Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturvan hallinnossa on haettavana

TOIMISTOSIHTEERIN määräaikainen työsuhde 1.2.2022 -31.12.2022 väliselle ajalle

Perusturvan toimistosihteeri tukee omalta osaltaan toimialansa talouden ja hallinnon toimivuutta.  Tehtävänkuvaan kuuluu monipuolisia työtehtäviä liittyen hallintoon, talouteen ja asiakaspalveluun. Näitä ovat mm. ohjaus ja neuvonta perusturvan yleisissä asioissa sekä taloushallinnon asioissa mm. laskujen asiatarkastus ja tiliöinti, asiakasmaksut ja tarvittaessa maksusuunnitelmat, kuntalaskutus sekä muu laskutus. Lisäksi tehtäviin kuuluu viestinnän tehtäviä (kotisivujen päivitys ja some-viestintää). Työhön sisältyy tarvittaessa myös muiden toimistosihteerien sijaistaminen.

Edellytämme hakijalta tehtävään vähintään soveltuvaa taloushallinnon tutkintoa tai loppuvaiheen tradenomiopintoja. Eduksi luetaan työkokemus taloushallinnon tehtävistä, hyvät vuorovaikutustaidot ja tietotekninen osaaminen sekä viestinnän hallinta. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää yhteistyökykyä, asiakaspalveluhenkisyyttä, kehitysmyönteisyyttä, tarkkuutta, taitoja työtehtävien organisoinnista ja kykyä toimia itsenäisesti. Lisäksi arvostamme kokemusta kuntaorganisaation taloushallinnon toiminnasta ja ohjelmistoista sekä viestinnästä.

Tarjoamme mainion työympäristön, loistavat työkaverit ja modernit työvälineet sekä mahdollisuuden kehittyä työssäsi. Työaika on 36,25 h/viikko. Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimessa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekryn kautta ma 13.12.2021 klo 9.00 mennessä. Haastattelut järjestetään viikolla 50.

Lisätietoja ensisijaisesti sähköpostilla antavat vt. peruspalvelujohtaja Jaakko Anttila (jaakko.anttila@jarvi-pohjanmaa.fi) tai 040 6701501 ja vt. talouspäällikkö Sanna Matintupa (sanna.matintupa@jarvi-pohjanmaa.fi) tai 040 759 2245.

Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVASSA on haettavana 13.12.2021 klo 9.00 mennessä

KAKSI LÄHIHOITAJAN TOIMEA  1.1.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan asumispalveluyksikkö Wilhelmiinassa Alajärven Lehtimäellä                         

Tule mukavaan joukkoomme tuottamaan laadukasta hoitoa ja hoivaa asukkaillemme. Sydämen asiamme on asukkaiden toimintakyvyn tukeminen ja ilon tuominen jokaiseen päivään. Olet hakemamme henkilö, jos omaat hyvät yhteistyötaidot, aktiivisen, itsenäisen ja joustavan työskentelyotteen ja halun kehittää ikääntyvien hoitotyötä ja omaa osaamistasi.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Aikaisempi kokemus vastaavanlaisesta hoivatyöstä katsotaan eduksi. Toimien ehdot ja palkkaus SOTE sopimuksen mukaiset. Toimissa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävää edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista. (Tartuntatautilaki 48§). Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka.

Hakemukset Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta, www.kuntarekry.fi

Lisätietoja antaa Wilhelmiinan palveluvastaava Jelena Herrala p. 044 5501 924, jelena.herrala@jarvi-pohjanmaa.fi

 Alajärvi 22.11.2021 Perusturvalautakunta

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVASSA ON HAETTAVANA 7.12.2021 klo 9.00 mennessä

LÄHIHOITAJAN toimi vakinaiseen työsuhteeseen 1.1.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan

Tule mukavaan joukkoomme Vimpelin kuntoutus- ja intervalliosastolle tuottamaan laadukasta kuntoutusta, hoitoa ja hoivaa kuntoutukseen tuleville asiakkaillemme. Sydämen asiamme on asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen sekä ilon tuominen jokaiseen kanssamme vietettyyn päivään.

Kuntoutusosastolla tarjotaan tilapäistä ympärivuorokautista kuntoutusta, hoitoa ja hoivaa 20 asiakkaalle. Toimitilat ovat uudet ja viihtyisät.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Aikaisempi kokemus hoivatyöstä katsotaan eduksi. Toimen ehdot ja palkkaus SOTE sopimuksen mukainen. Toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista (Tartuntatautilaki 48§). Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka.

Hakemukset Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta , www.kuntarekry.fi

Lisätietoja antaa palveluvastaava Tuula Kantola 040 011 4423, tuula.kantola@jarvi-pohjanmaa.fi

Alajärvi 19.11.2021

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sijaisuudet

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee lähihoitajia ja sairaanhoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin. Jos sinua kiinnostaa vanhustyö asumisyksiköissä,
kotihoidossa tai nopeatempoisempi työ akuuttiosastolla, kiirevastaanotolla tai vastaanotolla kirjaudu sijaiseksi Kuntarekry.fi sijaisrekisterin kautta.

Alajärvi, vastaanottopalvelut, kiirevastaanotto: sari.ketola@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat

Alajärvi, akuuttiosasto: anna.ylitalo@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kultakämmen: maritta.toppinen@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli, kotihoito: minna.koskinen@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi (Lehtimäki), asumispalveluyksikkö Wilhelmiina: jelena.herrala@jarvi-pohjanmaa.fi  lähihoitajat

Alajärvi Hoitokoti Sateenkaari, ane-mari.oksa@jarvi-pohjanmaam.fi lähihoitajat

Vimpeli, asumispalveluyksikkö Venla ja Väinö: maija.riihimaki@jarvi-pohjanmaa.fi, lähihoitajat, sairaanhoitajat

Vimpeli, Kuntoutus- ja Intervalliyksikkö: tuula.kantola@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Vimpeli, Hoitokoti Tuulikello: virpi.luomala@jarvi-pohjanmaa.fi  lähihoitajatPäivitetty: 01.12.2021 10:28