Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus (Alajärven kaupunki, Vimpeli kunta, Lappajärven kunta) tuottaa suun terveydenhuollon palvelut alueen n. 15.500 asukkaalle. Yhteistoiminta-alueen pääterveyskeskus sijaitsee Alajärvellä, jonne on valmistunut uudet hammashoidon tilat heinäkuulla 2017. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue kuuluu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin.

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 15.2.2021 klo 12.00 mennessä.

Suuhygienistin määräaikainen toimi   23.4. – 31.12.2021.

Toimialueena on Alajärvi, Vimpeli ja Lappajärvi.

Kelpoisuusvaatimuksena on erikoishammashoitajan, hammashuoltajan tai suuhygienistintutkinto terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaisesti.

Työnkuvaan kuuluu suuhygienistin työ. Arvostamme itsenäistä työotetta, positiivista asennetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Aikaisempi kokemus suuhygienistin työstä katsotaan hyväksi. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Noudatamme 4 kk koeaikaa. Työpaikkamme on savuton. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista (Tartuntatautilaki 48§).

Lisätietoja antaa vs. peruspalvelujohtaja, vastaava hammaslääkäri Jaakko Anttila p. 040-6701501 jaakko.anttila@jarvi-pohjanmaa.fi palveluvastaava Taina Paananen, p. 050-4016277 taina.paananen@jarvi-pohjanmaa.fi

Hakemus pyydetään toimittamaan Kuntarekryn sähköisen järjestelmän hakulomakkeen kautta (www.kuntarekry.fi).

Alajärvellä 22.1.2021 Perusturvalautakunta

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus (Alajärven kaupunki, Vimpeli kunta, Lappajärven kunta) tuottaa suun terveydenhuollon palvelut alueen n. 15.500 asukkaalle. Yhteistoiminta-alueen pääterveyskeskus sijaitsee Alajärvellä, jonne on valmistunut uudet hammashoidon tilat heinäkuulla 2017. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue kuuluu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin.

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 15.2.2021 klo 12.00 mennessä.

Hammashoitajan määräaikainen sijaisuus 23.4. - 31.8.2021.

Toimialueena on Alajärvi, Vimpeli ja Lappajärvi.

HAMMASHOITAJALTA edellytämme terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaista oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä.

Työhön kuuluvat hammashoitajan tehtävänkuvaan sisältyvät tehtävät. Arvostamme innokkuutta ja valmiutta oman työn ja työyhteisön toiminnan kehittämiseen tiimissä sekä positiivista asennetta ja hyviä yhteistyötaitoja.

Hammashoitaja liikkuu tarvittaessa koko Järvi-Pohjanmaan alueella, joten ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuudet ovat välttämättömiä tehtävän hoidossa.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Noudatamme 4 kk koeaikaa. Työpaikkamme on savuton. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista (Tartuntatautilaki 48§).

Lisätietoja antaa vs. peruspalvelujohtaja, vastaava hammaslääkäri Jaakko Anttila p. 040-6701501 jaakko.anttila@jarvi-pohjanmaa.fi palveluvastaava Taina Paananen, p. 050-4016277 taina.paananen@jarvi-pohjanmaa.fi

Hakemus pyydetään toimittamaan Kuntarekryn sähköisen järjestelmän hakulomakkeen kautta (www.kuntarekry.fi).

Alajärvellä 22.1.2021 Perusturvalautakunta

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus (Alajärven kaupunki, Vimpeli kunta, Lappajärven kunta) tuottaa suun terveydenhuollon palvelut alueen n. 15.500 asukkaalle. Yhteistoiminta-alueen pääterveyskeskus sijaitsee Alajärvellä, jonne on valmistunut uudet hammashoidon tilat heinäkuulla 2017. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue kuuluu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin.

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 15.2.2021 klo 12.00 mennessä.

Hammashoitajan määräaikainen sijaisuus ajalla 1.6.2021 - 13.8.2021.

Toimialueena on Alajärvi, Vimpeli ja Lappajärvi.

HAMMASHOITAJALTA edellytämme terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaista oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä.

Työhön kuuluvat hammashoitajan tehtävänkuvaan sisältyvät tehtävät. Arvostamme innokkuutta ja valmiutta oman työn ja työyhteisön toiminnan kehittämiseen tiimissä sekä positiivista asennetta ja hyviä yhteistyötaitoja.

Hammashoitaja liikkuu tarvittaessa koko Järvi-Pohjanmaan alueella, joten ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuudet ovat välttämättömiä tehtävän hoidossa.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Noudatamme 4 kk koeaikaa. Työpaikkamme on savuton. Tehtävä edellyttää työntekijän rokotussuojan hankkimista (Tartuntatautilaki 48§).

Lisätietoja antaa vs. peruspalvelujohtaja, vastaava hammaslääkäri Jaakko Anttila p. 040-6701501 jaakko.anttila@jarvi-pohjanmaa.fi palveluvastaava Taina Paananen, p. 050-4016277 taina.paananen@jarvi-pohjanmaa.fi

Hakemus pyydetään toimittamaan Kuntarekryn sähköisen järjestelmän hakulomakkeen kautta (www.kuntarekry.fi).

Alajärvellä 22.1.2021 Perusturvalautakunta

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 29.1.2021 klo 12.00 mennessä

Terveydenhoitajan vakituinen toimi työterveyshuollossa 15.2.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan

Tehtävänäsi on huolehtia sopimusasiakkaiden lakisääteisten ja kokonaisvaltaisten sairaanhoitopalveluiden tuottamisesta sekä hyvästä työterveysyhteistyöstä. Työssä hyödynnetään moniammatillista työotetta. Tämän lisäksi sinulla on mahdollisuus toimia oman ammattiryhmäsi toiminnan kehittäjänä. Työterveyslääkäripalvelut toimivat ostopalveluna.

Terveydenhoitaja toimii työterveyshuollossa läheisessä yhteistyössä esimiesten kanssa mm. kolmikantapalaverien ja aktiivisen tuen toimintamallin toteuttamisen osalta. Hän vastaa ennaltaehkäisen ja työkykyä tukevan toiminnan järjestämisestä (terveystarkastukset, työpaikkaselvitykset, työterveysneuvottelut, kuntoutus, neuvonta- ja ohjaus). Keskeistä tehtävässä on perehtyneisyys hyvään työterveyshuoltokäytäntöön ja sen toteuttamiseen.

Hakijalta edellytetään erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aktiivista ja itsenäistä työskentelyotetta sekä sopeutumiskykyä toimia nopeatempoisessa projektiympäristössä. Arvostamme yrittäjähenkisyyttä, asiakaskeskeistä ajattelutapaa sekä ongelmanratkaisuun pyrkivää positiivista asennetta.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa.

Terveydenhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa asetuksessa (559/94) tarkoitettu koulutus.
Terveydenhoitajan työkokemus työterveyshuollossa ja  vähintään 15 op laajuinen työterveyshuollon pätevöitymiskoulutus katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Noudatamme 6 kk koeaikaa. Työpaikkamme on savuton.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Terveydenhoitaja toimii Lappajärven ja Vimpelin kuntien sekä Alajärven kaupungin alueella.

Alajärven kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen, että Järvi-Pohjanmaan perusturvan työterveyshuollon toiminta siirretään TT Botnia Oy:hyn liikkeenluovutuksella myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana. Järvi-Pohjanmaan perusturvan työterveyshuollon toiminta päättyy ja yhtiö vastaa Järvi-Pohjanmaan perusturvan työterveyshuollon tuottamasta palvelusta liikkeenluovutuksen jälkeen.

Lisätietoja antavat: Vs. peruspalvelujohtaja Jaakko Anttila p. 040 6701 501 , jaakko.anttila@jarvi-pohjanmaa.fi ja avohoidon palveluvastaava Birgitta Luoma-aho p. 044 4659 551, birgitta.luoma-aho@jarvi-pohjanmaa.fi.

Hakemukset Kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta.

Alajärvellä 8.1. 2021 Järvi-Pohjanmaan perusturva

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee lasten ja perheiden kanssa työskentelystä kiinnostunutta

PUHETERAPEUTTIA SIJAISUUTEEN 1.3.2021-31.12.2021 väliselle ajalle tai sopimuksen mukaan.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin ja Lappajärven kunnista (väestöpohja yht. noin 16 000). Haemme organisaatioomme puheterapeuttia, joka sijoittuu organisaatiossamme perhepalveluihin / kasvatus- ja perheneuvolaan. Perhepalvelujen muita työmuotoja ovat perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lapsiperheiden sosiaalityö, sekä lastensuojelu. Järvi-Pohjanmaan kasvatus- ja perheneuvola on osa perhepalveluja yhteistoiminta-alueen kehittyvässä perhekeskuksessa, jossa kaikkien toimijoiden tavoitteena on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa.

Puheterapeutin työ painottuu pääasiassa alle kouluikäisiin lapsiin. Lisäksi työhön kuuluu aikuisneurologisten asiakkaiden puheen, kielen ja nielemisen arviointi ja -kuntoutustyötä. Työ sisältää monipuolisesti ohjausta, arviointia ja kuntoutusta sekä moniammatillista yhteistyötä. Lähiverkostoina toimivat lastenneuvolat, päivähoidon yksiköt, koulut, psykologit, toimintaterapeutit, lääkärit sekä lasten kuntoutustyöryhmä. Lisäksi yhteistyötä tehdään aikuisten kuntoutustyöryhmän ja Alajärven terveyskeskuksen akuuttiosaston henkilökunnan kanssa.

Arvostamme hakijan kokemusta lasten ja perheiden kanssa työskentelystä sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kykyä työskennellä aikuisten ja lasten kanssa. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on suotavaa. Tehtävään annetaan perehdytys ja tukena on kokenut tiimi. Yksikössä työskentelee kaksi puheterapeuttia.

Kelpoisuusehtona on laillistetun puheterapeutin tutkinto (559/1994). Palkkaus on alueella kilpailukykyinen perustuen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa huomioimme sijaisuuden täytössä myös opintojen loppusuoralla olevat hakijat.

Osana perhekeskuskehittämistä alueellamme on kehitetty vahvasti varhaisen tuen palveluja ja niitä on saatavilla hyvin. Työvälineet ja työtilat ovat ajanmukaiset. Suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen. Liikunta- ja kulttuurisetelit sekä edulliset lounassetelit ovat osa henkilöstöetuja. Olemme valmiit keskustelemaan joustavista työajoista ja autamme tarvittaessa myös asunnon etsimisessä.

Sijaisuus täytetään maaliskuussa 2021 tai sopimuksen mukaan. Työaika on yleistyöaika (KVTES). Viran sijoituspaikka on Alajärven terveyskeskus. Tehtävässä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote tehtävää vastaanotettaessa.

Tiedusteluihin vastaa: puheterapeutti Hanna Anttila p. 040 187 2203 ja perhepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä Satu Mäki-Fossi p. 040 630 2625, etunimi.sukunimi@jarvi-pohjanmaa.fi.

Hakuaika päättyy 1.2.2021 klo 9.00.Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Alajärvi Perusturvalautakunta 21.12.2020

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturva tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alajärvelle, Vimpelille ja Lappajärvelle. Asukkaita alueella on noin 16.000.

Tarjolla on 2 virkalääkärin paikkaa sekä sijaisuuksia, jotka sopivat esim. YEK-vaiheen tk-palveluun tai muun kuin yleislääketieteen erikoistumisen terveyskeskuspalveluun. Joustavuutta tuo mahdollisuus itse vaikuttaa työpäivien rakenteeseen. Ulkopuolisiin koulutuksiin lääkärikunta pääsee tasapuolisesti.

Haemme myöskin kesälääkäreitä vastaanotolle sekä osastolle. LK5, LK6 tai LL.

Työaika on 38,25 tuntia/viikko, mutta voidaan myös sopia osa-aikaisuudesta sekä etätyönä. Potilastietojärjestelmä on Effica. Kilpailukykyinen palkka.

Olemme panostaneet viime vuosina erityisesti nuorten lääkäreiden ohjaamiseen. Seniorilääkäri vastaa lääkäreiden tutoroinnista. Hyvä konsultaatio mahdollisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.
Soita tai lähetä sähköpostia niin annamme lisätietoja:

Terveyspalvelujohtaja Ioannis Stogiannidis, p. 040 156 3766, ioannis.stogiannidis(at)alajarvi.fi

Apulaisylilääkäri Leena Uusitalo, p. 044 465 9502, leena.uusitalo(at)vimpeli.fi

Kurkkaa Facebook/Alajarvi ja kotisivut löytyvät www.jarvipohjanmaanperusturva.fi

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sijaisuudet

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee lähihoitajia ja sairaanhoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin. Jos sinua kiinnostaa vanhustyö asumisyksiköissä,
kotihoidossa tai nopeatempoisempi työ akuuttiosastolla, kiirevastaanotolla tai vastaanotolla kirjaudu sijaiseksi Kuntarekry.fi sijaisrekisterin kautta.

Alajärvi, vastaanottopalvelut, kiirevastaanotto: birgitta.luoma-aho@alajarvi.fi  sairaanhoitajat

Alajärvi, akuuttiosasto: minna.koskinen@alajarvi.fi, ari.ojajarvi@alajarvi.fi,  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kultakämmen: maritta.toppinen@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli, kotihoito: elina.niskakangas@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi (Lehtimäki), asumispalveluyksikkö Wilhelmiina: leila.lahti@alajarvi.fi  lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kaupinkartano: anne.yliaho@alajarvi.fi sairaanhoitajat, lähihoitajat

Vimpeli, asumispalveluyksikkö Venla ja Väinö sekä Kuntoutus- ja Intervalliyksikkö: tuula.kantola@vimpeli.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajatPäivitetty: 21.01.2021 12:23