Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee

HOITAJAA vakituiseen työsuhteeseen 1.7.2020 alkaen

alkusijoituspaikkana kehitysvammaisten tehostettu palveluasumisyksikkö Hoitokoti Sateenkaari Alajärvellä.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista sekä Vimpelin ja Lappajärven kunnista (asukasluku n. 16 000). Alueellamme toimii kaksi perusturvan omaa tehostetun palveluasumisen hoitokotia (Alajärvellä ja Vimpelissä), jotka tarjoavat ympärivuorokautista hoitoa ja kodin vaikeasti kehitysvammaisille henkilöille.

Tarjoamme Sinulle monipuolista ja mielenkiintoista hoitajan työtä Sateenkaaren kodinomaisessa palveluasumisyksikössä mukavassa työyhteisössä, jossa on 13 asumispaikkaa vaikeasti kehitysvammaisille henkilöille.

Työhösi kuuluu kehitysvammaisten asukkaiden fyysisestä-, psyykkisestä- ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä viriketoiminnasta vastaaminen. Työ on 3-vuorotyötä, ja osittain fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavaa. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, innostuneisuutta, paineensietokykyä, vastuullisuutta sekä asiakaslähtöistä työotetta ja kykyä toimia yhteistyössä tiimin kanssa erilaisissa tilanteissa.

Oletko juuri Sinä etsimämme henkilö?

Kelpoisuusehtona tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa (lähihoitaja), Järvi-Pohjanmaan perusturvan lähihoitajalta vaadittavia lääkelupia, hygieniapassia sekä tartuntatautilain 48§ mukaista rokotussuojaa.

Kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi. Palkkaus perustuu kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Toimen täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Valitun tulee ennen toimen vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Liikunta- ja kulttuurisetelit ovat osa henkilöstöetujamme. Tarvittaessa autamme myös asunnon etsimisessä.

Tiedusteluihin vastaa: palveluvastaava Anne-Mari Oksa p 040 753 5133, anne-mari.oksa@alajarvi.fi

Hakuaika päättyy 15.6.2020 klo 8.00. Tehtävään haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta, www.kuntarekry.fi.  Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Alajärvellä 2.6.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 11.6.2020 klo 12.00 mennessä

FYSIOTERAPEUTIN toimi 1.7.2020 alkaen

Järvi-Pohjanmaan perusturva huolehtii Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin fysioterapiapalveluista.

Etsimme tehtävään terveyskeskuksen avohuollon fysioterapeuttia, jolla on kokemusta tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Tehtäväkuvaan sisältyy myös osastotyötä ja apuvälinepalvelua.

Edellytämme hakijalta joustavuutta, oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöisyyttä, kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön sekä valmiutta oman työn, työyhteisön toiminnan ja uusien palvelumuotojen kehittämiseen. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on tehtävässä välttämätön. Fysioterapeutti liikkuu tarvittaessa koko Järvi-Pohjanmaan alueella.

Kelpoisuusehtona on fysioterapeutin tutkinto (AMK) tai aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Järvi-Pohjanmaan perusturva on savuton työpaikka. Rokotesuoja vaaditaan.

Palkkaus KVTES:n mukainen, koeaika 6 kk.

Lisätietoja antavat hoidon ja hoivan palvelujohtaja Marita Ylilahti p. 044 2970 265, marita.ylilahti(at)alajarvi.fi  ja fysioterapeutti, tiimivastaava Marja Kivimäki p.044 465 9530, marja.kivimaki(at)vimpeli.fi.

Hakemukset Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta, www.kuntarekry.fi

Alajärvellä 28.5.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee lasten ja perheiden kanssa työskentelystä kiinnostunutta

PUHETERAPEUTTIA SIJAISUUTEEN 1.7.2020-31.12.2021 väliselle ajalle tai sopimuksen mukaan.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin ja Lappajärven kunnista (väestöpohja yht. noin 16 000). Haemme organisaatioomme puheterapeuttia, joka sijoittuu organisaatiossamme perhepalveluihin / kasvatus- ja perheneuvolaan. Perhepalvelujen muita työmuotoja ovat perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lapsiperheiden sosiaalityö, sekä lastensuojelu. Järvi-Pohjanmaan kasvatus- ja perheneuvola on osa perhepalveluja yhteistoiminta-alueen kehittyvässä perhekeskuksessa, jossa kaikkien toimijoiden tavoitteena on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa.

Puheterapeutin työ painottuu pääasiassa alle kouluikäisiin lapsiin. Lisäksi työhön kuuluu aikuisneurologisten asiakkaiden puheen, kielen ja nielemisen arviointi ja -kuntoutustyötä. Työ sisältää monipuolisesti ohjausta, arviointia ja kuntoutusta sekä moniammatillista yhteistyötä. Lähiverkostoina toimivat lastenneuvolat, päivähoidon yksiköt, koulut, psykologit, toimintaterapeutit, lääkärit sekä lasten kuntoutustyöryhmä. Lisäksi yhteistyötä tehdään aikuisten kuntoutustyöryhmän ja Alajärven terveyskeskuksen akuuttiosaston henkilökunnan kanssa.

Arvostamme hakijan kokemusta lasten ja perheiden kanssa työskentelystä sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kykyä työskennellä aikuisten ja lasten kanssa. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on suotavaa. Tehtävään annetaan perehdytys ja tukena on kokenut tiimi. Yksikössä työskentelee kaksi puheterapeuttia.

Kelpoisuusehtona on laillistetun puheterapeutin tutkinto (559/1994). Palkkaus on alueella kilpailukykyinen perustuen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa huomioimme sijaisuuden täytössä myös opintojen loppusuoralla olevat hakijat.

Osana perhekeskuskehittämistä alueellamme on kehitetty vahvasti varhaisen tuen palveluja ja niitä on saatavilla hyvin. Työvälineet ja työtilat ovat ajanmukaiset. Suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen. Liikunta- ja kulttuurisetelit sekä edulliset lounassetelit ovat osa henkilöstöetuja. Olemme valmiit keskustelemaan joustavista työajoista ja autamme tarvittaessa myös asunnon etsimisessä.

Sijaisuus täytetään heinäkuussa 2020 tai sopimuksen mukaan. Työaika on yleistyöaika (KVTES). Viran sijoituspaikka on Alajärven terveyskeskus. Tehtävässä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote tehtävää vastaanotettaessa.

Tiedusteluihin vastaa: puheterapeutti Hanna Anttila p. 040 187 2203 ja perhepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä Satu Mäki-Fossi p. 040 630 2625, etunimi.sukunimi@alajarvi.fi.

Hakuaika päättyy soveltuvan työntekijän löydyttyä, eli hakuajan päättymisaikaa ei ole ilmoitettu. Tehtävään haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta, www.kuntarekry,fi. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Alajärvi 12.5.2020  Perusturvalautakunta

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturva tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alajärvelle, Vimpelille ja Lappajärvelle. Asukkaita alueella on noin 16.000. 

Tarjolla on 2 virkalääkärin paikkaa sekä sijaisuuksia, jotka sopivat esim. YEK-vaiheen tk-palveluun tai muun kuin yleislääketieteen erikoistumisen terveyskeskuspalveluun. Joustavuutta tuo mahdollisuus itse vaikuttaa työpäivien rakenteeseen. Ulkopuolisiin koulutuksiin lääkärikunta pääsee tasapuolisesti.

Haemme myöskin kesälääkäreitä vastaanotolle sekä osastolle. LK5, LK6 tai LL.

Työaika on 38,25 tuntia/viikko, mutta voidaan myös sopia osa-aikaisuudesta sekä etätyönä. Potilastietojärjestelmä on Effica. Kilpailukykyinen palkka.

Olemme panostaneet viime vuosina erityisesti nuorten lääkäreiden ohjaamiseen. Seniorilääkäri vastaa lääkäreiden tutoroinnista. Hyvä konsultaatio mahdollisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.
Soita tai lähetä sähköpostia niin annamme lisätietoja:

Terveyspalvelujohtaja Ioannis Stogiannidis, p. 040 156 3766, ioannis.stogiannidis(at)alajarvi.fi

Apulaisylilääkäri Leena Uusitalo, p. 044 465 9502, leena.uusitalo(at)vimpeli.fi

Kurkkaa Facebook/Alajarvi ja kotisivut löytyvät www.jarvipohjanmaanperusturva.fi

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sijaisuudet

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee lähihoitajia ja sairaanhoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin. Jos sinua kiinnostaa vanhustyö asumisyksiköissä,
kotihoidossa tai nopeatempoisempi työ akuuttiosastolla, kiirevastaanotolla tai vastaanotolla kirjaudu sijaiseksi Kuntarekry.fi sijaisrekisterin kautta.

Alajärvi, vastaanottopalvelut, kiirevastaanotto: birgitta.luoma-aho@alajarvi.fi  sairaanhoitajat

Alajärvi, akuuttiosasto: minna.koskinen@alajarvi.fi, ari.ojajarvi@alajarvi.fi,  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kultakämmen: maritta.toppinen@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli, kotihoito: elina.niskakangas@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi (Lehtimäki), asumispalveluyksikkö Wilhelmiina: leila.lahti@alajarvi.fi  lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kaupinkartano: anne.yliaho@alajarvi.fi sairaanhoitajat, lähihoitajat

Vimpeli, asumispalveluyksikkö Venla ja Väinö sekä Kuntoutus- ja Intervalliyksikkö: tuula.kantola@vimpeli.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajatPäivitetty: 02.06.2020 14:02