Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana

LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA 1.11.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Haemme lastensuojelun sosiaalityöntekijää Luotsi-tiimiin.

Tehtävässä pääset työskentelemään perhekeskukseen aallonharjalle systeemisen viitekehyksen ohjaamana. Perhepalveluissa uudistamme rohkeasti monella saralla, joten mikäli näet itsesi tekemässä tulevaisuutta ja jaat tiimimme arvot, voi tämä tehtävä olla sinulle.

Perhesosiaalityö, lastensuojelu ja perhetyö on organisoitu moniammatillisiin tiimeihin (Airo, Purje ja Luotsi).  Varhaiseen tukeen ja sosiaalihuollon asiakkaisiin painottuneessa Purjeessa työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja ja kolme perheohjaajaa. Lastensuojelun asiakkaisiin painottuneessa Luotsissa työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää ja kaksi perheohjaajaa. Perheterapeutti, koordinaattori/perhetyön vastaava ja johtava sosiaalityöntekijä toimivat molempien tiimien tukena. Airossa huolehditaan lapsiperheiden kotipalveluasiakkaista ja tuotetaan varhaisen tuen perhetyötä. Asiakkaat ja yhteistyötahot osallistuvat viikottaisiin asiakastiimehin. Yhteistyö muiden tiimien ja verkostojen välillä on päivittäistä. Tiimin asiakkaat ovat yhteisiä ja kannamme yhdessä vastuuta siitä, että perheet saavat tukea ilman viiveitä.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijänä Luotsissa vastaat lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon suunnitelmallisesta sosiaalityöstä yhteistyössä asiakkaan ja moniammatillisen verkoston kanssa. Asiakasmääräsi on alle 35, aloittaessasi mahdollisesti lähempänä 20 asiakasta. Asiakassuunnitelmat ovat ajan tasalla.

Työntekijät ovat kuvanneet työyhteisöämme rennoksi ja viihtyisäksi. Tehtävässä saat työllesi johdon täyden tuen. Perhekeskuksessa tukenasi on moniammatillinen, ammattitaitoinen ja kehittämismyönteinen joukko osaajia mm. kasvatus- ja perheneuvolasta, perhetyöstä sekä aikuisten palveluista. Alueellamme on kehitetty vahvasti varhaisen tuen palveluja ja niitä on saatavilla hyvin. Työvälineet ovat ajanmukaiset ja suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen. Opintojen loppuun saattamista tuetaan 20 palkallisessa opintopäivällä. Systeemiseen työskentelyn juurruttamisen tukena tiimillä on käytössä säännöllinen työnohjaus, joka on koettu hyväksi. Perhekeskukseen jalkautuvat konsultaatiotiimit ja lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä kokoontuvat säännöllisesti, lisäksi käytössämme on tarvittaessa lakiasiantuntijapalvelu. Liikunta- ja kulttuurisetelit sekä edulliset lounassetelit ovat osa henkilöstöetuja. Henkilökohtaisesta perehdytyssuunnitelmasta vastaa johtava sosiaalityöntekijä. Yksikössämme on mahdollisuus etätyöhön. Olemme valmiit keskustelemaan joustavista työajoista ja autamme tarvittaessa myös asunnon etsimisessä.

Aloitus 1.11.2021 tai joustavasti sopimuksen mukaan. Tehtäväkohtainen palkkaus on 3 650,10 €. Työaika on 37 h 45 min/vk. Viran sijoituspaikka on Alajärvi, mutta alueemme muilla toimipisteillä työskentely on myös mahdollista. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön. Tehtävässä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote tehtävää vastaanotettaessa.

Kelpoisuusvaatimuksena on laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä 817/2015 mukainen pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä sekä Valviran ammattihenkilölaillistus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan määräaikaisesti täyttää sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, jolla on hyväksytysti suoritettuna sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelu.

Tiedusteluihin vastaa: perhepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä Satu Mäki-Fossi satu.maki-fossi@jarvi-pohjanmaa.fi, p. 040 630 2625 tai sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari sirpa.tuomela-jaskari@jarvi-pohjanmaa.fi, p. 044 297 0254.

Hakemukset toimitettava 11.10.2021 klo 9.00 mennessä sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastatteluja voidaan toteuttaa jo hakuprosessin aikana.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin ja Lappajärven kunnista (väestöpohja noin 15 500). Perhesosiaalityö ja lastensuojelu ovat osa perhepalveluja yhteistoiminta-alueen kehittyvässä perhekeskuksessa, jossa kaikkien toimijoiden tavoitteena on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa.

Alajärvi perusturvalautakunta 23.9.2021

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVASSA on haettavana 8.10.2021 klo 12.00 mennessä

kaksi (2) sairaanhoitajan tointa Vimpelin Venla ja Väinö-kodissa 1.11.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan

Tule mukavaan joukkoomme tuottamaan laadukasta hoitoa ja hoivaa asukkaillemme. Olet hakemamme henkilö, jos omaat hyvät yhteistyötaidot, aktiivisen, itsenäisen ja joustavan työskentelyotteen ja halun kehittää ikääntyvien hoitotyötä ja omaa osaamistasi. Sinulla on kokemusta sairaanhoitajan työstä ja havainnoit herkästi asiakkaan fyysiset ja psyykkiset tarpeet/ongelmat.

Työssämme korostuvat asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja toimintakykyä tukeva työote. Toimimme vastuullisesti ja moniammatillisesti asiakkaiden hoitoon liittyvien asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa. Venla ja Väinö-koti tarjoaa ympärivuorokautista kuntoutusta, hoivaa ja hoitoa 37 asukkaalle.

Kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus, sairaanhoitajan AMK tai aikaisempi opistotason tutkinto. Aikaisemmat kokemukset vastaavasta työstä katsotaan eduksi.

Toimen ehdot ja palkkaus SOTE sopimuksen mukaiset. Toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista. (Tartuntatautilaki 48§). Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka.

Hakemukset Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta, www.kuntarekry.fi

Lisätietoja antaa palveluvastaava Maija Riihimäki 040 688 6201, maija.riihimaki@jarvi-pohjanmaa.fi.

Alajärvi 23.9.2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVASSA on haettavana 8.10.2021 klo 12.00 mennessä

sairaanhoitajan toimi Kultakämmenessä 25.10.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Kyseessä on aikaisemman (13.9.2021) haun lisähaku.
Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon.

Tule mukavaan joukkoomme tuottamaan laadukasta hoitoa ja hoivaa asukkaillemme. Olet hakemamme henkilö, jos omaat hyvät yhteistyötaidot, aktiivisen, itsenäisen ja joustavan työskentelyotteen ja halun kehittää ikääntyvien hoitotyötä ja omaa osaamistasi. Havainnoit herkästi asiakkaan fyysiset ja psyykkiset tarpeet/ongelmat.

Työssämme korostuvat asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja toimintakykyä tukeva työote. Toimimme vastuullisesti ja moniammatillisesti asiakkaiden hoitoon liittyvien asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa. Kultakämmen tarjoaa Alajärvellä ympärivuorokautista kuntoutusta, hoivaa ja hoitoa 40 asukkaalle.

Kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus, sairaanhoitajan AMK tai aikaisempi opistotason tutkinto.

Toimen ehdot ja palkkaus SOTE -sopimuksen mukaiset. Toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista. (Tartuntatautilaki 48§). Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka.

Hakemukset Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta, www.kuntarekry.fi

Lisätietoja antaa palveluvastaava Maritta Toppinen, p. 040 7697 703, maritta.toppinen@jarvi-pohjanmaa.fi.

Alajärvi 20.9.2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVASSA on haettavana 24.9.2021 klo 15.00 mennessä

1 vakinainen lähihoitajan toimi ja 1 vakinainen lähihoitajan (varahenkilön) toimi Vimpelin Venla ja Väinö-kodissa 1.10.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan

Tule mukavaan joukkoomme tuottamaan laadukasta hoitoa ja hoivaa asukkaillemme. Olet hakemamme henkilö, jos omaat hyvät yhteistyötaidot, aktiivisen, itsenäisen ja joustavan työskentelyotteen ja halun kehittää ikääntyvien hoitotyötä ja omaa osaamistasi.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Aikaisempi kokemus vastaavanlaisesta hoivatyöstä katsotaan eduksi. Toimen ehdot ja palkkaus KVTES:n mukainen. Toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista. (Tartuntatautilaki 48§). Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka.

Hakemukset Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta, www.kuntarekry.fi

Lisätietoja antaa palveluvastaava Maija Riihimäki 040 688 6201, maija.riihimaki@jarvi-pohjanmaa.fi.

Alajärvi 7.9.2021

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sijaisuudet

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee lähihoitajia ja sairaanhoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin. Jos sinua kiinnostaa vanhustyö asumisyksiköissä,
kotihoidossa tai nopeatempoisempi työ akuuttiosastolla, kiirevastaanotolla tai vastaanotolla kirjaudu sijaiseksi Kuntarekry.fi sijaisrekisterin kautta.

Alajärvi, vastaanottopalvelut, kiirevastaanotto: birgitta.luoma-aho@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat

Alajärvi, akuuttiosasto: hannele.korpela@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kultakämmen: maritta.toppinen@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli, kotihoito: minna.koskinen@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi (Lehtimäki), asumispalveluyksikkö Wilhelmiina: jelena.herrala@jarvi-pohjanmaa.fi  lähihoitajat

Vimpeli, asumispalveluyksikkö Venla ja Väinö: maija.riihimaki@jarvi-pohjanmaa.fi, lähihoitajat, sairaanhoitajat

Vimpeli, Kuntoutus- ja Intervalliyksikkö: tuula.kantola@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajatPäivitetty: 23.09.2021 14:07