarvi.fi.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Järvi-Pohjanmaa on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa

Vs. akuuttiosaston palveluvastaava Minna Koskinen, p. 040 1663 882, minna.koskinen@alajarvi.fi
Palveluvastaava Maritta Toppinen p.040 7697 703,  maritta.toppinen@alajarvi.fi

Alajärvellä 7.8.2019

________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVASSA
on haettavana 2  SAIRAANHOITAJAN TOIMEA akuuttiosastolle 23.8.2019 klo 12.00 mennessä

Haemme Alajärven akuuttiosastolle kahta sairaanhoitajaa, jotka ovat kiinnostuneita  perusterveydenhuollon akuutista hoidosta ja kuntoutuksesta. Toimet ovat  määräaikaisia 31.12.2019 asti. Tavoitteena on, että kotisairaalatoiminnan käynnistymisen myötä kyseiset toimet vakinaistetaan.  Työ alkaa 2.9.2019 tai sopimuksen mukaan.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue tarjoaa perusterveydenhuollon palveluita Alajärven kaupungin, Vimpelin ja Lappajärven kuntien asukkaille. Akuuttiosastolla hoidetaan koko yhteistoiminta-alueen lyhytaikaista hoitoa tarvitsevia potilaita. Potilaat tulevat osastolle jatkohoitoon pääasiassa erikoissairaanhoidosta, päivystyspoliklinikalta ja kiirevastaanotolta. Osastollemme voi tulla myös suoraan kotoa. Tavoitteenamme on käynnistää vuoden 2020 alussa kotisairaalatoiminta, mikä tarkoittaa kotona toteutettavaa sairaalatasoista hoitoa. Kotisairaalahoito korvaa tai lyhentää hoitoa vuodeosastolla. Hoidon toteuttavat lääkäri ja sairaanhoitajat. 

Akuuttiosaston hoitotyössä korostuvat asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen, vahvistaminen ja palauttaminen. Työyhteisömme arvostaa laadukasta hoitotyötä sekä kuntouttavaa ja joustavaa työotetta. Kiinnostuksesi kehittää omaa ammattitaitoasi on meille tärkeää.

Tehtävän alkusijoituspaikka on Alajärven akuuttiosasto. Työ on kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto. Toimen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n sääntöjen mukaisesti. Koeaika on 2 kk. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §: n mukainen rokotesuoja. Järvi-Pohjanmaa on savuton työpaikka. 

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.  Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla peruspalvelujohtajalle: tanja.penninkangas@alajarvi.fi.

Lisätietoja antavat:
vs. akuuttiosaston palveluvastaava Minna Koskinen puh. 040 1663882   minna.koskinen@alajarvi.fi
vs. avohoidon palveluvastaava Birgitta Luoma-aho puh. 044 4659551    birgitta.luoma-aho@alajarvi.fi          

 Alajärvellä 5.8.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana

LÄHIHOITAJAN sijaisuus ajalle 11.9.2019-31.5.2021 asumispalveluyksikkö Wilhelmiinassa

Lähihoitaja toimii moniammatillisen tiimin jäsenenä. Asiakaslähtöisyys ja kuntoutumista edistävä toimintamalli ovat toimintamme kulmakiviä.

Työ on kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Toimen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n sääntöjen mukaisesti. Koeaika 2 kk. Sijaisuuteen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §: n mukainen rokotesuoja.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta.

Hakuaika päättyy 16.8.2019  klo 12 mennessä. Järvi-Pohjanmaa on savuton työpaikka.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Paperimuotoinen hakemus, jonka yhteyteen suositellaan liitettäväksi CV, on mahdollista toimittaa postitse osoitteella:

Asumispalveluyksikkö Wilhelmiina, palveluvastaava Leila Lahti, Koulutie 9, 63500 Lehtimäki

Lisätietoja antaa asumispalveluyksikön palveluvastaava Leila Lahti 044 550 1924 (ma-ke), leila.lahti(at)alajarvi.fi.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana

LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaisesti.

Järvi-Pohjanmaalla kehitetään parhaillaan perhepalveluja, haluatko juuri Sinä olla mukana kehittämässä perhepalvelujen tulevaisuutta? Tarjoamme Sinulle ihmisläheistä, monipuolista ja haastavaa työtä. Perhepalveluissa tukenasi on mukava, kokenut, kehittämismyönteinen ja ammattitaitoinen tiimi.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista sekä Vimpelin ja Lappajärven kunnista (asukasluku n. 16 000). Lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalityössä on johtava sosiaalityöntekijän sekä neljä sosiaalityöntekijän ja neljä sosiaaliohjaajan virkaa, joista osa määräaikaisia.

Sosiaalityöntekijän työtehtäviin kuuluvat lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaiset lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävät; palvelutarpeen arviointi, suunnitelmallinen lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon sosiaalityö yhteistyössä asiakkaan ja moniammatillisen verkoston kanssa. Yhteistyö sekä perhepalveluiden että muiden lasten ja nuorten palveluista vastaavien työntekijöiden kanssa on tiivistä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, myönteistä asennetta, paineensietokykyä, asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työotetta sekä luovuutta ja rohkeutta löytää ratkaisuja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Työ vaatii sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, että valmiuksia tiimi- ja parityöhön. Arvostamme kokemusta monipuolisesta sosiaalityöstä.​

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Palkkaus on kilpailukykyinen perustuen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen sijaisuuden vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote tehtävää vastaanotettaessa.

Tiedusteluihin vastaa: sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari: sirpa.tuomela-jaskari@alajarvi.fi tai p. 044 2970 254 / 06 2414 2525

Hakemukset on toimitettava 4.8.2019 mennessä ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastattelut järjestetään 20.8.2019. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa postitse (liitteeksi ansioluettelo) osoitteella:

Järvi-Pohjanmaan perusturva /peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangas, Lääkäritie 1, 62900 Alajärvi

Alajärvi    20.6.2019  Perusturvalautakunta

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 4.8.2019 mennessä
AIKUISSOSIAALITYÖN JA VAMMAISPALVELUJEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN YHTEINEN VIRKA 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaisesti

Järvi-Pohjanmaan perusturvan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista sekä Vimpelin ja Lappajärven kunnista (asukasluku n. 16 000). Haemme sosiaali- ja perhekeskukseen aikuisosiaalityöhön ja vammaispalveluihin sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaisesti.

Sosiaalityöntekijän tehtävään aikuissosiaalityössä kuuluvat palvelutarpeen arvioinnit, pitkäaikaistyöttömien tilanteiden arviointi yhdessä muiden tahojen kanssa, aktivointityö ja harkinnanvaraisen toimeentulotukipäätösten tekeminen. Vammaispalveluissa tehtävään sisältyy erityishuolto-, vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalityö (palvelutarve, palvelusuunnitelmat, päätöksenteko, yhteistyö eri sidosryhmien kanssa).  Työn osittaisen liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön. Tehtävään annetaan perehdytys ja tukena on kokenut tiimi.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. Edellytämme lisäksi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sosiaalityön työkokemusta, lakien tuntemusta sekä itsenäistä ja oma-aloitteista työskentelyotetta.

Palkkaus on kilpailukykyinen perustuen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen sijaisuuden vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tiedusteluihin vastaa: sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari p. 044 2970 254 / 06 2412 2525 (5.7.2019 saakka) tai aikuispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Merja Mäkitalo p. 044 2970 231 (25.7.2019 alkaen)

Hakemukset on toimitettava 4.8.2019 mennessä ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastattelut järjestetään 20.8.2019. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa postitse (liitteeksi ansioluettelo) osoitteella:

Järvi-Pohjanmaan perusturva /peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangas, Lääkäritie 1, 62900 Alajärvi

Alajärvi   20.6.2019  Perusturvalautakunta

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana

KASVATUS- JA PERHENEUVOLAN PSYKOLOGIN SIJAISUUS 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaisesti 2.4.2020 saakka

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista sekä Vimpelin ja Lappajärven kunnista (asukasluku n. 16 000). Perheneuvola sijoittuu Järvi-Pohjanmaan perhekeskukseen. Kasvatus- ja perheneuvolassa työskentelee 4 psykologia, 1 sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja ja perheneuvoja. Työskentelylle on tiimin vahva tuki. Perhepalveluja on kehitetty perustasolla, ja mm. konsultaatiotiimit toimivat. Yhteistyötahojen kanssa on olemassa hyvät verkostot.

Perheneuvolan psykologin työ koostuu perheneuvolan ja mahdollisesti koulupsykologin työtehtävistä, sisältäen lasten ja nuorten kognitiivisia ja tunne-elämän tutkimuksia, tukikäyntejä, perhetyöskentelyä, verkostoneuvotteluja sekä monialaista yhteistyötä. Koulupsykologin toimenkuvaan kuuluu lisäksi yhteistyö koulujen kanssa (mm. oppilashuoltopalavereihin osallistuminen sekä tarvittaessa oppilaiden tapaamiset kouluilla). Tärkeää on myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen kehittämistyö yhdessä koulujen ja kuraattoreiden kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/94) mukainen psykologin pätevyys. Terapiakoulutus/muu erityisosaaminen katsotaan eduksi. Pätevien hakijoiden puuttuessa toimeen voidaan valita määräaikaisesti psykologiopintojen loppuvaiheessa oleva. Sijaisuuteen valitun tulee ennen työn aloittamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus KVTES:n mukainen.

Tiedusteluihin vastaavat: psykologi Paula Hietala p. 040 5312 655 tai sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari p. 044 2970 254 / 06 2412 2525

Hakemukset toimitettava 4.8.2019 mennessä ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastattelut järjestetään 20.8.2019. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa postitse (liitteeksi ansioluettelo) osoitteella:

Järvi-Pohjanmaan perusturva /peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangas, Lääkäritie 1, 62900 Alajärvi

Alajärvi 20.6.2019   Perusturvalautakunta

__________________________________________________________________________________________________________________________

Sijaisuudet

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee lähihoitajia ja sairaanhoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin. Jos sinua kiinnostaa vanhustyö asumisyksiköissä,
kotihoidossa tai nopeatempoisempi työ akuuttiosastolla, päivystyksessä tai vastaanotolla kirjaudu sijaiseksi Kuntarekry.fi sijaisrekisterin kautta.

Alajärvi, vastaanottopalvelut, päivystys: aino.ylitalo@alajarvi.fi  sairaanhoitajat

Alajärvi, akuuttiosasto: minna.koskinen@alajarvi.fi, ari.ojajarvi@alajarvi.fi,  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kultakämmen: maritta.toppinen@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli, kotihoito: elina.niskakangas@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi (Lehtimäki), asumispalveluyksikkö Wilhelmiina: leila.lahti@alajarvi.fi  lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kaupinkartano: anne.yliaho@alajarvi.fi sairaanhoitajat, lähihoitajat

Vimpeli, asumispalveluyksikkö Venla ja Väinö sekä Kuntoutus- ja Intervalliyksikkö: tuula.kantola@vimpeli.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajatPäivitetty: 08.08.2019 10:56