Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana

PERHEOHJAAJAN/ PERHETYÖNTEKIJÄN TOIMEN 1-2 SIJAISUUTTA 1.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaisesti aiemmin.

Haemme perheohjaajaa (1-2) systeemisellä työotteella toimiviin Purje- ja Luotsi-tiimeihin. Vaihtoehtoisesti haemme perheohjaajan (1) lisäksi perhetyöntekijää (1) vahvistamaan kynnyksettömiä palveluja toteuttavaa Airo-tiimiä.

Tehtävässä pääset työskentelemään perhekeskukseen aallonharjalle systeemisen viitekehyksen ohjaamana. Perhepalveluissa uudistamme rohkeasti monella saralla, joten mikäli näet itsesi tekemässä tulevaisuutta ja jaat tiimimme arvot (linkki), voi tehtävä olla sinulle.

Perhesosiaalityö, lastensuojelu ja perhetyö on organisoitu moniammatillisiin tiimeihin (Airo, Purje ja Luotsi).  Varhaiseen tukeen ja sosiaalihuollon asiakkaisiin painottuneessa Purjeessa työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja ja kolme perheohjaajaa. Lastensuojelun asiakkaisiin painottuneessa Luotsissa työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää ja kaksi perheohjaajaa. Perheterapeutti, koordinaattori/perhetyön vastaava ja johtava sosiaalityöntekijä toimivat molempien tiimien tukena. Airossa huolehditaan lapsiperheiden kotipalveluasiakkaista ja tuotetaan varhaisen tuen perhetyötä, tiimiin kuuluu kolme perhetyöntekijää tukenaan perhetyön vastaava. Asiakkaat ja yhteistyötahot osallistuvat viikoittaisiin asiakastiimeihin. Yhteistyö muiden tiimien ja verkostojen välillä on päivittäistä. Purjeessa, Luotsissa ja Airossa asiakkaat ovat yhteisiä ja kannamme yhdessä vastuuta siitä, että perheet saavat tukea ilman viiveitä.

Järvi-Pohjanmaan perhetyön palvelumuotoja ovat lapsiperheiden kotipalvelu, varhaisen tuen perhetyö, sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö, lastensuojelun tehostettu perhetyö sekä ammatillinen tukihenkilötoiminta. Organisaatiomme arvojen mukaisesti työskentelyssä painotetaan läpinäkyvyyttä ja vahvaa asiakasosallisuutta, tavoitteet työskentelylle asetetaan yhdessä perheen, verkoston, sosiaalityön ja perhetyön kesken. Purje, Luotsi ja Airo -tiimit mahdollistavat jatkuvan kollegiaalisen ja moniammatillisen tuen työlle.

Perheohjaajan työote on ohjauksellinen; mallintaminen, yhdessä tekeminen, puheeksi ottaminen sekä keskustelut ovat perhetyössä arkipäivää. Monitoimijainen yhteistyö perheen luonnollisten verkostojen sekä eri viranomaisten kanssa kuuluvat perheohjaajan työnkuvaan. Myös ryhmämuotoinen työskentely on Järvi-Pohjanmaalla tuttua, kevään aikana toteutui alueen viides Ihmeelliset vuodet vanhemmuusryhmä, jonka ohjaajina toimivat perhetyön sekä kasvatus- ja perheneuvolan ammattilaiset, syksyn koulutuksen myötä ohjaajaresurssi vahvistuu lastenneuvolan terveydenhoitajalla.

Perhetyöntekijän työnkuvassa korostuvat arjen auttaminen, yhdessä tekeminen ja perheen voimavaroja ja omaa selviytymistä tukien myös puolesta tekeminen. Lapsiperheiden kotipalvelu on alueella kysytty palvelu ja tärkeä tuki erityisesti vanhempien jaksamiseen. Lapsiperheiden kotipalvelun ohella perhetyöntekijät toteuttavat varhaisen tuen perhetyön jaksoja, joita perheet voivat hakea itse tai neuvolan, varhaiskasvatuksen tai perheneuvolan ohjaamana. Varhaisen tuen perhetyö on kynnyksetön palvelu, joka sisältää Käynti kerrallaan -ajattelua mukaillen, perheen tarve huomioiden 1-5 tapaamista. 

Työntekijät ovat kuvanneet työyhteisöämme rennoksi ja viihtyisäksi, johon on helppo tulla. Tehtävässä saat asianmukaisen perehdytyksen ja työllesi johdon täyden tuen. Perhekeskuksessa tukenasi on moniammatillinen, ammattitaitoinen ja kehittämismyönteinen joukko osaajia mm. kasvatus- ja perheneuvolasta, perhesosiaalityöstä sekä aikuisten palveluista. Työvälineet ovat ajanmukaiset ja suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen. Systeemiseen työskentelyn juurruttamisen ja työssä jaksamisen tukena työntekijöillä on käytössä säännöllinen työnohjaus, joka on koettu hyväksi. Liikunta- ja kulttuurisetelit sekä edulliset lounassetelit ovat osa henkilöstöetuja.

Toimen sijoituspaikka on perhekeskus, Alajärvi ja työ toteutuu pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7-19, tarvittaessa teemme viikonlopputyötä. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön. Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukaisesti perheohjaajan osalta tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto sekä perhetyöntekijän osalta lähihoitajan tehtäviin soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto.

Perheohjaajan (1) sijaisuus on ajalle 1.9.2021-28.2.2022 ja perheohjaajan (1) tai vaihtoehtoisesti perhetyöntekijän (1) sijaisuus on ajalle 1.9.-31.12.2021. Molempien sijaisuuksien aloitus voi olla sopimuksen mukaan jo aiemmin ja sijaisuuksien jatkolle on mahdollisuus vuonna 2022. Olemme perheystävällinen työpaikka ja myös osa-aikainen mahdollisuus työhön huomioidaan. Perheohjaajan tehtäväkohtainen palkka on 2454,74€, perhetyöntekijän tehtäväkohtainen palkka on 2226,38€. Molemmissa tehtävissä työaika on 38,25h/ viikko, liukuva työaika. Tehtävässä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote tehtävää vastaanotettaessa.

Tiedusteluihin vastaa: sosiaaliohjaaja, perhetyön vastaava Emmi Tietäväinen, emmi.tietavainen@jarvi-pohjanmaa.fi, p. 040 142 7717 ja perhepalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Satu Mäki-Fossi, satu.maki-fossi@jarvi-pohjanmaa.fi, puh. 040 630 2625.

Hakemukset toimitettava 28.6.2021 klo 9.00 mennessä sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastattelut toteutetaan viikoilla 26 ja 27.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin ja Lappajärven kunnista (väestöpohja noin 15 500). Perhesosiaalityö ja lastensuojelu ovat osa perhepalveluja yhteistoiminta-alueen kehittyvässä perhekeskuksessa, jossa kaikkien toimijoiden tavoitteena on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa.

Alajärvi perusturvalautakunta

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 11.6.2021 klo 12.00 mennessä

sairaanhoitajan toimi Vimpelin Venla ja Väinö -kodissa 1.8.2021 alkaen

Tule mukavaan joukkoomme tuottamaan laadukasta kuntoutusta, hoitoa ja hoivaa Venla ja Väinö –kodin asukkaille. Sydämen asiamme on asukkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen sekä ilon tuominen jokaiseen kanssamme vietettyyn päivään. Venla ja Väinö -koti tarjoaa ympärivuorokautista kuntoutusta ja hoitoa ja hoivaa 37 asukkaalle.

Työssämme korostuvat asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja toimintakykyä tukeva työote. Toimimme vastuullisesti ja moniammatillisesti asiakkaiden hoitoon liittyvien asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa. Olet hakemamme henkilö, jos omaat hyvät yhteistyötaidot, aktiivisen, itsenäisen ja joustavan työskentelyotteen ja halun kehittää ikääntyvien hoivaa ja hoitoa sekä omaa osaamistasi. Sinulla on kokemusta sairaanhoitajan työstä ja havainnoit herkästi asiakkaan fyysiset ja psyykkiset tarpeet/ongelmat.

Kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus, sairaanhoitaja AMK tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Aikaisemmat kokemukset vastaavasta työstä katsotaan eduksi.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Toimeen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista, (Tartuntatautilaki 48§). Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka.  

Hakemukset: Kuntarekry.fi,sähköisen hakulomakkeen kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Työ alkaa 1.8.2021 tai sopimuksen mukaan.   

Lisätietoja antavat:

Va. palveluvastaava Maija Riihimäki puh. 040 6886 201, maija.riihimaki@jarvi-pohjanmaa.fi
sekä hoidon ja hoivan palvelujohtaja Marita Ylilahti puh. 044 2970 265, marita.ylilahti@jarvi-pohjanmaa.fi 

Perusturvalautakunta 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturva tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alajärvelle, Vimpelille ja Lappajärvelle. Asukkaita alueella on noin 15 500. Yhteistoiminta-alueen pääterveyskeskus sijaitsee Alajärvellä, jossa ovat myös 27-paikkainen akuuttiosasto sekä laboratorio ja röntgen. Kiirevastaanoton lääkäripalvelut ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Yleislääkäripalvelujen lisäksi Alajärvellä on saatavilla myös kardiologin, röntgenlääkärin sekä urologin palveluja. Terveysasemat sijaitsevat Lehtimäellä, Vimpelissä ja Lappajärvellä.

Alajärvi on maaseutumainen kaupunki, jossa on kokoonsa nähden mahtavat mahdollisuudet urheiluharrastukseen. Alue on luonnonkauniin maiseman ympäröimä, jossa asuminen on edullista ja väljää. Alajärven terveyskeskuksen tiloja on remontoitu viime vuosien aikana runsaasti.

Haemme osaavaan joukkoomme kahta terveyskeskuslääkärin virasta kiinnostunutta laillistettua, suomenkielistä lääkäriä 1.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Ensisijaisesti etsimme vastaanottolääkärin työstä innostunutta lääkäriä, mutta vuodeosastotyökin on mahdollinen ja sekä että. Palkkaus on kilpailukykyinen, ja otamme huomioon myös toiveet osa-aikaisesta työskentelystä. Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on kokenut yleislääketieteen erikoislääkäri koulutuslääkärinä, joten myös erikoistumisopinnot ovat mahdollisia suorittaa virassa toimiessa.

Virkaan sisältyy 6 kk:n koeaika. Työpaikkamme on savuton.

Hakemukset Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta 20.6.2021 klo 22.00 mennessä.

Otathan yhteyttä:

peruspalvelujohtaja Jaakko Anttila p. 040 670 1501, jaakko.anttila(at)jarvi-pohjanmaa.fi

terveyspalvelujohtaja Ioannis Stogiannidis p. 040 156 3766, ioannis.stogiannidis(at)jarvi-pohjanmaa.fi

apulaisylilääkäri, koulutuslääkäri Leena Uusitalo p. 0444659502, leena.uusitalo(at)jarvi-pohjanmaa.fi

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sijaisuudet

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee lähihoitajia ja sairaanhoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin. Jos sinua kiinnostaa vanhustyö asumisyksiköissä,
kotihoidossa tai nopeatempoisempi työ akuuttiosastolla, kiirevastaanotolla tai vastaanotolla kirjaudu sijaiseksi Kuntarekry.fi sijaisrekisterin kautta.

Alajärvi, vastaanottopalvelut, kiirevastaanotto: birgitta.luoma-aho@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat

Alajärvi, akuuttiosasto: hannele.korpela@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kultakämmen: maritta.toppinen@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli, kotihoito: minna.koskinen@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi (Lehtimäki), asumispalveluyksikkö Wilhelmiina: jelena.herrala@jarvi-pohjanmaa.fi  lähihoitajat

Vimpeli, asumispalveluyksikkö Venla ja Väinö: maija.riihimaki@jarvi-pohjanmaa.fi, lähihoitajat, sairaanhoitajat

Vimpeli, Kuntoutus- ja Intervalliyksikkö: tuula.kantola@jarvi-pohjanmaa.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajatPäivitetty: 09.06.2021 11:18