Järvi-Pohjanmaan Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 28.2.2020 mennessä

AIKUISSOSIAALITYÖN JA VAMMAISPALVELUJEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN YHTEINEN VIRKA 1.4.2020 alkaen tai sopimuksen mukaisesti

Järvi-Pohjanmaan perusturvan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista sekä Vimpelin ja Lappajärven kunnista (asukasluku n. 16 000). Haemme sosiaali- ja perhekeskukseen aikuissosiaalityöhön ja vammaispalveluihin sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan 1.4.2020 alkaen tai sopimuksen mukaisesti. Pätevien hakijoiden puuttuessa  tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti sosiaaliohjaajan pätevyyden omaavalla henkilöllä. Viransijaisuuden kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaaliohjaajan pätevyys.

Sosiaalityöntekijän tehtävään aikuissosiaalityössä kuuluvat palvelutarpeen arvioinnit, pitkäaikaistyöttömien tilanteiden arviointi yhdessä muiden tahojen kanssa, aktivointityö ja harkinnanvaraisen toimeentulotukipäätösten tekeminen. Vammaispalveluissa tehtävään sisältyy erityishuolto-, vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalityö (palvelutarve, palvelusuunnitelmat, päätöksenteko, yhteistyö eri sidosryhmien kanssa).  Työn osittaisen liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön. Tehtävään annetaan perehdytys ja tukena on kokenut tiimi.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. Edellytämme lisäksi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sosiaalityön työkokemusta, lakien tuntemusta sekä itsenäistä ja oma-aloitteista työskentelyotetta.

Palkkaus on kilpailukykyinen perustuen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen sijaisuuden vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tiedusteluihin vastaa: aikuispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Merja Mäkitalo p. 044 2970 231  

Hakemukset on toimitettava 28.2.2020 klo 16.00 mennessä sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Alajärvi 11.2.2020  Perusturvalautakunta

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee lasten ja perheiden kanssa työskentelystä kiinnostunutta

PUHETERAPEUTTIA SIJAISUUTEEN 1.4.2020-31.12.2021 väliselle ajalle.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin ja Lappajärven kunnista (väestöpohja yht. noin 16 000). Haemme organisaatioomme puheterapeuttia, joka sijoittuu organisaatiossamme perhepalveluihin / kasvatus- ja perheneuvolaan. Perhepalvelujen muita työmuotoja ovat perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lapsiperheiden sosiaalityö, sekä lastensuojelu. Järvi-Pohjanmaan kasvatus- ja perheneuvola on osa perhepalveluja yhteistoiminta-alueen kehittyvässä perhekeskuksessa, jossa kaikkien toimijoiden tavoitteena on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa.

Puheterapeutin työ painottuu pääasiassa alle kouluikäisiin lapsiin. Lisäksi työhön kuuluu aikuisneurologisten asiakkaiden puheen, kielen ja nielemisen arviointi ja -kuntoutustyötä. Työ sisältää monipuolisesti ohjausta, arviointia ja kuntoutusta sekä moniammatillista yhteistyötä. Lähiverkostoina toimivat lastenneuvolat, päivähoidon yksiköt, koulut, psykologit, toimintaterapeutit, lääkärit sekä lasten kuntoutustyöryhmä. Lisäksi yhteistyötä tehdään aikuisten kuntoutustyöryhmän ja Alajärven terveyskeskuksen akuuttiosaston henkilökunnan kanssa.

Arvostamme hakijan kokemusta lasten ja perheiden kanssa työskentelystä sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kykyä työskennellä aikuisten ja lasten kanssa. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on suotavaa. Tehtävään annetaan perehdytys ja tukena on kokenut tiimi. Yksikössä työskentelee kaksi puheterapeuttia.

Kelpoisuusehtona on laillistetun puheterapeutin tutkinto (559/1994). Palkkaus on alueella kilpailukykyinen perustuen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa huomioimme sijaisuuden täytössä myös opintojen loppusuoralla olevat hakijat.

Osana perhekeskuskehittämistä alueellamme on kehitetty vahvasti varhaisen tuen palveluja ja niitä on saatavilla hyvin. Työvälineet ja työtilat ovat ajanmukaiset. Suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen. Liikunta- ja kulttuurisetelit sekä edulliset lounassetelit ovat osa henkilöstöetuja. Olemme valmiit keskustelemaan joustavista työajoista ja autamme tarvittaessa myös asunnon etsimisessä.

Sijaisuus täytetään tammikuussa 2020 tai sopimuksen mukaan. Työaika on yleistyöaika (KVTES). Viran sijoituspaikka on Alajärven terveyskeskus. Tehtävässä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote tehtävää vastaanotettaessa.

Tiedusteluihin vastaa: puheterapeutti Hanna Anttila p. 040 187 2203 ja perhepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä Satu Mäki-Fossi p. 040 630 2625, etunimi.sukunimi@alajarvi.fi

Hakuaika päättyy pe 28.2.2020 klo 16.00 mennessä. Tehtävään haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Alajärvi  6.2.2020 Perusturvalautakunta

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 21.02.2020 mennessä

OHJAAJAN SIJAISUUS 30.3.2020 - 17.2.2021

Järvi-Pohjanmaan perusturvan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista sekä Vimpelin ja Lappajärven kunnista (asukasluku n. 16 000). Haemme kehitysvammaisten palveluasumisen yksikkö Rantakotiin ohjaajan sijaista. Kokoaikaisen ohjaajan sijaisuus alkaa 30.03.2020 Rantakodin henkilöstömitoitus on 2,50 henkilötyövuotta.

Rantakoti on 2019 syksyllä valmistunut uusi asumisyksikkö joka sijaitsee luonnonkauniilla paikalla järvimaisemissa. Rantakodissa asuva kehitysvammainen henkilö saa henkilöstöltä apua ja tukea päivittäin, mutta yövalvontaa palveluasumisen yksikössä ei ole. Yksikössä asukkailla on kotinaan oma huone, minikeittiö ja kylpyhuone. Muut tilat ovat yhteisiä. Asumisyksikössä on 8 yksiötä ja rakennuksen päädyssä erillisillä sisäänkäynneillä on kaksi kaksiota.

Ohjaajan tehtävänä on vastata kehitysvammaisten asukkaiden fyysisestä-, psyykkisestä- ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä niiden edistämisestä ohjaamalla asukasta toimimaan mahdollisimman itsenäisesti. Työtehtäviin kuuluu asuntolan siivouksesta, vaatehuollosta ja ruoanlaitosta huolehtiminen yhdessä asukkaiden kanssa. Työ on 2-vuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon omaava lähihoitaja tai kouluasteinen tutkinto (esim. kehitysvammaisten hoitaja) sekä voimassa olevaa lääkehoidon koulutusta ja hygieniapassia sekä tartuntatautilain 48§ mukaista rokotussuojaa. Eduksi katsomme suuntautumisen vammaistyöhön ja kokemuksen vastaavista tehtävistä. Haemme työtiimin luotettavaa, joustavaa, hyvät vuorovaikutustaidot omaavaa, innostunutta ja vastuullista ammattilaista. Tarjoamme vaihtelevan ja mielenkiintoisen työn kodinomaisissa tiloissa. Arvostamme sitä, että haluat olla ideoimassa, toteuttamassa ja kehittämässä laadukasta tuki- ja ohjaustyötä.

Palkkaus perustuu kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Toimen täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen toimen vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tiedusteluihin vastaa:
vastaava ohjaaja Ritva Peura p.040-1427706,  ritva.peura@alajarvi.fi
palveluvastaava Hannu Yli-Hynnilä, p. 06 2412 2529, viikko 7 hannu.yli-hynnila@alajarvi.fi tai
sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari, p. 044 2970 254, sirpa.tuomela-jaskari@alajarvi.fi

Hakemukset tulee toimittaa 21.02.2020 klo 16.00 mennessä sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Työhaastattelut järjestetään  04.03 keskiviikkona klo 12.00 alkaen

Alajärvi 6.2.2020 Perusturvalautakunta

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana

LAPSIPERHEIDEN JA LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAT (2) 1.4.2020 alkaen tai sopimuksen mukaisesti.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin ja Lappajärven kunnista (väestöpohja yht. noin 16 000). Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu ovat osa perhepalveluja yhteistoiminta-alueen kehittyvässä perhekeskuksessa, jossa kaikkien toimijoiden tavoitteena on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa. Tarjoamme Sinulle haasteellista ja monipuolista lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävää sosiaalityön asiantuntijatyötä. Tehtävässä pääset näköalapaikalle, kun Järvi-Pohjanmaan lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityössä kääntyy uusi sivu. Olemme siirtymässä systeemisen viitekehyksen mukaiseen moniammatilliseen työskentelyyn.

Työssä pääset toteuttamaan monipuolista tehtävänkuvaa, johon kuuluvat lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaiset lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävät; suunnitelmallinen sosiaalihuollon sosiaalityö ja lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö yhteistyössä asiakkaan ja moniammatillisen verkoston kanssa. Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi on osana yksikkömme kokonaisvaltaista uudistamista tarkoitus keskittää nykyiselle työntekijälle.

Työ toteutetaan neljän sosiaalityöntekijän ja kahden sosiaaliohjaajan voimin. Perhepalvelujen sosiaalityötä johtaa johtava sosiaalityöntekijä. Asiakastyön tukena yksikön käytettävissä on perheterapeutti. Työssäsi saat työyhteisön tuen ja johdon, joka on sitoutunut laadukkaan sosiaalityön kehittämiseen ja esteiden raivaamiseen. Perhekeskuksessa tukenasi on lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun tiimin ohella kokenut, ammattitaitoinen ja kehittämismyönteinen joukko osaajia mm. kasvatus- ja perheneuvolasta, perhetyöstä sekä aikuissosiaalityön palveluista.

Painotamme vaikuttavuutta ja tavoitteenamme on kehittää edelleen lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityötä tehokkaaksi työmuodoksi yhdessä muiden toimijoiden ja THL:n kanssa. Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityö siirtyy vaiheittain lokakuusta 2019 alkaen systeemiseen työskentelyyn. Uudenlainen malli luo työntekijälle entistä paremmat mahdollisuudet lähellä perhettä toteutuvaan muutostyöskentelyyn ja puitteet, jotka tukevat työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistyön sujumista, palveluiden yhteensovittamista, ammatillisuuden kasvua sekä osaamisen jakamista. Uudenlaisen työskentelytavan rinnalla työmäärän kohtuullistaminen ja prosessien selkeyttäminen etenevät. Osallistumme aktiivisesti maakunnalliseen ja kansalliseen kehittämistyöhön.

Kelpoisuusvaatimuksena on laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä 817/2015 mukainen pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä sekä Valviran ammattihenkilölaillistus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan määräaikaisesti täyttää sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, jolla on hyväksytysti suoritettuna sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelu.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä reflektointi- ja vuorovaikutustaitoja, myönteistä asennetta, paineensietokykyä, asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työotetta sekä luovuutta ja rohkeutta löytää ratkaisuja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Työ vaatii sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, että valmiuksia tiimi- ja parityöhön. Arvostamme kokemusta monipuolisesta sosiaalityöstä.​

Osana perhekeskuskehittämistä alueellamme on kehitetty vahvasti varhaisen tuen palveluja ja niitä on saatavilla hyvin. Työvälineet ovat ajanmukaiset, suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen ja opintojen loppuun saattamista tuetaan 20 palkallisessa opintopäivällä. Systeemiseen työskentelyn tukena tiimillä on käytössä säännöllinen konsultaatio. Lisäksi mahdollisuus työnohjaukseen. Omana toimintana käytössämme on hyvin resursoitu perhetyö, jossa palvelumuotoilu on käynnissä. Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä ja nuorisopsykiatrian jalkautuva konsultaatiotiimi kokoontuvat säännöllisesti, lisäksi käytössämme on tarvittaessa lakimiespalvelu. Liikunta- ja kulttuurisetelit sekä edulliset lounassetelit ovat osa henkilöstöetuja. Henkilökohtaisesta perehdytyssuunnitelmasta vastaa johtava sosiaalityöntekijä. Olemme valmiit keskustelemaan joustavista työajoista ja autamme tarvittaessa myös asunnon etsimisessä. Yksikössämme on mahdollisuus etätyöhön. Tehtäväkohtainen palkkaus on 3541,06 €. Lisäksi rekrytointilisä on mahdollinen.

Virka täytetään 1.4.2020 tai sopimuksen mukaan. Työaika on 38 h 15 min. Viran sijoituspaikka on Alajärvi, mutta hakijan toive alueen muissa toimipisteessä työskentelyyn huomioidaan. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön. Tehtävässä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote tehtävää vastaanotettaessa.

Tiedusteluihin vastaa: perhepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä Satu Mäki-Fossi satu.maki-fossi@alajarvi.fi, p. 040 630 2625 tai sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari sirpa.tuomela-jaskari@alajarvi.fi, p. 044 297 0254.

Hakemukset toimitettava 28.2.2020 klo 16.00 mennessä sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastatteluajankohdasta ollaan yhteydessä hakijaan jo mahdollisesti hakuvaiheen aikana.

Alajärvi 4.2.2020 Perusturvalautakunta

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUJEN PALVELUOHJAAJAN VAKITUINEN TOIMI 1.3.2020 alkaen tai sopimuksen mukaisesti

Järvi-Pohjanmaan perusturvan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin kunnasta ja Lappajärven kunnasta (asukasluku n. 16 000). Aikuisten psykososiaaliset palvelut sijoittuvat Järvi-Pohjanmaan aikuispalveluihin. Aikuispalveluiden tiimiin kuuluu palveluohjaajan lisäksi päihdetyöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja, johtava sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaajia ja sosiaalityöntekijä.

Tarjoamme Sinulle haasteellista ja monipuolista arviointi-, konsultaatio- ja verkostotyötä sekä mahdollisuuden olla mukana kehittämässä aikuisten psykososiaalisten palvelujen palveluohjausta ja toimintatapoja.

Työssäsi pääset toteuttamaan monipuolista tehtävän kuvaa, johon kuuluvat päihde- ja mielenterveysasiakkaiden palveluohjaus ja palvelutarpeen arvioinnit sekä osallistuminen tarvittaessa hoito- ja palvelusuunnitelmien suunnitelmien päivittämiseen eri palvelu-/kuntoutusyksiköissä oleville asiakkaille. Palveluohja tekee yhteistyötä useiden eri toimijoiden kanssa. Palveluohjaaja kartoittaa asiakkaiden asumis- ja kuntoutuspalvelutarpeita yhdessä psykiatrisen SAS-työryhmän kanssa.

Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä, asiakaslähtöistä työotetta sekä luovuutta ja rohkeutta löytää ratkaisuja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa yhteistyössä tiimin jäsenten ja yhteistyötahojen kanssa. Työ vaatii sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, että valmiuksia tiimi- ja parityöhön. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön. Liikunta- ja kulttuurisetelit sekä edulliset lounassetelit ovat osa henkilöstöetujamme. Tarvittaessa autamme myös asunnon etsimisessä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus tai sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukainen tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Arvostamme hakijan monipuolista ja vankkaa kokemusta päihde- ja mielenterveystyöstä ja/ aikuisten parissa työskentelystä.

Palkkaus perustuu kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Toimen täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen sijaisuuden vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimi täytetään 1.3.2020 tai sopimuksen mukaan. Työaikamuotona yleistyöaika eli 38 h 45 min. Toimen sijoituspaikka on Alajärvi.

Tiedusteluihin vastaa:
sosiaalityön palveluvastaava Merja Mäkitalo p. 044 2970 231, merja.makitalo(at)alajarvi.fi
sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari p. 044 2970 254, sirpa.tuomela-jaskari(at)alajarvi.fi

Hakemukset tulee toimittaa 20.2.2020 klo 9.00 mennessä sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Alajärvi 3.2.2020                 Perusturvalautakunta

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisenyksikkö Hoitokoti Sateenkaareen Alajärvelle

VARAHENKILÖITÄ (2) lähihoitajien vakituisiin työsuhteisiin 1.3.2020 alkaen tai sopimuksen mukaisesti

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin kunnasta ja Lappajärven kunnasta (asukasluku n. 16 000). Alueellamme toimii kolme tehostetun palveluasumisen yksikköä (autettu asuminen) hoitokotia Alajärvellä, Vimpelissä ja Lappajärvellä, jotka tarjoavat ympärivuorokautista hoitoa ja kodin vaikeasti kehitysvammaisille henkilöille.

Tarjoamme Sinulle monipuolista ja mielenkiintoista hoitajan työtä Sateenkaaren kodinomaisessa palveluasumisyksikössä, jossa on 13 asumispaikkaa vaikeasti kehitysvammaisille henkilöille. Pääset työssäsi toteuttamaan monipuolista hoitajan tehtävää, johon kuuluu kehitysvammaisten asukkaiden fyysisestä-, psyykkisestä- ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä viriketoiminnasta vastaaminen. Työ on 3-vuorotyötä. Työ on osittain fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavaa.

Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, innostuneisuutta, paineensietokykyä ja vastuullisuutta sekä asiakaslähtöistä työotetta sekä kykyä toimia yhteistyössä tiimin kanssa erilaisissa tilanteissa.

Kelpoisuusehtona tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanutta lähihoitajaa sekä voimassa olevaa lääkehoidon koulutusta, hygieniapassia ja tartuntatautilain 48§ mukaista rokotussuojaa. Kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi. Palkkaus perustuu kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Toimen täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen sijaisuuden vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimet täytetään 1.3.2020 tai sopimuksen mukaan.

Liikunta- ja kulttuurisetelit ovat osa henkilöstöetujamme. Tarvittaessa autamme myös asunnon etsimisessä.

Tiedusteluihin vastaa: palveluvastaava Anne-Mari Oksa p 040 753 51233, anne-mari.oksa(at)alajarvi.fi  

Hakuaika päättyy 17.2.2020 klo 9.00 mennessä. Tehtävään haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Alajärvi 3.2.2020               Perusturvalautakunta

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVASSA ON HAETTAVANA LÄHIHOITAJAN TOIMI WILHELMIINAAN 7.2.2020 klo 12.00 mennessä

Haemme lähihoitajaa vakituiseen työsuhteeseen asumispalveluyksikkö Wilhelmiinaan. Työ alkaa 24.2.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lähihoitaja toimii moniammatillisen tiimin jäsenenä. Tehostetun asumispalveluyksikön hoitotyössä korostuu asukkaiden toimintakyvyn ja yksilöllisyyden tukeminen. Lähihoitajalta edellytetään hyviä yhteistyötaitoja, aktiivista työskentelyotetta ja kiinnostusta kehittää omaa ammattitaitoa. Työ on kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Toimen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n sääntöjen mukaisesti. Koeaika 4 kk. Valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §: n mukainen rokotesuoja. 

Tehtävään haetaan sähköisesti Kuntarekryn sähköisen hakulomakkeen kautta.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Järvi-Pohjanmaa on savuton työpaikka.

Lisätietoja  antavat:
palveluvastaava  Leila Lahti puh. 044 5501924 ma-ke   leila.lahti@alajarvi.fi
vs. hoidon ja hoivan palvelujohtaja Birgitta Luoma-aho puh. 044 4659551, birgitta.luoma-aho@alajarvi

 Alajärvellä 22.1.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SAIRAANHOITAJAN toimi
ASUMISPALVELUYKSIKKÖ WILHELMIINASSA 1.3.2020 alkaen

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana SAIRAANHOITAJAN TOIMI. Tehtävän ensisijainen sijoittumispaikka on ASUMISPALVELUYKSIKÖ WILHELMIINASSA. Sairaanhoitaja vastaa hoitotyön suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista sekä lääkehoidon toteuttamisesta ja seurannasta moniammatillisen tiimin jäsenenä. Asukkaiden ja omaisten kanssa tehtävä yhteistyö ja kuntoutumista edistävä toimintapa ovat ensiarvoisen tärkeitä. Arvostamme kiinnostustasi kehittää omaa ammattitaitoasi ja joustavaa työotetta.

Työ on kaksivuorotyötä painottuen päivävuoroihin. Toimi alkaa 1.3. 2020 tai sopimuksen mukaan.

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali– ja terveydenhuollon AMK tai opistotasoinen sairaanhoitajan tutkinto. Toimen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n sääntöjen mukaisesti. Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Tehtävässä sovelletaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa Tartuntalain (1227/2016) 48 §: n mukainen rokotesuoja.

Tehtävään haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta.

Hakuaika päättyy 14.2.2020 klo 12.00. Järvi-Pohjanmaa on savuton työpaikka.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antavat:
asumispalveluyksikön palveluvastaava Leila Lahti 044-5501924 (ma-ke)
vs. hoidon ja hoivan palvelujohtaja johtaja Birgitta Luoma-aho 044-4659551

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                     

Järvi-Pohjanmaan perusturva tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alajärvelle, Vimpelille ja Lappajärvelle. Asukkaita alueella on noin 16.000. 

Tarjolla on 2 virkalääkärin paikkaa sekä sijaisuuksia, jotka sopivat esim. YEK-vaiheen tk-palveluun tai muun kuin yleislääketieteen erikoistumisen terveyskeskuspalveluun. Joustavuutta tuo mahdollisuus itse vaikuttaa työpäivien rakenteeseen. Ulkopuolisiin koulutuksiin lääkärikunta pääsee tasapuolisesti.

Haemme myöskin kesälääkäreitä vastaanotolle sekä osastolle. LK5, LK6 tai LL.

Työaika on 38,25 tuntia/viikko, mutta voidaan myös sopia osa-aikaisuudesta sekä etätyönä. Potilastietojärjestelmä on Effica. Kilpailukykyinen palkka.

Olemme panostaneet viime vuosina erityisesti nuorten lääkäreiden ohjaamiseen. Seniorilääkäri vastaa lääkäreiden tutoroinnista. Hyvä konsultaatio mahdollisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.
Soita tai lähetä sähköpostia niin annamme lisätietoja:

Terveyspalvelujohtaja Ioannis Stogiannidis, p. 040 156 3766, ioannis.stogiannidis(at)alajarvi.fi

Apulaisylilääkäri Leena Uusitalo, p. 044 465 9502, leena.uusitalo(at)vimpeli.fi

Kurkkaa Facebook/Alajarvi ja kotisivut löytyvät www.jarvipohjanmaanperusturva.fi

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sijaisuudet

Järvi-Pohjanmaan perusturva hakee lähihoitajia ja sairaanhoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin. Jos sinua kiinnostaa vanhustyö asumisyksiköissä,
kotihoidossa tai nopeatempoisempi työ akuuttiosastolla, kiirevastaanotolla tai vastaanotolla kirjaudu sijaiseksi Kuntarekry.fi sijaisrekisterin kautta.

Alajärvi, vastaanottopalvelut, kiirevastaanotto: birgitta.luoma-aho@alajarvi.fi  sairaanhoitajat

Alajärvi, akuuttiosasto: minna.koskinen@alajarvi.fi, ari.ojajarvi@alajarvi.fi,  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kultakämmen: maritta.toppinen@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli, kotihoito: elina.niskakangas@alajarvi.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajat

Alajärvi (Lehtimäki), asumispalveluyksikkö Wilhelmiina: leila.lahti@alajarvi.fi  lähihoitajat

Alajärvi, asumispalveluyksikkö Kaupinkartano: anne.yliaho@alajarvi.fi sairaanhoitajat, lähihoitajat

Vimpeli, asumispalveluyksikkö Venla ja Väinö sekä Kuntoutus- ja Intervalliyksikkö: tuula.kantola@vimpeli.fi  sairaanhoitajat, lähihoitajatPäivitetty: 11.02.2020 11:11